Voksenelevløn

Voksenelevløn er en unik chance for dig, der er over 25 år til at uddanne dig med løn og styrke din position på arbejdsmarkedet. Få styr på reglerne her.

Hvor meget er voksenelevløn?

Det er aldersgrænsen på 25, der som udgangspunkt afgør, om du får almindelig elevløn, eller du har mulighed for at få en løn som voksenelev.
Jens Aagaard Sørensen forklarer, at der ikke er nogle faste voksenelevløn-satser, der gælder for hele voksenelevområdet.

Når du som voksenlærling får løn, får du det typisk ud fra overenskomsterne på dit elevområde.

Satserne for voksenelevløn er højere end almindelig elevløn.

Hvad er din uddannelse værd?

Få en ide om, hvad din uddannelse betyder for dit lønniveau efterfølgende med et hurtigt tjek i vores lønberegner.

Hvad er voksenelevløn?

Når du tager en erhvervsuddannelse og er 25 år eller derover, kan du få voksenelevløn. Det skal du aftale med din arbejdsgiver.

Det er dermed aldersgrænsen på 25, der som udgangspunkt afgør, om du får almindelig elevløn, eller du har mulighed for at få en løn som voksenelev.

Eksempler på erhvervsuddannelser med voksenelevløn:

  • Kontor
  • Sosu-assistent
  • Sosu-hjælper
  • Butik
  • Tømrer

Forhandling eller faste satser

Som voksenelevløn er du sikret en mindsteløn via din overenskomst på dit fagområde.

Men på nogle områder skal du selv forhandle dig til din løn som voksenelev – det gælder fx på kontoruddannelse.

Jens Aagaard Sørensen understreger dog, at du altid har mulighed for at forhandle dig til en højere voksenelevløn eller elevløn – uanset hvilken erhvervsuddannelse du tager.

Det kan være, at du har stort kendskab til området eller har erfaring fra tidligere jobs. I de tilfælde kan du fx forhandle dig til løntillæg.

Det kan også være, at der inden for specifikke brancher er mangel på arbejdskraft – og i så fald er det lettere at forhandle sig til en højere løn som voksenelev. 

Du kan korte noget af uddannelsen af

Din uddannelse kan i nogle tilfælde blive kortere end udgangspunktet.

Under en kompetenceafklaring kan det vise sig, at du har meget relevant erfaring på et område – selvom du aldrig har fået papirer på det.

Har du fx arbejdet på et kontor i mange år og tager kontoruddannelse, kan du få merit. Det er de lokale erhvervsskoler, der afgør det.

Voksenelevløn er ikke kun kroner og ører

Jens Aagaard Sørensen påpeger, at din løn også kan dække over værdien af personalegoder, muligheden for flere fridage og ikke mindst øget fleksibilitet i hverdagen. 

Alt sammen en del af den samlede lønpakke.

Men at tage skridtet som voksenelev er mere end en økonomisk beslutning. Det åbner for nye muligheder i karrieren, styrket af de erhvervserfaringer, du allerede har.

Din arbejdsplads kan få tilskud til din voksenuddannelse

På nogle uddannelser og i visse situationer kan en arbejdsgiver få tilskud til din voksenelevløn på uddannelsen. 

Der er to kriterier, der skal være opfyldt:

  • Du skal være 25 år eller ældre.
  • Din erhvervsuddannelse skal stå på listen over uddannelser på områder med behov for arbejdskraft.

Arbejdsgiveren kan få tilskud fra en voksenlærlingeordning, når du er i praktik/oplæring på arbejdspladsen.

I de perioder, du er på skole, kan arbejdsgiveren få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Få mere at vide om krav til tilskudsordningen og se en liste over de uddannelser, der er omfattet af tilskuddet hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bemærk: Tilskuddet påvirker dagpengesatsen

Får din arbejdsgiver tilskud til din løn under uddannelse, har det ikke betydning for den løn, du får udbetalt.

Men det kan få betydning, hvis du efter afsluttet uddannelse får brug for dagpenge.

Hvis din arbejdsgiver får tilskud til din løn under uddannelsen. får du nemlig det, der kaldes dimittendsatsen. Dimittendsatsen er en fastsat lavere dagpengesats i modsætning til den almindelige dagpengesats, der beregnes ud fra din løn.

Har du spørgsmål til din voksenelevløn eller rettigheder?

Vores lønspecialister sidder klar til at vejlede dig om din løn og dine rettigheder under uddannelsen.

Det skal du gøre, hvis du får for lidt i voksenelevløn

Hvis du har mistanke om, at du får for lidt i løn som voksenelev, eller du oplever problemer med pension, ferie eller fritvalgskonto, kan du få hjælp af en af vores lønspecialister.

Vi hjælper dig med at gennemgå din overenskomst, uddannelsesaftale og andre relevante dokumenter, så vi sammen kan få styr på det hele.

Viser det sig fx, at der er fejl i lønnen, hjælper vi med at håndtere fejlen. Det gør vi enten ved at klæde dig godt på til en samtale med din arbejdsgiver eller ved selv at med arbejdsgiveren på dine vegne.

Viser det sig, at der fx er fejl i lønnen, kan vi holde et møde med dig og arbejdsgiver. På den måde kan vi hjælpe dig med at få kontrol over situationen.