Forside/ Medlemsfordele/ Krifa Jura
Forside/ .../ Krifa Jura

Krifa Jura - Advokathjælp til en fast, lav pris

Krifa Jura er til dig, der vil have juridiske produkter til faste, lave priser. Det kan fx være i forbindelse med testamente, lejekontrakt, ægtepagt og køb/salg af fast ejendom.

Med Krifa Jura får du som medlem juridisk eksperthjælp fra en ekstern advokat fra DELACOUR Aarhus - til en attraktiv fast, lav pris. Krifa Jura sikrer dig tryghed i valget af advokat og ro i maven i forhold til prisen.

Se alle vores priser her:

Juridisk servicetjek
Gratis!
Juridisk hotlineGratis!
Køb af fast ejendom6.000 kr.
Salg af fast ejendom6.000 kr.
Advokatbrev1.500 kr.
Testamente2.500 kr.
Ægtepagt2.500 kr.
Samejekontrakt2.500 kr.
Lejekontrakt - lejer 2.000 kr.
Lejekontrakt - udlejer2.500 kr.
Dødsbobehandling15% rabat på advokatens timepris
Øvrige advokatydelser: hjælp med forbrugerkøb, personskader i fritiden, skilsmisse, spørgsmål til hundelove, forsikring osv.15% rabat på advokatens timepris
Mægling eller retssag15% rabat på advokatens timepris


Priserne er inklusive moms, men eksklusive alle andre skatter og afgifter. I forhold til retssager bemærkes, at i sager hvor der er fri proces eller retshjælp, da gælder den aftalte rabat ikke, da DELACOUR Aarhus er forpligtet til at følge de af forsikringstageren aftalte vilkår for retshjælp.

Priserne for juridiske ydelser med fast pris forudsætter rådgivning, der kan gives via e-mail og telefon.

Er du ikke allerede medlem af Krifa – meld dig ind her.

Har du brug for advokathjælp i forbindelse med din ansættelse, skal du kontakte Kristelig Fagforening.

Juridisk servicetjek

Få en gratis vurdering af, om dine papirer er i orden. Så er du bedre stillet.

Vi giver dig overblik
Med Krifa Juras gratis juridiske servicetjek får du et overblik over, om du har behov for et juridisk sikkerhedsnet i form af:
•    Testamente
•    Ægtepagt
•    Samlivskontrakt
•    Indsættelse/ændring af begunstigede i pensionsordninger

Konsultationen sker over telefonen, og Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus slutter af med en anbefaling af eventuelle relevante tiltag og med at oplyse, hvad det koster.

Gratis og uden købetvang
Servicetjekket er gratis, og der er absolut ingen købetvang. Hvis du skal have lavet juridiske dokumenter, står det dig frit for at vælge en anden advokat, men som medlem af Krifa kan du få produkterne her på siden til lave og faste priser.

Juridisk Hotline til Krifa Jura

Ring til Krifa Juras gratis hotline og få hjælp, hvis dit nye TV går i stykker, hvis du falder på et usaltet fortov foran et stormagasin, eller hvis du bare har et juridisk spørgsmål.

Betingelser for brug af Hotlinen
•    Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus kan svare umiddelbart uden brug af retslister og lignende.
•    Der er ingen skriftlig korrespondance mellem jer.
•    Spørgsmålet ligger inden for de ovenstående normale advokatrådgivningsområder.

Ingen uforudsete udgifter
Hvis ydelsen falder uden for rammerne af dette tilbud om gratis hotline, bliver du gjort opmærksom på det. Du aftaler i disse tilfælde det videre forløb sammen med Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus. Når behovet går ud over det, den gratis hotline tilbyder, tilbyder vi dig som medlem i Krifa en timepris med 15% rabat.

Ring og få hjælp
Som medlem af Krifa har du adgang til Gratis Juridisk Hotline på tlf. 8732 7436.

Køb og salg af fast ejendom

Bolighandel handler om mere end blot et skøde. Derfor vejleder vi også om de regler, der skal overholdes ved en bolighandel - til en fast, lav pris.
Med Krifa Juras advokater er du garanteret, at der er styr på ikke alene skødet, men også den tunge jura, der er forbundet med din bolighandel.
Vi hjælper både købere og sælgere!

Kompetent og venlig rådgivning
Krifa Juras advokater er erfarne specialister inden for bolighandel. De har gennemgået en særlig uddannelse i:
•    Finansiering
•    Bygningsteknologi
•    Tilstandsrapporter
•    Ejerskifteforsikringer
•    Beskatning
•    mv.

Det giver dig sikkerhed for en kompetent og uvildig rådgivning i alle bolighandelens spørgsmål og regler.

Undgå, at køb af drømmeboligen ender som et mareridt
Krifa Juras advokater undersøger, hvad der står i servitutter, der er lyst på ejendommen, hvad der er besluttet i en ejerforening, oplysninger om olietank og evt. forurening osv. Tilstandsrapport og forsikringsforhold gennemgås naturligvis også.

Du skal sørge for, at der bliver indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden du skriver under. Det formuleres således: "Købers underskrift er betinget af, at min advokat godkender handlen i dens helhed". I forbindelse med en bolighandel vil du også modtage rådgivning om testamente og samejeaftale.

Prisen for både køb og salg af fast ejendom er 6.000 kr. inklusive moms.

Advokatbrev

Har du brug for at få sendt et brev fra en advokat, kan vi hjælpe dig.

Advokaten udarbejder et brev til dig
Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus kan hjælpe dig, hvis du får problemer i et forbrugerkøb og har brug for at sende et brev fra en advokat.

Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus kan også tilbyde dig at sende et brev, hvis du kommer til skade i din forretning eller med andre ting.

Udarbejdelse af brevet får du for kun 1.500 kr. inkl. moms.

Testamente

Et testamente sparer dine efterladte for at skulle tage stilling til fordeling af arv efter din død. Vi tilbyder juridisk hjælp med testamentet til en lav og fast pris.

Hvis der ikke findes et testamente, ser man ofte arvinger skændes, og det gør en situation med sorg endnu værre.

Du sikrer dem bedst muligt ved at lave et testamente, for så behøver de ikke tage stilling til fordeling af arv efter din død.

Lever du papirløst, i et ægteskab, er fraskilt, har børn eller særbørn? Dine nærmeste fortjener, at du tager stilling til, hvem der skal arve dig.

Få juridisk hjælp til testamentet
Hos Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus kan du få juridisk hjælp til testamentet til en lav og fast pris.

Krifa Juras eksterne advokater ved DELACOUR Aarhus er specialister i arveret og har erfaring til at forudse situationer, som du ikke selv har tænkt på. De kan hjælpe med at udforme et testamente, der dækker næsten uanset, hvordan dine familiemæssige forhold ændrer sig.

Pris for udarbejdelse af et testamente er 2.500 kr. inklusive moms.

Ægtepagt

Hvis du er gift, kan du indgå en ægtepagt med din ægtefælle. En ægtepagt er en juridisk aftale om, hvem der ejer hvad.
Som udgangspunkt har man formuefællesskab i et ægteskab. Det vil sige, at den samlede formue skal deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse eller død.
Ønsker man som ægtepar en anden formuedeling, kræver det en ægtepagt.

Med en ægtepagt kan du lave særeje
En ægtepagt er et dokument om en særlig formueordning, og den skal tinglyses for at være gyldig.
Formueordningen kan for eksempel bruges, hvis man ønsker fuldstændigt særeje eller særeje ved skilsmisse.
Er du i et ægteskab, hvor der er børn fra tidligere forhold, bør du overveje en ægtepagt. Mange ulykkelige situationer kan derved undgås, og du ved, hvordan din ægtefælle og børn stilles efter din død.

Pris for udarbejdelse af en ægtepagt er 2.500 kr. inklusive moms.

Samejekontrakt

En samejekontrakt er et dokument, der regulerer samejeforholdet og ikke mindst samejeforholdets ophør. Fx for et ugift par. En samejekontrakt er i alt sin enkelthed et dokument, der regulerer samejeforholdet og ikke mindst samejeforholdets ophør, så der ikke er tvivl om noget på noget tidspunkt.

I dag er der mange mennesker, der ejer et aktiv i sameje med en eller flere andre personer. Det kan være et ugift par, der ejer et hus eller en bil sammen, det kan også være søskende eller venner, der er gået sammen om at købe et sommerhus.


Rene linjer med en samejekontrakt

I alle tilfælde gælder det, at det er en rigtig god ide på forhånd at opstille nogle regler for, hvad der skal ske, hvis man ønsker at gå fra hinanden, eller hvis man ikke længere vil eje sommerhuset sammen med de andre. Det gør du ved at lave en samejekontrakt.

Uden en samejekontrakt kan det ske, at sagen ender i retten – og det kan blive en rigtig dyr affære. Derfor kan det spare dig for rigtig mange penge at lave en samejekontrakt fra starten.

Pris for udarbejdelse af en samejekontrakt er 2.500 kr. inklusiv moms.

Lejekontrakt

En lejekontrakt kan stille dig dårligere end loven. Lejeloven har mange faldgruber, så selv om der er tale om en standardkontrakt, kan du komme galt af sted.

Lejer

Dele af lejeloven gælder altid, uanset om en lejekontrakt måtte sige noget andet. Det er dog på helt afgørende punkter muligt at indgå en lejekontrakt, der stiller lejeren meget dårligere, end lejeloven foreskriver.

Det er utrolig vigtigt, at du kender dine rettigheder, før du underskriver en lejekontrakt. Ellers kan det blive en dyr affære med huslejestigninger, vedligeholdelsesudgifter, istandsættelser, fraflytning og lignende.

Undgå unødige ærgrelser og udgifter

Krifa Juras eksterne advokater ved DELACOUR Aarhus er specialister inden for lejeret og kan give dig den nødvendige rådgivning til en fast og lav pris. Pengene er godt givet ud og sikrer, at du ikke havner i en uheldig situation.
Lejekontrakt (lejer) - 2.000 kr. inklusive moms.

Udlejer

Hvis du som privatperson ønsker at udleje et værelse eller en lejlighed, så kan Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus også hjælpe dig. Ved at få Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus til at udarbejde eller gennemgå lejekontrakten før du skal udleje, kan du som udlejer undgå unødvendige ærgrelser, besværligheder og eventuelle tilbagebetalingskrav fra lejeren. Det er penge, der er givet godt ud for at være sikker på ikke at havne i en uheldig situation.

Lejekontrakt (udlejer) - 2.500 kr. inklusive moms.

Dødsbobehandling

Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus kan også hjælpe dig, hvis du oplever dødsfald i familien. Dødsbobehandling kan være kompliceret, og Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus hjælper dig med at træffe de rigtige valg, så I ikke også skal bekymre jer om det. Som medlem af Krifa får du 15% rabat.

Øvrige advokatydelser

Krifa Juras eksterne advokater ved DELACOUR Aarhus er eksperter i privat-juridiske forhold og kan også rådgive dig, når der sker uforudsete ting i dit liv. Har du fx brug for hjælp i forbindelse med forbrugerkøb, personskade i fritiden, spørgsmål ift. hundeloven eller hjælp til en skilsmisse, kan de rådgive dig i din situation.

Kontakt os og fortæl om din situation, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig videre. Som kunde får du 15% i rabat.

Mægling eller retssag?

Skal Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus mægle for dig eller føre din første retssag? Du får 15 % i rabat på advokathonoraret.
Har du brug for en mere omfattende korrespondance, eller at vi fører en retssag for dig, kan Krifa Juras eksterne advokat ved DELACOUR Aarhus også hjælpe med det.
Det kan både være på forbrugerkøb, hvis du kommer til skade i din fritid eller noget helt andet.

Kontakt os og fortæl om din situation, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig videre. Du får 15% rabat som medlem af Krifa.

 

Kontakt Krifa Jura

Du kontakter Krifa Jura ved at udfylde kontaktformularen på Mit Krifa.


Fandt du det, du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej
Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.