Person sidder og kigger på ansættelseskontrakt og overenskomst

Styr på begrebet: Overenskomst

Vi taler meget om den – overenskomsten. Med ved du egentlig præcist, hvad den indebærer? Vi guider dig.

En overenskomst er en aftale om løn- og ansættelsesforhold, der gælder flere ansatte. Den indgås mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening eller mellem en arbejdsgiver og en fagforening.

Der kan være en overenskomst på din arbejdsplads, fordi din arbejdsgiver er med i en arbejdsgiverforening, eller fordi din arbejdsgiver har en overenskomst direkte med en fagforening. Ca. 70 procentaf alle danske lønmodtagere arbejder under en overenskomst.

Èn for alle

Den overenskomst, din arbejdsgiver har indgået, er den, du arbejder under. Det afhænger altså ikke af, hvilken fagforening du selv er medlem af - eller om du overhovedet er medlem af én.

Der kan være flere overenskomster på en arbejdsplads, hvis der er flere faggrupper. For eksempel kontoransatte og ansatte i en produktion på virksomheden. De kaldes fag-overenskomster. I din ansættelseskontrakt skal der stå, hvilken overenskomst du er ansat under.

Spiller Krifa en rolle i din overenskomst?

Forstå, hvordan du er dækket af en overenskomst gennem den danske model, og se, hvilken rolle Krifa spiller.

Det står der typisk i en overenskomst

  • Hvor meget du som minimum skal have i løn.

  • Ret til mere end dagpenge under sygdom og barselsorlov.

  • Hvor meget din arbejdsgiver skal indbetale til din pensionsopsparing.

  • Aftaler om arbejdstid og hvordan de planlægges.

  • Om du skal have betaling for overarbejde, og hvor meget du skal have.

  • Om du skal have ekstra betaling for at arbejde om aftenen og om natten.

  • Ret til betaling for søgnehelligdage (helligdage, der falder på en almindelig hverdag).

  • Ret til efteruddannelse.

  • Hvilke opsigelsesregler og hvilket opsigelsesvarsel der gælder, hvis du bliver fyret.

  • Fordelene ved en overenskomst.

Fordelene ved en overenskomst

Som udgangspunkt sikrer en overenskomst dine rettigheder inden for en række områder. For eksempel løn, pension, arbejdstid, betaling for overarbejde og forskellige tillæg. Desuden er der ofte også nævnt muligheder for uddannelse og kurser. Det er en fordel for både dig og din arbejdsgiver, at der er faste regler, som I kan forholde jer til. Så slipper I for en masse diskussioner og uoverensstemmelser, når I begge ved, hvilke spilleregler I skal følge.

Hvis du ikke arbejder under en overenskomst

Hvis der ikke er en overenskomst på din arbejdsplads, er det ikke sådan, at du ikke har nogen rettigheder. Lønmodtagere har nogle rettigheder, der er bestemt ved lov. Det handler for eksempel om funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven. De gælder for alle. Desuden har du ifølge lovgivningen krav på et ansættelsesbevis. Her skal der stå, hvilke vilkår du er ansat under.

Hvis du får problemer

Får du problemer i forhold til din ansættelseskontrakt eller den overenskomst, der gælder på din arbejdsplads, kan du som medlem af Krifas fagforening få hjælp. Både hvis overenskomsten er med Krifa eller en anden fagforening. Du kan også kontakte os, hvis du får at vide, at du som medlem af Krifa ikke er dækket af jeres overenskomst, fordi en anden fagforening end Krifa har indgået den.

Problemer på jobbet?

Husk, at du som medlem af Krifa Fagforening kan få hjælp af vores mange jurister og advokater.