Start, fortsæt og stop - sæt samarbejde på dagsordenen

Give det kollegiale samarbejde et eftersyn. Med denne øvelse bliver I både bevidste hvad der fungerer og hvad I bør stoppe med for at have et godt arbejdsfællesskab.
Cover image

Find tid på jeres teammøde eller afdelingsmøde til at sætte samarbejde på dagsordenen.

Mennesker trives bedst, når vi fokuserer på det, der virker eller når vi arbejder henimod en ønsket fremtid. Denne dialogøvelse god, fordi den åbner op for en samtale om, hvad I gør godt og hvad I kan begynde at gøre for at øge samarbejdet. Der er også mulighed for at italesætte uhensigtsmæssig adfærd, som I er blevet opmærksomme på spænder ben for samarbejdet.  

Mange af os er fejlfindere. Som leder er det vigtigt, at du giver plads til, at frustrationer bliver luftet. Men du skal også sørge for, at I får set konstruktivt fremad og får sat ord på alt det, der virker.  

Øvelsen hjælper alle med både at sætte ord på det der virker og på forbedringsmulighederne i samarbejdet.