Ressourcer

Her kan du se og downloade forskellige ressourcer. Der er guides, pjecer og værktøjer til både medarbejdere og arbejdsgivere.

Vi har lavet en pjece, der fortæller om de forskellige udfordringer og muligheder et menneske, der kæmper med sproget eller er ordblind, kan støde på. 


Anvende de kompenserende ordninger

De kompenserende ordninger jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv, kapitel 3: Personer med handicap skal have samme muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet som personer uden handicap

”Anvend de kompenserende ordninger” er en pjece udarbejdet af Specialfunktionen Job & Handicap. Pjecen giver et overblik over de mange muligheder der er for at kompensere for handicap i erhverv.

Download her


Samtalekort om den ordblindevenlige arbejdsplads

Samtalen er én af de vigtigste veje til trivsel. Ordblindhed er et emne, som kan være præget af fordomme og skyldfølelse. Og så kan det være godt at have nogle konkrete spørgsmål i baghånden.

Krifa har udformet et samtalekort, som hjælper ordblinde medarbejdere og deres ledere til at italesætte de udfordringer og styrker, som medarbejdere kan have. Det er tiltænkt som en hjælp til at afklare og forstå medarbejdernes konkrete behov. Samtalekortene giver konkrete ideer til spørgsmål til medarbejderen.

Brug samtalekortene i samtalen med den enkelte medarbejder:

  • Ved MUS-samtaler
  • I feedback-samtaler
  • Ved walk-and-talk

 

Download her


Guidelines for biblioteksbetjening af mennesker med ordblindhed

Danmarks Biblioteksforening har netop udsendt en ny vejledning for biblioteksbetjening af mennesker med ordblindhed.

Download her