Leder tager hånd om konflikt mellem to lagermedarbejdere

Tag hånd om konflikterne

Konflikter er svære helt at undgå. Derfor er det afgørende, hvordan du som leder tackler de konflikter, du møder. Både for din egen og dine medarbejderes trivsel på arbejdspladsen.

44 procent af danske lønmodtagere har en oplevelse af, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde på arbejdspladsen, det viser en undersøgelse foretaget af Videncenter for God Arbejdslyst.

Undersøgelsen fortæller også, at de, der har svaret i meget høj grad til, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde på arbejdspladsen, scorer markant højere end gennemsnittet på den generelle oplevelse af arbejdslyst. Deres arbejdslysttemperatur ligger på 92, ud af 100, hvor gennemsnittet for hele befolkningen ligger på 75. 

At tage fat i konflikter og arbejde for at få dem løst konstruktivt og retfærdigt er altså en god investering i medarbejdernes arbejdsliv og trivsel.

Inspiration til håndtering af konflikter

Nedenfor finder du inspiration til at håndtere konflikter og blive klogere på forskellige reaktioner og handlemønstre under konflikter.