For jobsøgende

Jobsøgning kan være virkelig stressende. Læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed kan gøre processen mere krævende, men der er nogle praktiske ting, der kan hjælpe dig, så du får større chancer for succes.

Husk at installere de apps samt læse- og skriveteknologier, der kan læse op fra skærmen og give dig ordforslag, når du skriver. Der kan være mange dilemmaer i jobsøgningsprocessen. Du skal fx huske, at du ikke er forpligtet til at oplyse en fremtidig arbejdsgiver om, at du er ordblind. Der er masser af gode råd at hente i podcast'en "Effektiv jobsøgning for dig med læsevanskeligheder" fra Krifa Podcast.


Del processen op

 1. Opsøg og læs jobannoncer
 2. Skriv ansøgningen
 3. Forbered jobinterviewet
 4. Påbegynd og fasthold jobbet

1. Opsøg og læs jobannoncer

Fortrinsadgang for personer med funktionsnedsættelse:

 1. Borgeren har ret til ansættelsessamtale
 2. Arbejdsgiver har pligt til forhandling med jobcentret ved afslag
 3. Arbejdsgiver skal give begrundet afslag (Forvaltningsloven)
 4. Jobcentret skriver referat af forhandlingen

Dette omfatter opslåede ledige stillinger/bevillinger i den offentlige sektor og gøres gældende via jobcentret eller på eget initiativ. Du kan læse mere på disse hjemmesider:


2. Skriv ansøgningen

Skal man oplyse om ordblindhed? 
Du kan være usikker på hvornår, eller om du overhovedet skal oplyse, at du er ordblind i løbet af en jobsøgningsproces. Du er ikke lovmæssigt forpligtet på at gøre det, især hvis du føler, det ikke vil påvirke din evne til at udføre jobbet.

Men hvis din ordblindhed har indvirkning på det konkrete potentielle job, kan du vælge at oplyse det i den skriftlige ansøgning, eller i løbet af interviewet. Da ca. 6-10 % af befolkningen er påvirket af ordblindhed, det er muligt, at arbejdsgiveren allerede har erfaring med ordblindhed på arbejdspladsen. I et interview kan du forklare, hvordan ordblindhed påvirker dig, og hvilken støtte eller hvilke tilpasninger der kan bidrage til at du kan klare opgaverne. Fx skærmoplæsere, ordforslagsprogrammer eller tale-til-tekst. 

Ved at være åben over for din kommende arbejdsgiver, vil du også være i stand til at bede om justeringer i løbet af ansøgningsprocessen, som fx ekstra tid ved tests. Hvis du bliver ansat, kan din arbejdsgiver ansøge om IT-løsninger under "fastholdelse på arbejdsmarked" samt personlig assistance, hvis der er et behov. Den åbne tilgang kan give en god start til at afklare de tilpasninger du har brug for på arbejdspladsen, som vil gavne både dig og organisationen. 

Hvornår skal jeg oplyse, at jeg er ordblind?  Mange ordblindekonsulenter er enige om, at det ideelle for dig ville være at føle dig så godt tilpas, at du kan oplyse om din ordblindhed allerede i den skriftlige ansøgning. Men da der stadig er mangel på viden om- og forståelse for ordblindhed, især på arbejdsmarkedet, er der desværre mange negative fordomme, som gør det risikabelt at oplyse.

Om det er mere sikkert at vente til jobinterviewet med at oplyse om ordblindheden, afhænger af interviewers viden om ordblindhed. Det kan være lidt af et lotteri at beslutte, hvornår i fasen man vælger af oplyse om det. 

Derfor bør det at oplyse eller at ikke oplyse være et personligt valg baseret på en række "overvejelser", herunder:

 • Organisationens 'historik' i forhold til ordblindhed og neurodiversitet.
 • Hvorvidt organisationen har en afdeling for ligestilling og mangfoldighed (dette er normalt et godt tegn).
 • Hvad du ved om dine udfordringer som ordblind og hvordan disse kan påvirke din præstation i det konkrete job.

Baseret på din undersøgelse af virksomheden, bør det give dig en vis tillid til organisationens kultur, og hvis du lykkes i din ansøgning, vil ansættelsen give arbejdsgiver mulighed for at foretage den rigtige tilpasning. 

Ovenstående spørgsmål er vanskeligt, og utallige ordblinde vil kæmpe med dilemmaerne indtil ordblindhed og neurodiversitet er bredere accepteret og støttet. Derfor vil det fortsat kræve en personlig "vurdering". Erfaring viser dog, at hvis det er muligt at få det kommunikeret ud tidligt i forløbet, har både du og arbejdspladsen de bedste vilkår for, at du kan fastholde jobbet efter de første 3 måneder. 

Krifa har udarbejdet et samtalekort som en forberedelsesguide og som hjælp til dig til at oplyse om din ordblindhed på en positiv og konstruktiv måde og ikke kun fortælle om dine begrænsninger.


3. Forbered jobsamtalen

Jobsamtaler kan være ekstra stressende for ordblinde, men hvis du forbereder dig grundigt til jobsamtalen, så kan det reducere eller forebygge dit stressniveau. Tag dig tid til at tænke over de spørgsmål, som bliver stillet, og overvej hvordan du vil svare eller reagere på dem. 

Hvis du vælger at oplyse om din ordblindhed, kan det give dig mulighed for dig at tale om dine stærke sider. For eksempel er mange ordblinde med årene blevet mere målrettede og robuste som et resultat af at skulle overvinde hindringerne i skoletiden. Det kan også give dig mulighed for at tale om, hvad du tror, der kan hjælpe dig til at klare arbejdsopgaverne i jobbet.

Før jobsamtalen

 • Undersøg så meget som muligt om det job, du søger og om virksomheden før samtalen. Lav noter for at huske det.
 • Undersøg om du kender nogen, som kender nogen i virksomheden (brug fx LinkedIn).
 • Forbered nogle spørgsmål til jobbet, og skriv dem ned.
 • Spørg på forhånd om der er specifikke opgaver, du skal løse i forbindelse ved jobsamtalen og oplys dem evt. om dine særlige behov. Det kunne være et separat rum eller en computer i forbindelse med opgaveløsningen.
 • Læg alle relevante dokumenter (herunder en kopi af din egen ansøgning) og noter i en mappe, som du har med.
 • Undersøg præcis hvor arbejdspladsen er, og hav penge klar til rejsen (hvis nødvendigt). Hvis du er bekymret for hvor du skal hen, og hvor lang tid det tager, så overvej at tage forbi arbejdspladsen dagen før.
 • Gå tidligt i seng aftenen før samtalen.

Under jobsamtalen

 • Hvis du ikke forstår et spørgsmål, skal du høfligt bede om at få det gentaget i stedet for at gætte på, hvad der menes.
 • Hold kroppen i ro. Hvis det er en hjælp for dig, kan du fx holde et papir/dokument i hånden, så hænderne er "optaget".
 • Besvar spørgsmålene kort, og spørg om de ønsker yderligere oplysninger.
 • Vær høflig og rolig.
 • Se på den person, der stiller dig spørgsmål.
 • Husk at beskrive dine stærke sider og talenter.

Nogle eksempler på tilpasninger til et interview, du kan bede om i forbindelse med jobinterview er:

 • En liste over spørgsmålene på forhånd.
 • At interviewerne spørger om kun et problem ad gangen og undgår flere spørgsmål.
 • At du får tid nok til at svare og ikke skal skynde dig.
 • At tage dine noter i interviewet.
 • Mere information

4. Påbegynd og fasthold jobbet

Fasen med jobsamtaler er slut og nu begynder en ny fase. Det er en af de mest stressende perioder for en ordblind. Ud over at du skal lære de nye opgaver, skal du også lære kollegaer at kende og det psykosociale pres kan kræve lige så meget energi, som det at klare de egentlige arbejdsopgaver.

Inden du tager på arbejde skal du vælge hvad du vil fokusere på, og hvordan du vil bruge din energi.

 • Kom til tiden, det sender et stærkt signal om din arbejdsdisciplin.
 • Hvis du ikke er klar over, hvem du skal rapportere til (ofte din leder), skal du spørge. Undersøg hvad den bedste måde er til at kontakte lederen.
 • Hvis du ved, at specifikke handlinger/tilpasninger hjælper på din arbejdssituation, skal du tale med din leder eller arbejdsmiljørepræsentant (AR/HR) om det er muligt at få det nødvendige stillet til rådighed.
 • Overvej hvad dine største udfordringer i det daglige arbejde er, og begynd at prioritere hvad du skal fokusere på.
 • Tænk på måder hvorpå du kan være så organiseret som muligt. Fx. regelmæssigt at bruge en dagbog på mobiltelefonen/computeren til at registrere alle aftaler på arbejdspladsen og i det sociale liv (med påmindelser indstillet).
 • Spørg ind til jobbet i så mange detaljer som muligt, f.eks.om der er specifikke arbejdsregler, du bør kende til. Fx. dress code, tiltaleform til nærmeste kollegaer, ledere og kunder.
 • Spørg om der er specifikke forkortelse eller sætninger/ord der bruges i virksomheden, som du bør kende.
 • Spørg ind til din arbejdstid og forventningerne til at arbejde sent. Er fleksibilitet en mulighed?
 • Spørg om lederen kan gennemgå din jobbeskrivelse, så du er sikker på hvad der forventes af dig og hvornår.

Ved at få klarhed over flest muligt af disse punkter, kan du bedre koncentrere dig om dit egentlige arbejde.