Den Gode Balance

Mennesker er forskellige og har forskellige behov igennem livet. Dét gælder også vores arbejdsliv.

Den gode balance skal findes overalt

Vi tager den enkelte alvorligt, og vi ønsker at understøtte den enkelte i at kunne foretage de rigtige valg igennem hele arbejdslivet. De valg, der sikrer god arbejdslyst og en sund og god balance imellem arbejdslivet og alle de andre ting, som giver livet værdi for os som mennesker.

At betragte arbejdslivet som en uforanderlig størrelse og en standardmodel, hvor vi alle skal kunne passe ind i en kasse, der hedder 37 timer om ugen, fra vi træder ind på arbejdsmarkedet og til, at vi forlader det igen, passer umiddelbart dårligt sammen med det der i øvrigt kendetegner livet. Vores behov, ressourcer og overskud ændrer sig typisk i takt med vores livssituation. Det bør der naturligvis også tages højde for i arbejdslivet.

Vi ønsker at skabe bedre muligheder for at man kan skrue op og ned for arbejdstid, kompleksitet og ansvar alt efter behov i forskellige faser af arbejdslivet.

Derfor arbejder vi for, at både lovgivning, overenskomster, normer og holdninger understøtter det enkelte menneske i at foretage de personlige til- og fravalg, der opleves som rigtige i forhold til at sikre den rette balance i livet.

Konkret arbejder vi blandt andet med følgende forslag for at forbedre balancen mellem familie- og arbejdsliv.

  • Flere muligheder for deltidsforsikring i a-kassen - vi ønsker at sikre, at også mennesker, der kun har mulighed for at arbejde 20 eller 25 timer om ugen får ret til at  være forsikret i en a-kasse.
  • Bedre muligheder for betalt frihed i forbindelse med barns sygdom  - vi ønsker at give alle småbørnsforældre mulighed for op til 15 dages betalt frihed pr. år i forbindelse med barns sygdom.

Download nedenstående og læs mere:

Ret til deltidsforsikring i A-kassen.


Ret til betalt frihed i forbindelse med barns sygdom.

Læs vores forslag til bedre balance i arbejdslivet.