Kristelig Fagforenings historie

Kristelig Fagforening blev stiftet som selvstændig fagforening i 1931 – og adskilte sig fra andre fagbevægelser ved at være politisk uafhængig og tværfaglig.

Alle ikke-funktionærer uanset fag og uddannelse kunne være medlemmer af Kristelig Fagforening.
I 1960'erne blev de funktionær-ansatte dog en stadig større gruppe på arbejdsmarkedet. Så for at give dem mulighed for at være medlemmer af en fagforening blev Kristelig Funktionær-Organisation stiftet.

Alle funktionær-ansatte uanset fag og uddannelse kunne her være medlemmer.

Fusion mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Funktionær-Organisation

Den 1. januar 1999 fusionerede Kristelig Fagforening og Kristelig Funktionær-Organisation. Begge fagforeninger fandt, at det var kunstigt at skelne mellem funktionærer og ikke-funktionærer på et arbejdsmarked, hvor faggrænserne er ved at blive udvisket. Ved at fusionere blev Kristelig Fagforening virkelig tværfaglig og fik mere gennemslagskraft ved at blive én stor kristelig fagforening.

Højesteretsdom om eksklusivaftaler inden for det offentlige

I december 1966 vandt Kristelig Fagforening en sag i Højesteret om, at det er ulovligt med eksklusivaftaler inden for det offentlige. Det offentlige skal være neutral.
Sagen drejede sig om tvungen a-kasse-medlemskab, men det principielle i dommen var, at det offentlige ikke må favorisere bestemte a-kasser eller fagforeninger. Det indebærer, at det offentlige ikke må diskriminere ansøgere ved at gøre en ansættelse betinget af, om man er medlem af en bestemt a-kasse eller fagforening.

Menneskerettighedsdom over eksklusivaftalerne

I januar 2006 vinder Kristelig Fagforening over den danske stat ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Sagen var for domstolens storkammer, hvor 17 dommere skulle tage stilling til, om eksklusivaftalerne var en krænkelse af menneskerettighederne. Det mente 15 af de 17 dommere, at de er.

Umiddelbart efter dommen erklærer LO, at de tager dommen til efterretning.

Læs mere om Krifas historie: