Kristelig A-kasses historie

Kristelig A-kasses historie har været fyldt med mange forhindringer - men har på trods af det haft stor vækst de seneste 30 år.

I 1916 oprettede Kristeligt Dansk Fællesforbund en arbejdsløshedskasse i lighed med andre fagbevægelser – og i pagt med forbundets struktur var det en a-kasse for lønmodtagere inden for alle fag.
Den første arbejdsløshedslov i Danmark blev vedtaget i april 1907, og ifølge den kunne en arbejdsløshedskasse få tilskud, hvis den var statsanerkendt. Derfor ansøgte Kristelig A-kasse i 1917 om at blive statsanerkendt. Men mens de fagligt afgrænsede a-kasser blev statsanerkendte og fik tilskud fra staten, fik Kristelig A-kasse afslag. Regeringen henviste interesserede medlemmer til at melde sig ind i allerede eksisterende a-kasser. Men det blev de nægtet af de socialistiske a-kasser, hvis de ikke samtidig ville melde sig ind i den tilhørende socialistiske fagforening.

Kørte uden tilskud

I 1923 blev Kristelig A-kasse delvis anerkendt - til at være a-kasse for murere, tømrere og snedkere. Den fulde statsanerkendelse kom først i 1929, efter at sagen havde været oppe i rigsdagen. Det blev skrevet ind i loven, at "lønarbejdere, der tilhører forskellige fag, har ret til at slutte sig sammen i en landskasse, der ligestilles med arbejdsløshedskasserne".
Men denne formulering i loven blev ophævet af ministeriet Stauning i 1937, og Kristelig A-kasse stod igen uden statsanerkendelse. Kristelig A-kasse fortsatte uden tilskud og finansierede selv arbejdsløshedsforsikringen.

Statsanerkendelsen kommer i hus

I 1950 genvandt Kristelig A-kasse statsanerkendelsen - og har været en statsanerkendt a-kasse lige siden.
Statsanerkendelsen var dog i fare i 1974. I 1970 vedtog regeringen en lov om, at en a-kasse pr. 1. april 1974 skulle have mindst 1.000 medlemmer. Ved udgangen af 1969 havde Kristelig A-kasse 546 medlemmer. Regeringen havde skrevet i bemærkningerne til lovforslaget, at de forventede, at loven ville medføre, at Kristelig A-kasse ville miste statsanerkendelsen.
Men på de godt og vel tre år lykkedes det at skaffe så mange nye medlemmer, at der var 1047 medlemmer på den afgørende skæringsdato den 1. april 1974.

Retssag fører til ligestilling

Selv om Kristelig A-kasse var statsanerkendt, var den ikke helt ligestillet med de fagligt afgrænsede a-kasser. I loven var der en klausul om, at optjent anciennitet gik tabt ved overflytning mellem Kristelig A-kasse og en af de fagligt afgrænsede a-kasser. Kristelig A-kasse lagde sag an mod Arbejdsministeriet for at diskriminere Kristelig A-kasse og vandt sagen ved Østre Landsret i 1981.
Kristelig A-kasse vandt i 1981 sagen ved Østre Landsret om, at retten til at flytte a-kasse-anciennitet mellem a-kasser ikke er forbeholdt overflytninger mellem de fagligt afgrænsede a-kasser.
Selv om Kristelig A-kasse er tværfaglig, er den en statsanerkendt a-kasse på lige fod med de fagligt afgrænsede. Ingen må derfor miste anciennitet ved overflytning til eller fra Kristelig A-kasse.

A-kassen bliver også for selvstændige

I 2002 udvidede Kristelig A-kasse sin tværfaglighed, så selvstændige erhvervsdrivende nu også kunne blive medlemmer.

Læs mere om Krifas historie: