Ny rapport: Hver femte savner indflydelse i arbejdslivet

Krifas Videncenter for God Arbejdslyst er sammen med Kantar Gallup klar med en ny rapport, der viser, at 18 procent af danskerne savner indflydelse i deres arbejdsliv. Det kan have store konsekvenser for arbejdslysten i en tid, hvor mange er pressede i forvejen, lyder det fra Krifas formand Søren Fibiger Olesen

Når chefen tager vigtige beslutninger hen over hovedet på os, eller når løsningen på en arbejdsopgave dikteres af mellemlederen, bliver mange af os frustrerede. Faktisk savner næsten hver femte dansker indflydelse i deres arbejdsliv. Det viser den nye rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst ”Medbestemmelse – frihed eller forbandelse”.

- Medbestemmelse er en af de syv faktorer, der betyder allermest for danskernes arbejdslyst, og det overrasker mig faktisk, at arbejdspladserne i 2021 ikke inddrager medarbejderne mere, lyder det fra Krifas formand Søren Fibiger Olesen.

- Det kan have store konsekvenser for arbejdslysten, hvis medarbejderne ikke oplever reel indflydelse. Især i en tid, hvor arbejdslysten for mange kan være presset på andre parametre – hvor ledelse på distancen har været en præmis, og relationen til kollegerne har været igennem en skærm, fortsætter han.

Undersøgelsen viser, at temperaturen på arbejdslysten er markant højere hos personer, der oplever medbestemmelse i deres arbejdsliv end personer, som ikke gør. Temperaturen er på henholdsvis 83 og 47 på en skala fra 0 til 100.

God ledelse er afgørende

Der er ifølge den nye rapport en klar sammenhæng mellem, at man som medarbejder har et godt forhold til sin leder, og at man oplever at have medbestemmelse på vigtige beslutninger i sit arbejde. Det samme gælder tillid til lederen og balancen mellem at opleve frihed og kontrol i sit arbejde.

Når medarbejderen i høj eller meget høj grad oplever balance mellem frihed og kontrol, så giver 74 procent udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad har tillid til deres leder. Når medarbejderen ikke oplever denne balance, har kun 13 procent tillid til lederen.

- Det her understreger, hvor vigtig god ledelse er, og her er tillid fundamentalt, siger Krifa-formanden.

Krifas Videncenter for God Arbejdslyst har forsket i danskernes arbejdslyst i seks år og har lavet ni indeksrapporter. ”Medbestemmelse – frihed eller forbandelse” er den seneste i rækken.

Fakta

  • 2.546 repræsentativt udvalgte danskere har deltaget i årets undersøgelse.
  • Rapporten undersøger danskernes generelle arbejdslyst, og i år er der et særligt fokus på medbestemmelsesfaktoren. Derudover er mening, resultater, mestring, kolleger, ledelse og balance identificeret som de væsentligste faktorer for arbejdslysten.
  • Rapporten giver et unikt indblik i danskernes arbejdslyst, og Videncenter for God Arbejdslyst er de første i Danmark, der sætter arbejdslysten på formel på denne måde.
  • God Arbejdslyst Indeks blev udgivet for første gang i 2015 og hvert år lige siden. Find årets rapport her.

Publiceret 12. maj 2021