Læse- og skrivevanskeligheder

Hvad vil det egentlig sige at være ordblind eller at have læse- eller skrivevanskeligheder? Det kan du læse mere om her på siden.

Læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skrivehandicap opstår, når læse- og skrivefærdighederne ikke slår til. Det er en enkel forklaring på læse- og skrivevanskeligheder, og disse vanskeligheder kan sætte alvorlige grænser for uddannelse, arbejde og personlig udvikling, medmindre der bliver gjort en aktiv indsats.

12% af danskerne (ca. 420.000) har utilstrækkelige læsefærdigheder
Kilde: Københavns Universitet

I et samfund uden tekster og læse- og skrivekrav er ringe læse- og skrivefærdigheder ikke noget handicap. Men i Danmark stilles der generelt store læse- og skrivekrav både i uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig sammenhæng. Så selv små læse- og skrivevanskeligheder på jobbet kan udvikle sig til et handicap – fx hvis man en dag bliver udnævnt som koordinator for et team, eller hvis man bliver bedt om at skrive vagtplaner.

Voksne med svage læsefærdigheder er stærkt overrepræsenterede blandt kortuddannede, lavtlønnede og arbejdsløse
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Ordblindhed

Ordblindhed viser sig oftest fra begyndelsen af læseindlæringen, og vanskelighederne varer ofte hele livet. Ordblinde har store vanskeligheder med at lære at anvende skriftens alfabetiske princip, og det betyder, at de skal bruge mange resurser hver gang, de støder på nye ord, hvor de skal få bogstaver og lyde til at hænge sammen og blive til ord.

Ordblindhed rammer fem til otte procent i hver årgang i alle sociale lag. Der er betydeligt flere ordblinde drenge/mænd end piger/kvinder
Kilde: Elbro, 2016