Ansat i Krifa


Vi har ca. 800 medarbejdere:

•    Ca. 300 i Krifa Aarhus – vores hovedkontor
•    Ca. 200 i vores 14 afdelinger
•    Ca. 75 i vores kontaktcenter i Herning og Aarhus
•    Ca. 85 i vores fire juridiske centre
•    Ca. 120 i vores 4 a-kasse specialistcentre
•    Ca. 20 i a-kassen for selvstændige

Medarbejderforhold

I Krifa lægger vi stor vægt på, at vores medarbejdere har det godt. Vi tilbyder bl.a. gode arbejds- og ansættelsesvilkår som:
•    Fysisk moderne arbejdsmiljø 
•    Stort fokus på godt psykisk arbejdsmiljø og indsats mod stress 
•    Høj IT-standard
•    Flekstid og mulighed for deltid - så du kan tage hensyn til dine ønsker og evt. familiens behov
•    Betalte pauser
•    Fritvalgsmuligheder omkring fridage, ekstra ferietillæg. pensionsbidrag mv.
•    Mulighed for fri telefon og frit internet med forbrugslimit  
•    God arbejdsgiverbetalt pensionsordning med bl.a. sundhedsforsikring
•    Senioraftale med mulighed for tilkøb af ekstra feriedage
•    Betalt barsel og børneomsorgsdage
•    En lang række forskellige personalegoder 

Medarbejderudvikling

Medarbejdernes trivsel og udvikling er meget vigtig for os. Derfor har dialogen mellem leder og medarbejder høj prioritet. Inden prøvetiden udløber, vil der være en opfølgningssamtale, og ud over en årlig MedarbejderUdviklingsSamtale, vil der løbende være samtaler mellem leder og medarbejder. Her lægges stor vægt på trivsel og udvikling.

Medarbejderuddannelse

Vi har stort fokus på at sikre, at vores medarbejdere har de rigtige kompetencer. Vi tager hånd om kompetenceudvikling gennem intern oplæring og uddannelse.

Introduktionsforløb
Som ny medarbejder gennemgår du et introduktionsforløb i den del af organisationen, hvor du bliver ansat. Her er der særligt fokus på introduktion til hverdagen og dine daglige arbejdsopgaver. Desuden bliver du introduceret til de værktøjer med videre, der understøtter de opgaver, som du skal løse. Desuden deltager du i et introduktionsforløb i Krifa Aarhus og senere på vores kursusejendom på Djursland. Her bliver du blandt andet introduceret til organisationen, vores værdier, strategi, salg og service.

Grunduddannelse
I flere jobfunktioner gennemgår du som medarbejder et decideret grunduddannelsesforløb. Forløbene veksler mellem praksisnær oplæring og kurser, der har fokus på såvel det teoretiske grundlag for arbejdet som konkrete værktøjer, der kan anvendes i dagligdagen.

Efteruddannelse
Der er til stadighed mulighed for, at du kan deltage i efter- og videreuddannelse både internt i Krifa og eksternt. Dette aftales i dialog med din nærmeste leder og HR.

Lederuddannelse

I Krifa er vores vision, at der skal være arbejdslyst og udviklingsmuligheder for alle medarbejdere.
Det gælder naturligvis også vores ledere. Vores lederudviklingsprogram er opdelt i 3 niveauer:

Introduktion
Du får en grundig introduktion til jobbet og tildeling af en personlig mentor.

Lederuddannelse
Det afdækkes, hvilke færdigheder den enkelte leder mangler for at kunne lykkes i jobbet. I denne fase har det karakter af at tilføre de nødvendige værktøjer, så værktøjskassen er veludrustet - både med hensyn til faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

Lederudvikling
Krifa gennemfører hvert år en række ledersamlinger, lederudviklingsforløb og lederkurser for at understøtte ledernes udvikling.