International solidaritet

Krifa vil gerne vise solidaritet med nogle af de fagforeninger som har helt anderledes og svære vilkår end vi kender det i Danmark. Derfor har vi i flere år hjulpet fagforeninger i bl.a. Østeuropa.

Solidaritet handler om sammenhold og samhørighed. I Krifa er vi en del af en større sammenhæng af faglige organisationer i verden. De fleste af dem har helt andre vilkår, end vi har i Danmark. Det handler blandt andet om fattigdom, undertrykkelse og mangel på basale rettigheder.

Derfor støtter Krifa udvikling af fagforeningsarbejde i andre dele af verden. Det gør ved at uddanne fagforeningsledere og inspirere fagforeninger - f.eks. med vores viden om forhandlingsteknik, kommunikation, strategi og medlemsrekruttering, og det gør vi ved i særlige tilfælde at støtte dem med midler.