Sådan er reglerne for løn under barsel

Skal du på barsel, er det vigtigt, at du kender reglerne for løn under din barsel. Så sikrer du, at du ved, hvad du har ret til. Her bliver du vejledt rundt i reglerne for barsel og løn sammen med vores lønspecialist Heidi Hovmann Nonbo.

3 krav til løn under barsel

Heidi Hovmann Nonbo opridser her 3 vigtige krav til løn under barsel, du skal kende:

  • Du har ret til løn under barsel, hvis det er aftalt i din overenskomst eller kontrakt.
  • Du skal typisk have været ansat på arbejdspladsen i mindst seks eller ni måneder.
  • Du kan kun få løn under barsel, hvis arbejdsgiveren kan få refusion.

Barsel og løn – lær reglerne

Du har ikke ret til at få løn under din barsel, medmindre det fremgår af din overenskomst eller er aftat i din kontrakt.

I det tilfælde kan du kun få barselsdagpenge i hele din barselsperiode.

Barselsdagpengesatsen er i 2024 på 20.359 kr. om måneden, hvis du arbejder fuldtid

Hvem har ret til løn under barsel?

Du har som mor, far og medmor ret til løn under barsel – hvis det er aftalt. Det vil sige dem, der kaldes for de retlige forældre.

Som reglerne ser ud lige nu, har du som medfar ikke krav på løn, når du holder barsel. Det skyldes, at en medfar betragtes som social forælder frem for retlig forælder.

Har du adopteret og er på barsel med dit adoptivbarn, har du på samme måde ret til løn under barsel.

Så længe får du løn under barsel

Hvor længe får man løn under barsel? Det er der ikke noget entydigt svar på ifølge Heidi Hovmann Nonbo.

Det afhænger af den aftale eller ordning, der er på dit fagområde. Det kan variere mellem de forskellige overenskomster og kontrakter.

Er du offentlig ansat, kan du få løn otte uger før forventet fødsel. For privatansatte er det fire uger.

Eksempel på et barselsforløb med løn

Heidi Hovmann Nonbo giver her et eksempel på et typisk forløb med løn under barsel for en mor ansat på overenskomsten mellem ITD-A og Krifa.

De uger, moren får løn under barsel, er betinget af, at hun har ret til barselsdagpenge. For barselsdagpengene, som hun ville få uden løn under barsel, bliver udbetalt til arbejdsgiveren.

Sådan får moren løn under barsel på overenskomsten
  • 4 uger før termin (graviditetsorlov) 
  • op til 25 uger efter fødslen (tidlig og sen orlov).

Barselsloven giver hende ret til 24 uger med barselsdagpenge efter fødsel. Det betyder derfor, at hun kun har ret til 24 uger med løn under sin barsel – også selvom overenskomsten giver hende ret til 25 uger. 

For at få den sidste uge med løn op til de 25 uger, kræver det, at far overfører en uges barsel til hende. 

Vil moren holde barsel længere end de 25 uger, får hun barselsdagpenge i de resterende uger. 

Dog kan hun højst modtage barselsdagpenge i 24 af sine egne uger og op til 13 uger yderligere, hvis faren overfører dem til hende.

Sammenlign gratis din løn

Måske giver din løn under barsel anledning til at undersøge, hvor din løn ligger på lønstigningen. Med vores lønberegner kan du gratis sammenligne din løn med andre i samme branche.

Du må ikke blive forskelsbehandlet i din barsel

Under din barsel har du ikke kun krav på at få løn, hvis det står i din overenskomst eller kontrakt.

Du har også krav på at blive behandlet på lige fod med dine kolleger.

Det gælder i henhold til loven om ligeløn.

Det betyder, at du har ret til at blive kaldt til en lønforhandling, hvis dine kolleger kommer til en lønforhandling i din barsel.

Bliver du ikke det, forskelsbehandler din arbejdsgiver. Og det må han eller hun ikke.

Derfor understreger Heidi Hovmann Nonbo også, at det altid er en god idé at holde sig orienteret på sin arbejdsplads under en barsel.

På den måde ved du, om du bliver forbigået i en lønforhandlingsrunde.

Få lavet et løntjek

Er du usikker på, om du får den rette løn? Har du svært ved at overskue alle detaljerne i din overenskomst? Eller vil du have hjælp til at finde ud af, om du har ret til løn under barsel? Vores lønspecialister hjælper dig med et løntjek.