Gratis undervisning

Du kan deltage gratis i et særligt tilrettelagt forløb og modtage undervisning på mindre hold med andre deltagere på samme niveau som dig.

Overalt i Danmark tilbydes der ordblindekurser, og du skal kontakte dit lokale VUC, AOF eller anden udbyder i dit område. Du kan også kontakte Krifa, som kan hjælpe dig med at finde den lokale skole.

OBU

Ordblindeundervisning for voksne (OBU) er et tilbud til voksne over 25 år med ordblindhed, der ønsker at forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. 

Ordblindeundervisning for voksne er en planlagt, målrettet og fremadskridende undervisning. Formålet er at afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder, der kan følge med at være ordblind, og at forbedre deltagerens muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. 

Undervisningen foregår på små hold med maks. 6 deltagere. Gennem undervisningen udvikler deltagerne deres funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Ordblindetesten er en forudsætning for at deltage i OBU

Ordblindeundervisningen er gratis undervisning til alle voksne, i job eller ledige, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive og stave, og man lærer at anvende læse- og skriveteknologier.

Læs mere om ordblindetesten.

Vurdering af basale færdigheder

Inden du starter på et kursus, undersøger skolen dine færdigheder. På den måde sikres det, at undervisningen begynder der, hvor du er.

Læs mere om OBU - ordblindeundervisning for voksne.

Læs mere om HF&VUC ordblindeundervisning.