Sådan er reglerne for weekendtillæg

Hvis du arbejder i weekenden, kan du være berettiget til et tillæg. Vores lønspecialist på det offentlige område, Jeppe Elttør Winther, forklarer dig her reglerne omkring weekendtillæg.

Hvad er weekendtillæg?

Weekendtillæg er et ekstra tillæg, du kan få oveni din grundløn, for at arbejde i weekenden.

Du kan få tillægget som belønning for at arbejde på dage, hvor de fleste andre ellers holder fri.

Tillægget kan være en måde at gøre weekendarbejde mere attraktivt for medarbejdere.

Du har ikke automatisk krav på weekendtillæg

Der er ikke en lov, der sikrer dig ekstra betaling for at arbejde i weekenden, understreger lønspecialist Jeppe Elttør Winther. 

Derfor får du hverken et automatisk weekendtillæg som ungarbejder eller uddannet fagperson. Reglerne gælder altså, uanset om det er et fritidsjob eller et fast arbejde.

Sammenlign din løn med lønberegner

Med vores lønberegner kan du let og hurtigt sammenligne din løn med andre i samme branche og med lignende baggrund.

Hvornår får du weekendtillæg?

Du har ret til at få et weekendtillæg for weekendarbejde, hvis det er aftalt på forhånd.

Det vil sige, hvis det er aftalt i den overenskomst, som din ansættelse hører under. Eller i din arbejdskontrakt.

Her fremgår det, om weekendtillæg er en del af lønpakken.

Det kan eksempelvis være en overenskomstaftale som social- og sundhedsassistent, pædagog eller sygeplejerske.

Weekendtillæg har forskellige satser

Jeppe Elttør Winther påpeger, at der ikke er et fast beløb for tillæg, hvis du arbejder i weekenden.

Det er din overenskomst, der bestemmer, hvor højt tillægget er. Nogle overenskomster tilbyder fx 25 % af timelønnen som tillæg.

Det betyder, at hvis din timeløn er 150 kr. i timen, så får du 187,5 kr. i timen for weekendarbejde. 

Regnestykket ser således ud:

150 x 25 / 100 = 37,5 kr.

37,5 kr. + 150 kr. = 187,5 kr.

I stedet for ekstra løn kan du også få tillægget som afspadsering. I det tilfælde vil du få ¼ times afspadsering per time i stedet for 25 % i tillæg.

Din lønseddel viser dit weekendtillæg

På din lønseddel skal du kunne se, hvis du har fået tillæg for weekendarbejde.

Det er vigtigt, at du tjekker dine tillæg på din lønseddel. Så kan du se, om du har fået dem, du er berettiget til. 

Sådan gør du, hvis du ikke har fået tillægget 

Jeppe Elttør Winther understreger, at det er vigtigt, at du reagerer på fejl i tillæggene. Mangler de, eller er der for lidt, skal du gøre din arbejdsgiver opmærksom på fejlen.
Men hvad gør du, hvis din arbejdsgiver ikke mener, der er fejl, eller ikke retter op på den?

Så skal du kontakte vores lønspecialister, som hjælper dig med at indhente de manglende tillæg.

Vores rådgivere tager kontakt til din arbejdsgiver – altid i samråd med dig, så du er med i hele processen.