Samarbejdet med Arbejdsgiverforeningen KA er ophørt

Kristelig Fagforenings samarbejde med Arbejdsgiverforeningen KA er ophørt fra den 17. september 2017. Læs om konsekvenserne i denne FAQ.

 • Hvorfor har Krifa afsluttet samarbejdet med KA?
  Der har i flere år været et anspændt samarbejde med Arbejdsgiverforeningen KA, hvor vi har haft svært ved at blive enige. Vi har forsøgt mange ting for at få samarbejdet til at fungere. Men Krifas repræsentantskab har efter grundige overvejelser med stort flertal konkluderet, at det ikke var muligt at fortsætte.
 • Betyder det så, at vi ikke tror på dialogsynet længere?
  Krifa står fast på dialogsynet. Det er en bedre vej til at løse konflikter end at kæmpe mod hinanden. Men som alle andre samarbejdsmodeller kræver det, at begge parter deler de samme værdier. I vores overenskomster med KA var det en forudsætning, at vi delte et fælles værdigrundlag. Det har vi gjort i mange år. Men i Krifa mener vi, at KA har forladt det grundlag.
  Derfor måtte enten grundlaget eller overenskomstsamarbejdet justeres. Ingen af delene har været muligt. Vi oplever et udmærket samarbejde med virksomheder og andre arbejdsgiverforeninger uden om KA, og vi vil fortsætte og udvikle dette samarbejde omkring overenskomster.
 • Var Krifa/KA-overenskomsterne så for dårlige?
  Nej, overenskomsterne var generelt ikke dårlige. Men der var elementer, som vi ikke var tilfredse med. Vi har en fleksibel overenskomst. Det forudsætter, at alle parter er meget ansvarlige, så balancen bliver opretholdt i forhold til de hensyn, som overenskomsten skal tage højde for. Men Arbejdsgiverforeningen KA og vi så meget forskelligt på, hvordan vores roller skulle være i forhold til virksomhederne. Konsekvensen var, at enkelte lønmodtagere kom i en situation, som vi ikke fandt acceptabel.
 • Hvad sker der på længere sigt?
  Arbejdsgiveren kan fortsætte virksomheden uden en overenskomst, eller han kan, efter overenskomstens udløb, vælge at tegne en anden overenskomst. Der er ikke noget, der hindrer, at den nye overenskomst bliver med Kristelig Fagforening. Vi har stadig en lang række overenskomster, og vi ønsker fortsat at tegne overenskomster.
 • Hvem skal Krifa så lave overenskomster med?
  Krifa vil fortsat have overenskomster med alle typer af virksomheder. Vi har overenskomstsamarbejde med ITD-Arbejdsgiver, Restauratørernes Arbejdsgiverforening i Nyhavn, Restauratørernes Arbejdsgiverforening og pedeller, rengørings- og kontorpersonale på de kristne friskoler under Foreningen af Kristne Friskoler. Her ud over har vi overenskomster med virksomheder, som tidligere har kontaktet os for at indgå en tiltrædelsesoverenskomst.
 • Min arbejdsplads er medlem af KA. Vi har fået at vide, at vi fra den 17. september har en overenskomst med Det Faglige Hus. Kan de bare det uden at spørge medarbejderne?
  Ja. Argumentet er, at det er en forening af lønmodtagere, der på andre lønmodtageres vegne indgår en aftale.
 • Følger min anciennitet med over i en ny overenskomst?
  Ja, med mindre der konkret er aftalt andet i en ny overenskomst, vil din anciennitet i forhold til overenskomsten ikke blive ændret.
 • Hvad sker der med min pensionsordning, når min arbejdsgiver fortsat er medlem af KA og har overenskomst med Det Faglige Hus?
  Der er aftalt en forlængelse af den nuværende ordning frem til nytår for de virksomheder, der fortsætter under KA/Det Faglige Hus-overenskomst. Hvad der konkret vil sker herefter, er der ikke nogen, der ved med sikkerhed. Men pensionsordningen vil fortsætte i en eller anden form.
 • Skal jeg skifte fagforening, når jeg får ny overenskomst?
  Nej. Der er ikke nødvendigt at skifte fagforening. En dom fra Menneskerettighedsdomstolen i 2006 slår fast, at der ikke fagforeningstvang i Danmark.

  Store dele af den nye overenskomst mellem KA og Det Faglige Hus er afskrift af den gamle Krifa-overenskomst. Derfor har Krifas faglige konsulenter og jurister et indgående kendskab til overenskomsten og vil nemt kunne vejlede dig i den.
 • Hvad sker efter 17. september 2017, når overenskomsten er ophørt?
  Hvis du er ansat på en virksomhed, der er medlem af KA, vil der fra den 17. september træder en ny overenskomst i kraft mellem KA og Det Faglige Hus.

  Har din arbejdsplads meldt sig ud af KA eller ikke indgået en virksomhedsoverenskomst med Krifa som erstatning for en tidligere tiltrædelsesoverenskomst, vil du efter den 16. september 2017 fortsætte på de nuværende vilkår. Men overenskomsten vil ikke længere regulere lønningerne og andre vilkår. Det vil derfor være din kontrakt med arbejdsgiveren, der regulerer dine vilkår. De kan ændres, hvis din arbejdsgiver varsler det, eller hvis I bliver enige om nye vilkår.
 • Feriepenge
  Hvis arbejdsgiverens bruger KA’s feriekortordning, skal han ved overenskomstens udløb indbetale de optjente feriepenge til feriekonto.
 • Min arbejdsplads har meldt sig ud af KA, hvad sker der så med vores overenskomst?
  Er din arbejdsgiver efter den 16. september ikke medlem af KA, eller har han ikke tegnet en anden overenskomst, så vil vilkårene i den gamle KA/KF-overenskomst fortsat gælde. Det er nu som dine personlige vilkår. De vil gælde, indtil de bliver sagt op med dit personlige opsigelsesvarsel.
 • Hvor kan jeg finde overenskomsten mellem DFH og KA
  Du kan finde overenskomsten mellem DFH og KA på ka.dk/overenskomst
 • Jeg er ansat i en virksomhed, der har skiftet tiltrædelsesoverenskomsten ud med en virksomhedsoverenskomst med Krifa. Hvad betyder det for min pensionsordning?
  Krifa har lavet en ny aftale med Danica, som virksomheder med virksomhedsoverenskomst skal bruge. Den har stort set samme indhold, som den gamle aftale.
  Medarbejdere, der allerede har deres arbejdsmarkedspension i Danica, vil fortsætte her. For dem, vil der kun være tale om få og små ændringer.