Medarbejdere med læse- og stavevanskeligheder

Mange virksomheder oplever, at deres medarbejdere har utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder i forhold til deres arbejdsopgaver. Disse udfordringer får betydning for, om arbejdsopgaverne bliver løst i forhold til virksomhedens krav og forventninger.
Forside/ Læselyst for alle/ Virksomheder
Forside/ .../ Virksomheder

Men virksomhederne kan hente rådgivning om de muligheder, der er for at udrede og opkvalificere medarbejderne. For medarbejdere med ordblindhed kan det være svært at fortælle, at de har et problem. De kan være bange for, at de vil miste deres job, hvis de fortæller, at de ikke læser og skriver så godt.

Læs mere om muligheder for rådgivning på din virksomhed her:

Medarbejdere med ordblindhed  

For medarbejdere med ordblindhed findes der en række handicapkompenserende ordninger, der kan kompensere for de barrierer, de møder i forhold til job, uddannelse eller et tilbud iværksat af jobcentret.

Ordningerne er:

Læs mere om disse ordninger her.