Hvad består god arbejdslyst af?

God arbejdslyst handler i bund og grund om trivsel og motivation i arbejdslivet - hele livet. Forskning viser, at der især er syv faktorer, som har betydning for arbejdslysten.

1. Giver arbejdet mening?

Det er godt for din arbejdslyst, når du oplever, at du bruger dit arbejdsliv på noget, der giver mening for dig selv og andre – og når du kan se, at netop dit bidrag har værdi.

Det betyder meget for min motivation, at jeg har en fornemmelse af, at min indsats nytter noget.


2. Er arbejdsdagen til at håndtere? 

Når du oplever mestring, har du en følelse af, at du behersker de udfordringer, du møder i løbet af din arbejdsdag. Det er vigtigt for din arbejdslyst, at dine arbejdsopgaver passer til dine kompetencer, og at du har mulighed for at udvikle dig.

Jeg har det bedst, når jeg føler mig sikker på, at jeg ikke knækker halsen ift. mine opgaver. Men det skal heller ikke være så let, at jeg keder mig. Jeg vil gerne stå lidt på tæer.


3. Er der tid til det hele?

Din arbejdslyst påvirkes af din oplevelse af, om der er balance mellem antallet af opgaver og den tid, du har til at løse dem. Men du er mere end dit arbejde. Derfor skal der også være balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv.

Balance er fornemmelsen af, at jeg kan få enderne til at nå sammen i min hverdag.


4. Hvilken rolle spiller lederen?

Den ledelse, du bliver udsat for, har stor betydning for din arbejdslyst. Det er vigtigt, at du oplever at have en god og tillidsfuld relation til din leder, og at din leder er kompetent – både fagligt og socialt.

Den bedste leder for mig er en, der giver mig frihed og anerkendelse – men som samtidig er tydelig ift. hvad der forventes af mig, og hvor vi sammen skal hen.


5. Hvor meget medbestemmelse har jeg?

Når du oplever medbestemmelse på jobbet, kan det mærkes på din arbejdslyst. Medbestemmelse handler om indflydelse og muligheden for selv at tilrettelægge dine arbejdsopgaver. Det handler også om din oplevelse af balancen mellem frihed og kontrol.

Det er vigtigt for mig at blive inddraget i beslutninger, der har direkte betydning for mit arbejde og min opgaveløsning. Det er trods alt mig, der ved mest om netop det...


6. Kan resultaterne ses og mærkes?

Det har betydning for din arbejdslyst, at du véd, hvad du skal nå i løbet af din arbejdsdag og kan se konkrete resultater af dit arbejde. Det handler om klare mål og oplevelsen af, at du udretter noget.

Det betyder meget at gå hjem hver dag og vide, at jeg har nået mit mål, og det giver motivation, når det lykkes.


7. Går det godt med kollegerne?

Dine kolleger er vigtige for din livsglæde og din arbejdslyst. Et godt kollegaskab er præget af tillidsfulde relationer og et værdifuldt socialt og fagligt samspil. 

En god kollega er én, man kan sparre med både personligt og fagligt. En, jeg ved, altid er der for mig!


Hvad er god arbejdslyst?

Vi kender udtrykket ”god arbejdslyst” – men hvad er det egentlig? Arbejdslyst er trivsel og motivation til at gå på arbejde. Både når det hele går glat, og når der er udfordringer eller skift i arbejdslivet. Det handler om at styrke eller (gen)finde lysten til at arbejde, til at være med og gøre en forskel for sig selv og andre. God arbejdslyst for alle er både et arbejdsgrundlag og en mission i Krifa.

Derfor afhænger arbejdslyst af syv faktorer


Krifas Videncenter for God Arbejdslyst undersøger i samarbejde med Institut for Lykkeforskning og Kantar Gallup A/S, hvad der skaber trivsel og motivation i arbejdslivet. Siden 2014 har vi hvert år spurgt knap 3.000 danskere om deres arbejdsliv. Når vi ser på deres svar, er der især syv faktorer, som har betydning for arbejdslysten – nemlig mening, kolleger, resultater, mestring, ledelse, balance og medbestemmelse. Flere andre ting har betydning for god arbejdslyst, men siden vi startede vores forskning, har de syv faktorer vist sig at være de vigtigste.