3 uundværlige råd til din lønforhandling

Lønforhandlingen – vi kommer alle til den flere gange i livet. Og uden den rette vejledning i, hvordan vi griber den an, kan det blive en utryg oplevelse. Men sådan behøver det ikke være.

Sammen med vores lønspecialist, Marie Tholstrup Hjort, klæder vi dig her på til en vellykket og behagelig lønforhandling.

Lønspecialistens gode råd til lønforhandling

Lønforhandling eller lønsamtale – kært barn har mange navne. Vores lønspecialist Marie Tholstrup Hjort hjælper dagligt medlemmer med deres lønforhandling, og hendes gode råd før, under og efter en lønsamtale lyder:

 • Opsøg viden – og øv dig
 • Tag styringen
 • Evaluér

Her dykker vi sammen ned i de 3 råd én efter én.

1. Forberedelse til lønforhandlingen

Opsøg viden og øv dig – en god og succesfuld lønsamtale kræver forberedelse.

Og ifølge Marie Tholstrup Hjort får du den bedste forberedelse til din lønsamtale ved at indsamle viden.
 
Forberedelsen hviler særligt på to ben:

 • Hvor stor lønforhøjelse kan jeg bede om?
 • Hvad har jeg personligt opnået?

Indsaml lønviden hos specialister og netværk

I vores lønberegner kan du danne dig et billede af et realistisk mål for din lønstigning.

Med den får du et klart overblik over, hvordan andre i samme branche bliver lønnet. Det er et værdifuldt udgangspunkt for din samtale.

Kend din værdi på arbejdsmarkedet

Sammenlign din løn med andre i samme branche som en del af din forberedelse til lønforhandlingen.

Men Marie Tholstrup Hjort anbefaler også altid, at du henter viden fra dit netværk.
 
Er du eksempelvis uddannet for nylig? Så spørg dine tidligere studiekammerater, hvad de får i løn.

Har du mange år på bagen i jobmarkedet, kan du spørge tidligere kolleger.
 
Du kan samtidig få hjælp til at finde et rimeligt lønniveau med lønrådgivning fra en af vores lønspecialister. De kan hjælpe dig med at vurdere, hvad du kan ønske i lønforhøjelse.

Brainstorm på dine kompetencer – både personligt og fagligt

Lav gerne to lister, hvor du brainstormer på, hvordan du bidrager på dit job: En personlig og en faglig liste.

Lig dem fremme i dit hjem, så du kan notere, hver gang du kommer i tanke om noget. Det er en god idé at starte med listerne flere uger før din lønforhandling.

De to lister kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

De to lister kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Den faglige liste:
 • Hvad er der sket siden sidste lønforhandling?
 • Har du fået nye/flere arbejdsopgaver?
 • Har du taget mere ansvar eller dygtiggjort dig yderligere?
 • Hvordan har du bidraget til virksomhedens resultater?
 • Har du ydet ekstra?
 • Hvilke konkrete resultater har du opnået?
Den personlige liste:
 • Er du positiv?
 • Er du en holdspiller?
 • Er du fleksibel?
 • Er du en støtte for dine kolleger?

Find argumenter, der viser din øgede værdi for arbejdspladsen

En god lønforhandling kræver argumenter – og med listerne kan du finde frem til din lønforhandlings bedste argumenter til en lønstigning.

Det hjælper dig med at være skarp på, hvordan din værdi har ændret sig for arbejdspladsen siden sidste samtale.

Det er den vej, du skal twiste dine argumenter: Din arbejdsgiver skal ikke være i tvivl om, hvor meget ekstra værdi du giver forretningen.

Men den bedste lønforhandling er den personlige, understreger Marie Tholstrup Hjort.

Det betyder, at der ikke er noget facit på, hvilke argumenter du skal bringe til forhandlingsbordet.

I stedet handler det om at mærke efter, hvilke argumenter der er rigtige for dig at fremføre.

Sæt et mål og tænk i alternativer til en lønstigning

Forud for lønsamtalen skal du sætte dig et mål ud fra din research på lønniveau – og samtidig have en plan B:

 • Hvad vil du gerne opnå?
 • Hvad bør du minimum kunne få?
 • Hvad er din smertegrænse?

Er der ikke råd til en lønforhøjelse, eller er den langt fra din smertegrænse? Så gør op med dig selv, om du kan få andet med fra lønsamtalen.
 
Alternativer til lønstigning kan eksempelvis være:

 • Fleksible arbejdstider
 • Større ansvar
 • Efteruddannelse
 • Færre timer til samme løn
 • Fri telefon og/eller internet

På den måde får du stadig succes til lønsamtalen. Også selvom det ikke viser sig i kroner og ører.

Bind dine forberedelser sammen – og øv dig

Du har alle tanker og argumenter på plads. Nu skal det sættes sammen til dit lønoplæg.

En vigtig del af din lønforhandling er din præsentation af dine argumenter. Hvilke vil du starte med? Og hvordan vil du fremhæve dine bedste resultater?

Når du har struktureret dit lønoplæg, handler det om én ting: øvelse.
 
Vores lønspecialist pointerer, hvor vigtigt det er, at du øver dig inden din lønforhandling. Du kan enten bede en ven, kæreste eller mor om at spille din chef.

Jo mere du øver dine argumenter, jo mere sidder de på rygraden. Og det gør dig mere selvsikker, når det gælder.

2. Under lønforhandlingen

Tag styringen til din lønforhandling.

Med grundige forberedelser føler du dig i mange tilfælde bedre rustet til forhandlingen. Det smitter af på din selvtillid.

Marie Tholstrup Hjort understreger, at det er din lønforhandling – og når du fremfører dit øvede oplæg, skal du indtage scenen og tage styringen:

 • Ret ryggen – din kropsholdning er vigtig og viser styrke
 • Vær direkte og konkret – du får sjældent mere løn uden at bede om det
 • Lyt til din arbejdsgiver – det giver den bedste dialog
 • Stil spørgsmålstegn, hvis du får nej – fornem også, når du skal respektere nej’et
 • Hold en god og positiv tone – det viser det største overskud

Hvad er en god lønforhandling?

En god lønforhandling er en respektfuld dialog om en lønstigning mellem dig og din chef, hvor du finder balancen i at få det meste ud af forhandlingen uden at presse din arbejdsgiver for meget.

Det gælder, hvad enten det er den årlige lønsamtale eller en lønforhandling til et nyt job.

Målet er, at begge parter har lyttet og mødt hinanden, så de går fra samtalen med en god fornemmelse i maven.

Lønsamtale og gode råd til, hvad du ikke skal gøre

Selvom du forbereder dig grundigt, kan det være svært, hvis din arbejdsgiver skuffer dig.

Derfor får du en række råd til, hvad du ikke skal gøre, hvis det sker.

 • Tru ikke med at opsige dit job – det skaber ofte en dårlig stemning både nu og efterfølgende.
 • Reagér ikke på dine negative følelser, hvis du oplever modstand fra din arbejdsgiver – tag en dyb indånding og hold hovedet koldt.
 • Inddrag ikke dit privatliv i samtalen – det er ikke relevant for forhandlingen.
 • Undgå at blive anklagende i dit tonefald – det skaber mistillid.
 • Sammenlign ikke med dine kollegers løn – det er ukollegialt.

3. Efter lønforhandlingen

Du bør evaluere din lønsamtale – for det er ifølge Marie Tholstrup Hjort det vigtigste i en god forhandling.

Mange tror, at en lønforhandling er et quick fix. Men de fleste af os skal forhandle løn resten af livet, og derfor er refleksion og evaluering nøglen til at låse din næste lønforhandling succesfuldt op.

Du kan selv reflektere over lønforhandlingen eller få en af vores lønspecialister til at evaluere med dig.

Sammen finder vi ud af, hvad der gik godt og mindre godt – og hvordan du kan bruge det til at forbedre dig til næste lønsamtale.
 
Det er også en god idé at få din arbejdsgiver til at sætte ord på, hvordan du kan levere bedre i den kommende tid.

Så har du en retning for din indsats – den kan du bruge som fundament til næste lønforhandling.

Få hjælp til din lønsamtale

Hos vores lønspecialister kan du som Krifa-medlem få hjælp til din lønforhandling. Du får vejledning ud fra dit konkrete behov og værdifuld sparring til at finde de bedste argumenter til forhandlingen.

Lønforhandling – hvornår kan du kræve den?

Er du funktionæransat, kan du ifølge funktionærloven kræve en årlig samtale om din løn. Arbejder du på en arbejdsplads med overenskomst, har du ret til mindst én samtale hvert år.
 
Der er ikke noget krav om, hvornår på året samtalen skal ligge. Men ofte ligger lønsamtalen samme måned hvert år.