God arbejdslyst – om medarbejdere og ledelse i Krifa

I Krifa betragter vi den enkelte medarbejder som unik og som nøglen til, at organisationen kan opfylde sin mission: At fremme god arbejdslyst - for vores medlemmer, hinanden og bredt i samfundet.

HR-strategi

Krifa - en værdifuld arbejdsplads

I Krifa ansætter vi medarbejdere, der er bevidste om organisationens værdigrundlag, og som udvikler kompetencer, der skaber værdi for dem selv, kollegaerne, forretningen og medlemmerne. Relationerne i organisationen bygger på vores værdier.

En attraktiv arbejdsplads

At være en attraktiv arbejdsplads betyder, at vi tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, der opleves som motiverende for arbejdsindsatsen, og som indebærer trivsel, rummelighed og socialt medansvar. Krifa ansætter og fastholder kompetente medarbejdere og tilbyder forhold, der gør det muligt at skabe balance mellem arbejde og livssituation.

I Krifa er der fire nøglebegreber, som er styrende for HR-aktiviteterne: Ansættelse, udvikling, sundhed og trivsel og service.

God arbejdslyst og medarbejdere

En del af missionen er at skabe god arbejdslyst for medarbejderne, og vi ser det også som en forudsætning for at vi kan udbrede det til medlemmer og samfundet. Vi ønsker at vore medarbejdere trives på deres arbejde.

God arbejdslyst betyder grundlæggende, at man bl.a. ser mening i sine opgaver, mestrer dem og har balance i arbejdslivet. Andre faktorer er medbestemmelse, kollegaer, resultater og ledelse.

Mening handler om at man som medarbejder:

  • Oplever at man bidrag til noget større
  • Oplever at man udfører arbejde i fællesskab med andre
  • Oplever at det arbejde man udfører, gør en forskel for andre mennesker

Mestring betyder, at man føler, at man kan beherske de situationer, man stilles overfor – følelsesmæssigt og kompetencemæssigt.

Balance handler både om, at man oplever balance mellem opgaver og tiden til at løse dem, men også en fornuftig balance mellem arbejde og ”fritidsliv”, det der ligger uden for arbejdspladsen.

God arbejdslyst og ledelse

Ledelse har stor betydning for oplevelsen af arbejdslyst. Al ledelse bygger på et menneskesyn. I Krifa ønsker vi, at alle vores handlinger og aktiviteter skal tage udgangspunkt i vores værdigrundlag - et kristent livs- og menneskesyn, som udtrykt i vores værdigrundlag. Vi taler derfor om værdibaseret ledelse.

Fra vision til handling

Opgaven som leder i Krifa består i at omsætte organisationens visioner, strategier og mål til handling for medarbejderne. Lederen må afdække/synliggøre medarbejdernes kompetencer og udfordre og udvikle medarbejderen. Det kan for eksempel ske gennem:

  • At gå foran med et godt eksempel
  • At skabe et udviklende, lærende og udfordrende arbejdsmiljø 
  • MedarbejderUdviklingsSamtalen

Fokus på opgaver og medlemsløfter

Lederen skal have evne og interesse i at sætte fokus på driften/de daglige opgaver i form af:

  • At kunne tilrettelægge en effektiv, produktiv og spændende drift og kunne tage et overordnet ansvar for samme
  • Sørge for god kundeservice og at medlemmerne oplever, at vi kan bringe god arbejdslyst til dem, og i det hele taget lever op til vore udtrykte kundeløfter