CSR (Corporate Social Responsibility)

Krifa brænder for at gøre en positiv forskel i samfundet. På den baggrund er der iværksat en række initiativer, hvor kernekompetencer i Krifa bliver sat i spil både nationalt og internationalt.

I Krifa ser vi mennesket som skabt til at engagere sig og tage ansvar. Mennesket har ansvar for sig selv, for andre, for samfundet og for naturen, og engagement er grundlæggende for at vokse og lykkes som menneske.
Det er en del af Krifas DNA at tage et socialt ansvar.

I Krifa ønsker vi ikke passivt at donere penge til andres projekter, men vi involverer os gerne, hvor vi kan bidrage med det, vi er gode til: vores faglige og menneskelige kompetencer.
Det gør vi bla. gennem disse projekter:

  • Flexjobansættelser
  • Danmarksindsamling blandt medarbejdere
  • Omlægning af vores kantine til økologisk mad
  • Tilknytning af praktikanter i jobafklaring, jobtræning etc.
  • Energi-optimering
  • Indsatser for ordblinde og læsesvage
  • Mulighed for ansatte at donere deres julegave til velgørende formål

Krifa støtter derudover fagforeninger i 3. verdenslande – også her primært med vores faglige og menneskelige kompetencer.