Pårørende

Er du kæreste, god ven eller forældre og vil du gerne støtte og vejlede, skal du være opmærksom på, at der findes forskellige muligheder, hvad enten det drejer sig om hjælp til uddannelse, job eller privatliv.

Krifa betragter mestring som en kompetence, der både består af personlige, faglige og sociale kompetencer. Mestring kan give et fundament for at give support og forståelse, og den voksne ordblindes netværk kan gøre en stor forskel og bidrage til højere trivsel.

Allerførst er det en god ide, at du selv ved noget om ordblindhed. På disse links kan du hente basal, værdifuld viden:

Ordblindeforeningen

Ordblindhed.dk

Nota

Nota | Ordblindeguide 

Andre nyttige links

En svensk hjemmeside om at være pårørende

En engelsk film på Youtube om ordblindhed af Kelli Sandman-Hurley: