Læse- og skrivevanskeligheder

Hvad vil det egentlig sige at være ordblind eller at have læse- eller skrivevanskeligheder? Det kan du læse mere om her på siden.

Læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skrivehandicap opstår, når læse- og skrivefærdighederne ikke slår til. Det er en enkel forklaring på læse- og skrivevanskeligheder, og disse vanskeligheder kan sætte alvorlige grænser for uddannelse, arbejde og personlig udvikling, medmindre der bliver gjort en aktiv indsats.

12% af danskerne (ca. 420.000) har utilstrækkelige læsefærdigheder
Kilde: Københavns Universitet

I et samfund uden tekster og læse- og skrivekrav er ringe læse- og skrivefærdigheder ikke noget handicap. Men i Danmark stilles der generelt store læse- og skrivekrav både i uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig sammenhæng. Så selv små læse- og skrivevanskeligheder på jobbet kan udvikle sig til et handicap – fx hvis man en dag bliver udnævnt som koordinator for et team, eller hvis man bliver bedt om at skrive vagtplaner.

Voksne med svage læsefærdigheder er stærkt overrepræsenterede blandt kortuddannede, lavtlønnede og arbejdsløse
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Ordblindhed

Ordblindhed viser sig oftest fra begyndelsen af læseindlæringen, og vanskelighederne varer ofte hele livet. Ordblinde har store vanskeligheder med at lære at anvende skriftens alfabetiske princip, og det betyder, at de skal bruge mange resurser hver gang, de støder på nye ord, hvor de skal få bogstaver og lyde til at hænge sammen og blive til ord.

Ordblindhed rammer fem til otte procent i hver årgang i alle sociale lag. Der er betydeligt flere ordblinde drenge/mænd end piger/kvinder
Kilde: Elbro, 2016

Voksne med ordblindhed har levet et langt liv med disse vanskeligheder, og det har sat sig spor, både i deres måder at kompensere for vanskelighederne på, og i deres tilgang til læsning, stavning og skrivning. Mange har opgivet at læse og skrive mere end højst nødvendigt, og andre har ved hjælp af en stor arbejdsindsats, megen viljestyrke og rettidig støtte gennemgået et normalt skole- og uddannelsesforløb. Men gruppen af voksne ordblinde er ikke nogen ensartet gruppe. Dette faktum giver professionelle, der har med ordblinde at gøre, betydelige udfordringer og fordrer alsidighed i vejledning og tilrettelæggelse af indsatsen. Hele den voksne ordblindes livssituation må således tages i betragtning.

Læs mere om ordblindhed

Center for Læseforskning, Københavns Universitet