Ny undersøgelse: Lederes succes er vigtigere end medarbejdernes trivsel

Et dårligt arbejdsmiljø kan være ødelæggende for både medarbejder og virksomhed. Alligevel viser en ny Gallup-undersøgelse, at hver fjerde dansker oplever, at deres chef er mere optaget af deres egen succes end medarbejdernes trivsel. Det er alarmerende, mener erhvervspsykolog.

Hvad går ledere mest op i? Egen succes eller medarbejderes trivsel?

Desværre viser en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup på vegne af Krifa, at det ikke ligefrem er alle ledere, der fordrer et godt arbejdsmiljø. Knap hver fjerde dansker svarer nemlig, at de oplever, at deres chef går mere op i egen succes, end at deres medarbejdere trives.

”Som leder skal du have fokus på resultater og succes. Derfor er det også naturligt, at lederen til en vis grad fokuserer på egen succes – for når han lykkes med at være en god leder, lykkes hans medarbejdere også. Men når det begynder at gå ud over medarbejdernes trivsel, så bliver det selvfølgelig et problem,” siger Rasmus Højbæk, der er erhvervspsykolog i Krifa.

Ledelse er en af de syv faktorer, der ifølge God Arbejdslyst Indeks har størst indflydelse på danskernes arbejdslyst. Og oplever medarbejderne ikke god arbejdslyst, kan det påvirke effektivitet, produktivitet og bundlinje negativt.

Gode råd er ikke dyre

Erhvervspsykologen Rasmus Højbæk anerkender, at det kan være en svær balancegang for de danske ledere, som ofte befinder sig i et krydspres mellem topledernes forventninger og krav til resultater og lederens egen loyalitet over for medarbejdernes trivsel.

”Oplever medarbejderne igen og igen at blive fravalgt i det dilemma, vil de netop svare, som resultatet i Gallup-undersøgelsen viser,” siger Rasmus Højbæk.

Det er i sådan et tilfælde væsentligt at finde ud af, hvad følelsen kommer af, forklarer erhvervspsykologen:

”Det er vigtigt, at man giver udtryk for sin frustration og holder øjnene på bolden og ikke manden. Det kan være svært over for lederen – især hvis vedkommende virker ligeglad med ens trivsel. I mange virksomheder findes der også en HR-afdeling, en arbejdsmiljørepræsentant eller en tillidsvækkende kollega, man kan vende det med.”

Uforudsigelighed kan fremprovokere stress

Undersøgelsen viser også, at tre ud af ti danskere oplever, at deres leder jævnligt, ofte eller altid handler uforudsigeligt. Og en tredjedel svarer, at deres leder udnytter sin position til at træffe beslutninger uden at lytte. Det er ikke en positiv tendens, hvis man spørger Krifas erhvervspsykolog.

”Det er to parametre, der har stor indflydelse på arbejdslysten og livslysten. Hvis man som medarbejder aldrig ved, hvad lederens næste træk er, kan man både blive utryg, frustreret og forvirret. I de allerværste tilfælde kan man som uforudsigelig leder fremprovokere stress, angst og depression hos sine medarbejdere,” siger Rasmus Højbæk og fortsætter:

”Når det kommer til beslutninger, er det klart, at man som leder træffer upopulære og måske endda udemokratiske beslutninger i ny og næ. Men problemet opstår, når lederen komplet undlader at inddrage medarbejdere i sin beslutningstagen.”

Uanset om man kan nikke genkendende til en eller flere af undersøgelsens resultater, understreger Rasmus Højbæk, at man som medarbejder skal huske sætte ord på, hvad man oplever. Ellers har lederen ikke en chance for at ændre på noget.