Krifas overenskomster

Vi laver selvfølgelig også overenskomster – præcis som den traditionelle fagbevægelse gør. Og du kan finde vores overenskomster lige her.

Overvejer du en overenskomst med Krifa?

Se, hvordan du kommer i gang, og hvilke fordele du får med en overenskomst med os.

Kendetegn for en overenskomst hos Krifa 

Vores overenskomster er tværfaglige – det vil sige, at alle fag og brancher har mulighed for at tegne overenskomst med os - og så er de kendetegnet ved, at de ikke indeholder konfliktvåben som strejke og lockout.

Dialog fremfor konflikt

Vores overenskomster tager altid udgangspunkt i dialogen mellem overenskomstens parter.  

Det gælder både ved overenskomstforhandlingerne, ved løbende tolkninger af bestemmelser i overenskomsten, og i det daglige samarbejde, hvor vi ser det som en succes, når vi fremmer hinandens interesser.

Vi er hinandens forudsætninger

Vi mener, at arbejdsgivere og lønmodtagere er hinandens forudsætninger for, at arbejdspladsen klarer sig så godt så muligt til gavn for alle. 

Det kommer fx til udtryk i vores overenskomst med ITD.

Her er det præciseret, at konflikter og uoverensstemmelser så vidt muligt håndteres:

  • Så hurtigt som muligt
  • På så lavt et konfliktniveau som muligt
  • Så tæt på parterne som muligt
  • Med så få ressourcer som muligt 
Få mere at vide mere om begrebet overenskomst, og hvad Krifas rolle er, når der forhandles overenskomster på andre områder end dem, vi har overenskomst på.

Til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads med en af vores overenskomster

Når du er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der har overenskomst med os, fungerer du også som kontaktperson for Krifa. 

Det betyder, at du også fungerer som en slags bindeled mellem din arbejdsplads og os. 

Vi kan fx have brug for, at du videreformidler viden om jeres overenskomst, pensionsordningen eller forskellige ideer til at fremme god arbejdslyst på arbejdspladsen.