Offentligt ansatte

Bliver du opsagt som offentligt ansat, så er du omfattet af de samme regler, som ansatte på det private arbejdsmarked. Derudover giver  bl.a. forvaltningsloven giver dig nogle ekstra rettigheder. Husk, at vi altid er klart til at hjælpe dig godt videre.Generelt om opsigelse

Udover de generelle regler om opsigelser, er der særlige regler for dig som offentligt ansat, hvis du opsiges.

Der skal altid være en rimelig begrundelse til opsigelsen, hvis du på opsigelsestidspunktet har været ansat mere end minimum otte måneder i region og kommune og minimum fem måneder i staten.

Hvis opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i dine eller din arbejdsgivers forhold, kan vi starte en sag og forhandle med din arbejdsgiver herom. Resultatet kan fx være en godtgørelse, eller at du fritstilles i opsigelsesperioden.


Partshøring

Inden der træffes en endelig afgørelse om advarsel, opsigelse eller bortvisning, skal din leder give dig mulighed for at komme med dine udtalelser til sagen. Det sker ved en partshøring.

I brevet om partshøring begrunder din leder, hvorfor han/hun har tænkt sig at træffe afgørelsen og uddyber altså grundlaget for det.

Hvis din leder henviser til samtaler, klager eller andet materiale, som du ikke kender til, skal disse dokumenter vedlægges partshøringen, så du har mulighed for at kommentere på de dokumenter, der henvises til.

Dette sker for at sikre at din leder har alle relevante oplysninger og synspunkter, før han/hun træffer en afgørelse, så afgørelsen træffes på et korrekt og oplyst grundlag.
Modtager du en partshøring og er uenig med din leder, anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt, så vi inden for fristen kan vurdere sagen og eventuelt være med til at udforme et høringssvar. Du kan ringe til os på 7227 7227 alle dage fra kl. 07-20 (17 fredag).

Når høringsperioden er gået, skal din leder træffe den endelige afgørelse. Her skal dine eventuelle bemærkninger fra høringssvaret indgå, og du vil få brev om, hvilken afgørelse din arbejdsgiver har truffet.