Forside/ Lønsikring/ Lønmodtager/ Spørgsmål og svar - Lønsikring lønmodtager
Forside/ .../ Spørgsmål og svar - Lønsikring lønmodtager

Spørgsmål og svar om Lønsikring

Her finder du spørgsmål og svar om Lønsikring


I hvilke situationer dækker Lønsikring?

Lønsikring dækker, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Ufrivilligt ledig betyder, at du er blevet opsagt fra dit job, og din ansættelse er ophørt efter den gældende opsigelsesperiode, eller hvis din ansættelse på anden måde er ophørt ufrivilligt. Du er ikke ufrivilligt ledig, hvis du har fået karantæne i a-kassen, i forbindelse med at du melder dig ledig.

Hvor lang tid skal jeg have forsikringen, før jeg er dækket?

Der er en kvalifikationsperiode for Lønsikring på 12 måneder, det vil sige, at du skal have haft din Lønsikring i 12 måneder, før du er dækket. I de 12 måneder må du ikke modtage en opsigelse, eller få konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt. Du må heller ikke have kendskab til en kommende opsigelse på det tidspunkt, hvor du køber Lønsikring.

Hvor meget kan jeg forsikre mig for?

Du kan forsikre dig for et beløb mellem 1000 kr. og 21.000 kr. om måneden, som du får udbetalt oven i dine dagpenge. Dagpenge og din valgte dækning fra Lønsikring må tilsammen udgøre højst 90 % af din gennemsnitlige lønindtægt pr. måned, minus AM-bidrag.

Beregn, hvad du kan forsikre dig for.

Kan jeg købe Lønsikring?

Her kan du se købsbetingelserne for Lønsikring. Arbejder du som enten dagplejer, døgnplejer, sæsonarbejder, taxichauffør, eksportchauffør, fisker eller provisionslønnet sælger, er det ikke sikkert, at du har gavn af at tegne Lønsikring.

Kontakt os, så vi kan vejlede dig bedst muligt om Lønsikring er relevant for dig.


Hvad er Job Coach?

Lønsikring er mere end økonomisk sikkerhed for dig og din familie. Når du har Lønsikring, får du også personlig og professionel vejledning og sparring til jobsøgningen fra Job Coach, hvis du bliver sagt op. Formålet er at få dig hurtigt og godt videre til dit næste job. Det er obligatorisk at deltage i Job Coach-forløbet, når du får udbetalt Lønsikring.

Dækker Lønsikring, hvis jeg selv siger op?

Der kan være situationer, hvor du bliver ledig og kan få dagpenge, men ikke Lønsikring. Siger du selv dit job op, er du som udgangspunkt ikke dækket af Lønsikring. Der kan dog være undtagelser, hvor du kan få Lønsikring, selvom du selv har sagt dit job op. Overvejer du at sige op, skal du altid kontakte os inden du gør det, så vi kan vejlede dig om konsekvenserne, og om du har mulighed for at få Lønsikring.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få udbetalt Lønsikring?

For at få Lønsikring, skal du bl.a. opfylde kvalifikationsperioden og arbejdskravet, deltage i Job Coach-forløbet og modtage dagpenge fra Kristelig A-kasse. I forsikringsbetingelserne afsnit 9 kan du læse, hvilke betingelser du skal opfylde for at få udbetalt Lønsikring.

Må jeg afslå et jobtilbud, når jeg får udbetalinger fra Lønsikring?

Hvis du siger nej til et jobtilbud og får karantæne af a-kassen, mister du retten til Lønsikring. For at få udbetalt Lønsikring skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal være villig til at tage det arbejde, du får tilbudt.

Jeg får supplerende dagpenge. Kan jeg købe Lønsikring?

Nej, ikke så længe du modtager supplerende dagpenge.

Jeg vil gerne have Lønsikring hos jer, men har en lønforsikring i et andet forsikringsselskab?

Hvis du allerede har en lønforsikring og køber Lønsikring hos os, kan vi som udgangspunkt flytte din anciennitet over til os, det vil sige forkorte kvalifikationsperioden på 12 måneder med det antal dage, du har haft din anden, tilsvarende forsikring. Du skal selv sørge for at opsige din anden lønforsikring. Hvis du får brug for udbetalinger fra Lønsikring, skal du selv skaffe dokumentation for din tidligere forsikring. I afsnit 7 i forsikringsbetingelserne kan du læse, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at du kan flytte din anciennitet til Lønsikring.

Jeg får udbetalinger fra Lønsikring og har fået et midlertidigt arbejde?

Hvis du får udbetalinger fra Lønsikring, og samtidig får tilbudt et vikariat eller andet midlertidigt arbejde, skal du kontakte Krifa Forsikring og meddele, at du har fået et midlertidigt job. Når vikariatet afsluttes, og hvis du derefter igen bliver ledig, kan du få de resterende udbetalinger fra den udbetalingsperiode, du var i, inden du fik dit midlertidige job.

Er der selvrisiko på forsikringen?

Hvis du bliver ledig, er der en selvrisikoperiode på 30 dage, hvor du ikke får udbetalt Lønsikring. Selvrisikoperioden begynder den dag, din opsigelsesperiode er slut, dog ikke før det tidspunkt, hvor du er tilmeldt jobcenteret. Du må gerne holde ferie eller arbejde i selvrisikoperioden.

Hvornår kommer den første udbetaling?

Når selvrisikoperioden er slut, udbetaler vi Lønsikring hver måned sammen med dine dagpenge. Lønsikring og dagpenge er bagudbetalt.

Kan jeg tage et deltidsarbejde, mens jeg får udbetalt Lønsikring?

Får du et arbejde på 29,6 timer eller derunder om ugen og har ret til supplerende dagpenge, vil du stadig modtage udbetalinger fra Lønsikring. Udbetalingerne fra Lønsikring, din løn og de supplerende dagpenge må dog højst svare til 90 % af din tidligere løn, minus AM-bidrag.

Kontakt os, hvis du begynder i et job, samtidig med du får udbetaling fra Lønsikring.


Kan jeg trække præmien til Lønsikring fra i skat?

Ja, præmien er fradragsberettiget og vi indberetter automatisk fradraget til SKAT.

Kan jeg fortryde købet?

Ifølge forsikringsaftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. De 14 dage løber fra det tidspunkt, du modtager forsikringsbetingelserne og policen. Du skal inden fristens udløb skriftligt meddele os, at du har fortrudt købet af forsikringen. Hvis du har indbetalt præmie, og gør du brug af din fortrydelsesret inden for fristen, får du hele det indbetalte beløb tilbagebetalt til din NemKonto.

Hvilke undtagelser er der i dækningen?

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du har ret til dagpenge, men ikke kan få udbetalt Lønsikring. I forsikringsbetingelserne får du det fulde overblik over de undtagelser, der er i dækningen fra Lønsikring. Herunder er der et overblik over nogle af de vigtigste undtagelser.

Vi udbetaler ikke Lønsikring hvis:

  • du bliver opsagt i kvalifikationsperioden - heller ikke selvom du først fratræder efter kvalifikationsperioden er slut.
  • du ikke opfylder arbejdskravet på 12 måneders sammenhængende arbejde.
  • du bliver ledig fra et ansættelsesforhold hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner eller i en virksomhed, du selv ejer.
  • du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder fx alle former for vikararbejde, tidsbegrænsede eller sæsonbestemte ansættelser eller lærlinge- og uddannelsesaftaler.
  • du selv siger op - dog kan der være undtagelser, hvor du kan få Lønsikring på trods af, at du selv har sagt dit job op.
  • du har fået karantæne i a-kassen.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage?

Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, vi har truffet, kan du skrive til Krifa Forsikrings klageansvarlige, Kurt Sørensen, og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Krifa Forsikring A/S.

Kontakt os her.


Hvordan opsiger jeg min forsikring?

Du kan når som helst opsige din Lønsikring skriftligt med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dages varsel. Her kan du læse de fuldstændige forsikringsbetingelser.

Er du i tvivl om din situation i forhold til udbetaling af Lønsikring, så er du velkommen til at kontakte os.

Kom hurtigt videre...