To personer med forskellig fagligheder arbejder sammen om en opgave

Styrk samarbejder på tværs af fagligheder

Som leder har du et ansvar for at få medarbejdere til at arbejde sammen på tværs af fagligheder og blive bevidste om, hvordan de er hinandens forudsætninger for at lykkes med virksomhedens kerneopgave.
Bessie Rauff

Kerneopgaven er den fælles opgave man, som ansat i en virksomhed eller organisation, skal løse. En restaurants kerneopgave kunne være at levere gode madoplevelser for gæsterne, et flyttefirmas kerneopgave kunne være at levere flytteopgaven til tiden og uden at beskadige kundens indbo.  

Det betyder også alle faggrupper er lige vigtige for en virksomheds succes. Restauranten lykkes ikke med en god madoplevelse, hvis ikke opvaskeren sørger for rent service, kokken laver god mad, tjeneren sørger for god stemning og at maden bliver serveret, mens den er varm, nogen skal sørge for at bookingsystemet fungerer smidigt, og rengøringspersonalet skal sikre, at restaurantens toiletter er rene og indbydende osv.

Find den fælles kerneopgave 

Maja Haslebo er erhvervspsykolog og mener, at fokus på kerneopgaven er altafgørende i et fagligt fællesskab på en arbejdsplads. Hun skriver i God Arbejdslyst Indekset ”Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst”, at alle medarbejdere og ledere, hver dag skal møde ind med et klart blik for, hvad kerneopgaven er, og hvordan de hver især bidrager til den.  

Maja Haslebo mener, at arbejdsfællesskabet altid skal være professionelt og have samarbejdet om kerneopgaven som mål. Hun mener, at hvis arbejdspladsen fokuserer på at skabe gode og relevante resultater, så vil alle medarbejderne opleve arbejdsstolthed over at bidrage til kerneopgaven. Det betyder også, at både leder og medarbejder skal huske, hvorfor de er ansat, nemlig først og fremmest for at bidrage til at løse kerneopgaven.

Når fagligheden spænder ben  

En undersøgelse foretaget af Videncenter for God Arbejdslyst viser, at mere end halvdelen af danske lønmodtagere mener, at det er arbejdspladsens ansvar at sikre, at den enkelte får alle sine faglige kompetencer bragt i spil på arbejdspladsen. Det mener Christina Busk, der er direktør og stifter af konsulenthuset Etikos er en stor udfordring:

Fremover vil medarbejderne i stigende grad blive mødt med et krav om at fokusere mere på løsningen af kerneopgaven end på forløsningen af deres eget faglige potentiale. Det kan skabe frustration og mistrivsel i arbejdsfællesskaberne.

- Christina Busk, direktør og stifter af konsulenthuset Etikos

I mange virksomhederne bliver opgaverne mere og mere komplekse, det betyder også, at vi ofte skal arbejde sammen på tværs af fagligheder og ind over hinandens arbejdsområder for fx at få en borger til at trives i eget hjem efter udskrivelse fra en kompliceret indlæggelse. Her er det ikke længere alene fagfagligheden, der sætter dagsordenen, men kerneopgaven, som er at skabe trivsel for borgeren. I en måske ny virkelighed med ændrede livsbetingelser.

I fremtiden vil flere fagligheder skulle virke på samme tid og arbejde sammen om opgaven. Du skal kunne se en fordel i, at der er mange fagligheder om opgaven. Du skal også acceptere, at andre fagligheder blander sig og påvirker det, du gør, også selvom det måske traditionelt har været dit faglige domæne.

- Christina Busk, direktør og stifter af konsulenthuset Etikos

Lederen har et særligt ansvar  

Som leder skal du sørge for at sætte den nye virkelighed på dagsordenen og skabe en løbende dialog om, hvordan de forskellige fagligheder kan arbejde sammen til gavn for kerneopgaven. Vaner og siloer kan være svære at nedbryde, og det kræver, at du som leder aktivt, sætter faglighed og løsning af kerneopgaven på dagsordenen, så fagligheden ikke spænder ben for nye måder at løse kerneopgaven. Det betyder ikke, at fagligheden ikke er vigtig, men man skal som medarbejder se på, hvordan fagligheden kan bruges til, at alle i fællesskab lykkes med kerneopgaven.  

Øvelse: Find den fælles mening 

At skabe enighed om, hvilken opgave arbejdspladsen skal løse, kan hjælpe med at holde retningen i hverdagen. Og ikke mindst give en forståelse af, hvordan de forskellige fagligheder bidrager til kerneopgaven, hvor ingen led kan undværes for at virksomheden lykkes med sine mål. 

Hent øvelsen, hvor I gennem dialog bliver enige om, hvad der er arbejdspladsens kerneopgave, og find ud af, hvordan I som medarbejdere bidrager til opgaven, og hvilken forskel I gør med indsatsen.