Kollegaer holder møde og ser glade ud

Skab energifyldte møder

Møder behøver ikke udelukkende at foregå rundt om et bord, der kan være mange måder at planlægge et møde, så det bliver mere involverende og effektivt.
Bessie Rauff

Hvor skal mødet afholdes?  

Overvej de fysiske rammer omkring mødet – trænger I til luftforandring, så find et nyt lokale, en ny lokation, fjern bordene, hold mødet udendørs eller noget andet, der kan give ny energi. 

Drift eller udviklingspunkter? 

Et møde indeholder ofte både driftspunkter og udviklingspunkter. Få driftspunkterne banket hurtigt af. Kig kritisk på driftspunkterne. Kan de klares med en skriftlig orientering, som læses inden mødet, så I kan nøjes med opklarende spørgsmål og derved spare tid til andre mere involverende punkter på mødet. 

Brug mere kreative mødeformer, når der er udviklingspunkter og debatpunkter på dagsordenen.

Få inspiration til at variere mødeformen

I e-bogen ”Sæt spot på mødeformen” er der en lang række korte øvelser og ideer til, hvordan du kan peppe en dagsorden op. Det øger ofte deltagelsen og skaber derved muligheder for I træffer gode beslutninger.

Øvelse til afveksling i mødet : Op på linje

SÅDAN GØR I: Skal I evaluere en ide eller diskutere en mening. Bed medarbejderne stille sig på en linje på gulvet, hvor man placerer sig alt efter, hvor enig man er. Tag debatten stående og lad medarbejderne flytte sig, hvis de ændrer holdning undervejs i øvelsen.  

FORMÅL: Det bliver tydeligt, hvor enige eller uenige I er i teamet. Det giver god dynamik at tage punktet stående.  

TID: Et punkt på dagsordenen   ANTAL: Alle   MATERIALER: Ingen


Mere inspiration til møder