Håndværker står på trælager

Trivsel er godt for bundlinjen

Når du ved, hvad der motiverer og driver dine medarbejdere, er der større chance for at de trives med deres opgaver. Det er både godt for dine medarbejdere og for bundlinjen.
Bessie Rauff

155.000 kroner efter skat. Så meget vurderer danske lønmodtagere, at deres arbejdslyst er værd, hvis trivslen øges. Det kan derfor være af stor værdi for ledere, hvis de fokuserer på medarbejdernes arbejdslyst.

Fokus på medarbejdernes arbejdslyst betaler sig

Vi bruger meget tid på vores job, og derfor er det ikke så overraskende at vores arbejdslyst smitter af på vores livstilfredshed. I en stor undersøgelse foretaget af Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og tænketanken Kraka har danske lønmodtagere sat en pris på deres arbejdslyst. Øger du arbejdslysten fra et gennemsnitligt niveau til et job, hvor arbejdslysten ligger i miden af den bedste halvdel, svarer det til en lønstigning på 155.000 kr. efter skat hvert år.

Meningsfyldt arbejde er mest værd 

At kunne se meningen med arbejdsopgaverne synes danske lønmodtagere har mest værdi, faktisk vurderer de, at et meningsfyldt arbejde er 35.000 kr. værd på årsbasis.

- Fokus på god arbejdslyst kan naturligvis ikke stå i stedet for en dårlig løn. Men er lønnen rimelig, er ekstra penge ikke det, der motiverer os mest. Har du lav arbejdslyst er en lønforhøjelse som at tisse i bukserne. Og den dårlige trivsel bliver tydelig igen, når den nye løn er blevet hverdag. Derfor er en prioritering af arbejdslyst win win for både ledere og medarbejdere, siger erhvervspsykolog i Krifa Rasmus Højbæk.

God arbejdslyst fastholder

Trives medarbejderne bliver de ofte i jobbet. Oplever medarbejderne, at de mestrer deres opgaver, kan de se meningen med jobbet, og har de en god leder, så er der stor sandsynlighed for, at de ikke søger væk. Det er derfor vigtigt, at du som leder er opmærksom på om dine medarbejdere trives.

Undersøgelsen viser også, at hvis du lykkes med at hæve arbejdslysten hos dine medarbejdere viser det sig i færre sygedage og mindre oplevet stress. Og ikke mindst mindre risiko for, at medarbejderne søger nyt job, hvilket ofte både er dyrt og besværligt for virksomheden.

Tjekliste

Vil du arbejde med trivslen og motivationen? Så kan det være en god ide at undersøge, om du som leder har et godt svar på:

  1. Hvordan synliggør jeg meningen med arbejdsopgaverne for medarbejderne?

  2. Oplever medarbejderne balance mellem deres arbejdsopgaver og den tid de har til at løse opgaverne?

  3. Er det tydeligt for alle, hvilke mål og resultater vi løber efter?

  4. Trives mine medarbejdere med hinanden, og har de gode muligheder for samarbejde og lære af hinanden?

  5. Hvordan sørger jeg for at få feedback på min ledelse?

  6. Har mine medarbejdere de rette kompetencer – og hvordan kan jeg hjælpe dem med at udvikle sig?

  7. Hvordan kan jeg som leder sørge for medarbejderne selv har indflydelse på, hvordan de løser deres opgaver?