Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om Krifas persondatapolitik - herunder hvilke oplysninger vi registrerer om dig, og hvordan vi bruger oplysningerne.

Dine personoplysninger tilhører dig.

Krifa er som dataansvarlig både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, som vi har om dig.

I Krifa indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav både til sikkerheden af vores IT-systemer og til vores medarbejdere. Så den indsamlede persondata altid er beskyttet mest muligt.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige områder af Krifas persondatapolitik. Du kan bl.a. læse:

 • Hvilke oplysninger vi registrerer om dig
 • Hvordan vi anvender oplysningerne,
 • Hvor længe vi gemmer dine oplysninger
 • Hvilke rettigheder du har

Vi fortæller dig, hvis du skal være opmærksom på noget særligt i forbindelse med specifikke serviceydelser fra Krifa.

Klik på den overskrift, du ønsker at vide mere om. Du kan altid vende tilbage til menuen ved at klikke på ”tilbage til toppen”.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening (Krifa) samt Krifa Erhverv A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Kristelig A-kasse
Klokhøjen 4
8200 Aarhus N
Cvr.nr.: 40081011
Telefon: 7227 7227
Mail: info@krifa.dk

Kristelig Fagforening
Klokhøjen 4
8200 Aarhus N
Cvr.nr.: 11698301
Telefon: 7227 7227
Mail: info@krifa.dk

Krifa Erhverv A/S
Klokhøjen 4
8200 Aarhus N
Cvr.nr.: 10062519
Telefon: 7227 7227
Mail: info@krifa.dk

Ved spørgsmål til Krifas behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Krifas databeskyttelsesrådgiver (Hans Ullemose Pedersen):

 • Mail: dpo@krifa.dk
 • Telefon: 2544 4009
 • Post: Krifa, att.: HUP, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Kristelig A-kasse:

Vi behandler dine personoplysninger for at rådgive dig om dit arbejdsliv og dine rettigheder efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

Vi behandler derfor dine oplysninger:

 • Når du søger om optagelse i a-kassen (medlemskab) og den efterfølgende betaling af kontingent.
 • Til administration af dit medlemskab.
 • Når du kontakter os om dine rettigheder og pligter ift. a-kasse-lovgivningen. Det gælder, uanset om du kontakter os fysisk, på telefon, på chat eller mail.
 • Når du logger på og bruger vores selvbetjeningsløsninger.
 • Når du søger om ydelser, som a-kassen udbetaler. Fx dagpenge, efterløn, feriedagpenge, befordring mv.
 • Når du har samtaler med vores medlems- eller jobkonsulenter.
 • Når vi er forpligtet til registersamkøring for at kontrollere udbetalinger.
 • Hvis du har købt Lønsikring, som vi udbyder i samarbejde med Krifa Forsikring A/S.
 • Hvis du ønsker at melde dig ud af a-kassen eller overflyttes til en anden a-kasse.
 • Når du tilmelder dig og deltager i kurser, arrangementer og webinarer.
 • Ift. øvrige rettigheder og pligter, som følger lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
 • Når vi pba. samtykke løbende udveksler personoplysninger med leverandører af medlemstilbud mhp. at bekræfte fortsat medlemskab af a-kassen.

Herudover anvender Kristelig a-kasse også dine personoplysninger til at sikre dig en personlig tilpasset kommunikation og til markedsføring af medlemstilbud.

Kristelig Fagforening:

Vi behandler dine personoplysninger for at rådgive om dit arbejdsliv og yde bistand, hvis du får problemer på din arbejdsplads. 

Vi behandler derfor dine oplysninger:

 • Når du melder dig ind i fagforeningen (medlemskab) og den efterfølgende betaling af kontingent.
 • Til administration af dit medlemskab.
 • Når du kontakter os om dit arbejdsliv eller et problem på din arbejdsplads (fx løn og ansættelsesvilkår). Det gælder, uanset om du kontakter os fysisk, på telefon, på chat eller via mail.
 • Når du logger på og bruger vores selvbetjeningsløsninger.
 • Når du har samtaler med en medlemskonsulent, karrierekonsulent, stresskonsulent, arbejdslystkonsulent mv.
 • Hvis vi skal føre en sag for dig.
 • Hvis du ønsker hjælp i forbindelse med din arbejdsgivers konkurs.
 • Hvis du ønsker, at vi skal udbetale konfliktgodtgørelse til dig.
 • Hvis du ønsker at melde dig ud af fagforeningen.
 • Når du tilmelder dig og deltager i kurser, arrangementer og webinarer.
 • Når vi pba. samtykke løbende udveksler personoplysninger med leverandører af medlemstilbud mhp. at bekræfte fortsat medlemskab af fagforeningen.

Herudover anvender Kristelig Fagforening også dine personoplysninger til at sikre dig en personlig tilpasset kommunikation og til markedsføring af medlemstilbud.

Krifa Erhverv A/S:

Vi behandler person- og virksomhedsoplysninger for at kunne rådgive om arbejdslivet og yde eventuel juridisk bistand. Desuden kan vi behandle dine personoplysninger, hvis vi gennemfører trivselsforløb på din arbejdsplads efter aftale med din arbejdsgiver.

Vi behandler derfor dine oplysninger:

 • Når du melder dig/din virksomhed ind i Krifa Selvstændige og den efterfølgende betaling af kontingent.
 • Til administration af dit medlemskab.
 • Når du kontakter os fysisk, på telefon, på chat eller via mail for at få råd og vejledning om dit arbejdsliv eller en faglig udfordring. Det gælder, uanset om du kontakter os fysisk, på telefon, på chat eller via mail.
 • Når du giver os lov til at kontakte dig med tilbud og viden om arbejdslyst.
 • Når vi pba. samtykke løbende udveksler personoplysninger med leverandører af medlemstilbud mhp. at bekræfte fortsat medlemskab af Krifa Selvstændige.
 • Når din arbejdsgiver bruger os til at gennemføre trivselsforløb på din arbejdsplads og i din forbindelse videregiver dine personoplysninger.
 • Når du deltager i vores kurser og webinarer.

Herudover anvender Krifa Erhverv A/S også dine person- og virksomhedsoplysninger til at sikre dig en personlig tilpasset kommunikation og til markedsføring af tilbud.


Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger?

Krifas behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har et retsgrundlag (hjemmel). Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger som beskrevet ovenfor, er forskelligt afhængig af den enkelte situation.

Konkret benytter vi os af følgende grundlag:

 • Størstedelen af vores behandling af persondata sker af hensyn til vores aftale i forhold til dit medlemskab eller kundeforhold. (Dvs. ”kontraktlig forpligtelse” iht. GDPR - Artikel 6, paragraf 1, litra b.) Dette gør sig også gældende, når det omhandler en aftale med din arbejdsgiver.
 • Dernæst har vi en pligt eller ret til at behandle persondata i henhold til gældende a-kasse- lovgivning, regnskabslovgivning, skattelovgivning mv. (Dvs. ”retslig forpligtelse” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra c).
 • Kristelig Fagforening har på lige fod med andre faglige organisationer et særligt grundlag til at behandle følsomme persondata som fagforeningsmedlemskab og evt. andre følsomme oplysninger i konkrete sagsforløb; (dvs. iht. GDPR Artikel 9, paragraf 2, litra d).
 • I nogle situationer indhenter vi et udtrykkeligt samtykke fra medlemmer til at behandle eller videregive personlige oplysninger. Dette gælder f.eks. i forbindelse med behandling af særlige personfølsomme oplysninger, videregivelse af sags dokumenter og/eller information til ekstern tredjepart mv; (dvs. iht. GDPR Artikel 9, paragraf 2, litra a).
 • Både medlemmer og ikke-medlemmer af Krifa kan give et samtykke til, at vi må kontakte dem via mail eller på sociale medier med relevant viden samt inspiration til arbejdslivet og med relevante tilbud; (dvs. ”samtykke” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra a). Disse samtykker kan altid tilbagetrækkes eller begrænses - se mere nedenfor.
  Bortset fra kategorien ”nødvendige cookies” placerer vi kun cookies på www.krifa.dk efter afgivelse af samtykke.
 • Endelig benytter vi i nogle tilfælde reglerne om interesseafvejning, hvor Krifa legitime interesse for behandling af almindelige persondata ikke konflikter med de registreredes grundlæggende rettigheder. Dette gælder f.eks. i forbindelse med brug af vores chatbot,"nødvendige" cookies på www.krifa.dk, ved færdiggørelse af påbegyndt indmeldelse, ved formidling af almindelige personoplysninger til uddannelsesinstitutioner mv. (dvs. ”interesseafvejning” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra f).

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at vi kan varetage dine interesser. Konkret behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder primært:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Ansøgninger
 • Oplysninger om stilling og ansættelsesforhold
 • CV
 • Lønoplysninger
 • GAIS-målinger
 • IP-adresse

Følsomme oplysninger:

Afhængig af dit medlemskab og konkrete sags- og rådgivningsforløb behandler vi følgende personfølsomme oplysninger:

 • Cpr-nummer
 • Fagforeningsforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Straffedomme/lovovertrædelser
 • I helt særlige situationer behandler vi også personoplysninger omkring race/etnisk oprindelse, politisk/religiøs overbevisning eller seksuelle forhold, hvis du har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indhenter først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Men vi kan også modtage eller hente oplysninger fra tredjepart fx:

 • Offentligt tilgængelige registre
 • Offentlige myndigheder; f.eks. SKAT og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • De kommunale jobcentre
 • Politi og domstole
 • Tidligere og nuværende arbejdsgivere
 • Andre a-kasser eller fagforeninger
 • Egen læge, sygehus mv.
 • Hvis du har afgivet samtykke til kontakt fra Krifa

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger.

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, som vi er berettiget/forpligtet til det ifølge lovgivningen, når vi får dit samtykke til det, eller det er legitimt iht. interesseafvejning.

Afhængig af den konkrete situation kan vi videregive din personoplysninger til f.eks. følgende kategorier:

 • Offentlige myndigheder; f.eks. SKAT og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • De kommunale jobcentre
 • Politi og domstole
 • Andre a-kasser eller fagforeninger, som du er overflyttet fra eller til
 • Tidligere og nuværende arbejdsgivere
 • Advokater, som repræsenterer modparter
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Databehandlere (dvs. underleverandører) for Krifa, som arbejder efter vores instruks, og som vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med.
 • Selvstændige dataansvarlige, som vi har indgået kontrakt med – primært ifm. leverance af medlemstilbud.

Er der modtagere af dine personoplysninger i tredjelande, herunder internationale organisationer?

Vi overfører i enkelte situationer dine kontaktoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS specifikt i USA.

I alle tilfælde er de pågældende databehandlere underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, som lever op til kravene i GDPR, hhv.:

 • Der er indgået databehandleraftaler baseret på EU’s standardkontrakter (SCC).
 • Pba. Schrems II dommen i sommeren 2020 læner Krifa sig op af gældende vejledninger ift. evt. relevante ekstra tiltag og/eller skærpet risikovurdering (TIA) af databehandlere, som er amerikansk ejet.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne varetage dine rettigheder og vore pligter iht. gældende lovgivning.

De fleste af Krifas regler for sletning af persondata baserer sig på komplicerede regelsæt i diverse lovgivning om opbevaringspligt persondata.

Vi har pt. fastlagt nedenstående retningslinjer for sletning af persondata:

 • Hvis du er medlem eller tidligere medlem af Kristelig A-kasse, sletter vi dine persondata 8 år efter, at du har nået din pensionsalder eller dør, jf. gældende regler i a-kasselovgivningen. Dokumenter og henvendelser i A-kassen slettes normalt efter 5 kalender år. Dokumenter vedrørende ret til udbetalinger slettes dog først efter 8 til 15 år. Dokumenter vedrørende medlemskab slettes først 8 år efter, at du når din pensionsalder eller dør.
 • Hvis du er medlem eller tidligere medlem af Kristelig Fagforening, sletter vi dine persondata 8 år efter, at du har nået din pensionsalder eller dør, jf. gældende regler ift. Krifas rådgiveransvar. Hvis du er pensionistmedlem, sletter vi dog tidligst dine persondata efter udmeldelse. Dokumenter og henvendelser i fagforeningen slettes normalt 10 år efter sagens afslutning. Enkelte dokumenter slettes dog allerede efter 5 år. Hvis du alene har været medlem af Kristelig Fagforening, så sletter vi alle ikke allerede slettede data 10 år efter udmeldelse.
 • Personoplysninger ifm. deltagelse på arrangementer, events og kurser slettes 5 år efter, at de er afholdt.
 • Personoplysninger ifm. login på Krifas selvbetjeningsløsninger slettes efter 6 måneder.
 • Henvendelser i Krifas chatbot slettes efter 2 måneder.
 • Optagede telefonsamtaler til uddannelsesformål slettes efter 3 måneder.
 • Hvis man ikke er medlem af Krifa, men har afgivet samtykke til, at Krifa kan kontakte én med information og/eller tilbud, så sletter vi kontaktoplysningerne med det samme, hvis man tilbagetrækker sit samtykke. Hvis et samtykke ikke trækkes tilbage, så opbevarer vi kontaktoplysningerne i mindst 12 måneder, og sletter dem herefter 6 måneder efter, at Krifa har anvendt samtykket aktivt sidste gang ved enten at ringe op og/eller at sende en mail.
 • Har vi fået dine personoplysninger ifm. med et trivselsforløb på din arbejdsplads, slettes de, når din arbejdsgiver ikke længere ønsker vi behandler disse personoplysninger.

De nævnte tidsrammer ovenfor medfører en sletning af persondata i Krifas driftssystemer. Sletning af persondata i Krifas driftssystemer nedarves automatisk efterfølgende til de bagvedliggende backup- og testsystemer ifm. en løbende overskrivning af disse med opdaterede data.


Hvornår og hvordan gør vi brug af fuldautomatiske afgørelser?

Kristelig A-kasse:

Hvis man er ledig og modtager dagpenge, har vi efter loven om arbejdsløshedsforsikring ret til at gøre brug af automatiske afgørelser. Aktuelt gør vi dette på følgende områder:

a) Karens hver fjerde måned (§ 56a)
Du bliver trukket et beløb svarende til 1 dags dagpenge hver 4. måned, medmindre du for 4-måneders perioden har fået indberettet mere end 148 løntimer som fuldtidsforsikret eller 97 løntimer som deltidsforsikret. Oplysningerne om dine løntimer henter vi fra SKAT’s indkomstregister og dine tidligere udfyldte dagpengekort for perioden.

b) Afkortning af dagpengeperioden (§ 56 b)
Når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for 8 år, bliver din dagpengeperiode forkortet med 1 måned. Vi henter oplysningerne om dit dagpengeforbrug fra vores eget udbetalingssystem, Det it-baserede fælles datagrundlag på beskæftigelsesområdet (dfdg.dk) og evt. tidligere a-kasse.

c) Efterregulering af dagpenge (§ 46)
Vi skal hver måned samkøre dine oplysninger om løntimer og indkomst på dagpengekortet med de oplysninger, der er indberettet til SKAT's indkomstregister. Hvis samkøringen viser en forskel i antallet af timer, skal vi regulere udbetalingen af dine dagpenge med det antal timer, som forskellen udgør.

d) Anmodning om dagpenge
I forbindelse med at du melder dig ledig, gør vi brug af en fuldautomatisk afgørelse på baggrund af de oplysninger du har givet os på ledighedserklæringen. Dette gælder i følgende tilfælde:

 • Ikke maksimal dagpengesats (§53): Hvis vi på baggrund af de lønoplysninger, vi har fået fra Skat, ikke kan beregne en sats, der giver den maksimale dagpengesats, opretter systemet automatisk en afgørelse på, hvad din sats er.
 • Selv sagt op på grund af nye udfordringer (§63): Hvis du oplyser, at du selv har opsagt dit arbejde med begrundelsen ”Har selv sagt op, da jeg søger nye udfordringer”, så opretter systemet automatisk en afgørelse på, at du er selvforskyldt ledig, og at du får en karantæne på det der svarer til 3 ugers dagpenge.

De automatiske afgørelser indeholder en vejledning om, hvordan du kan klage over dem.


Din ret til at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke

Du har ret til at tilbagetrække eller begrænse det samtykke, som du har givet Krifa. Du kan gøre dette ved enten at tilgå din profilside via et link, der er i bunden i de mails, som vi sender til dig - eller ved at gøre det via Krifas digitale selvbetjening (MitKrifa). Hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere givet samtykke. Når du tilbagetrækker eller begrænser dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Som medlem skal du være opmærksom på, at Krifa altid skal kunne leve op til vores lovgivningsmæssige informations- og vejledningspligt. Vi skal også informere for at sikre vores medlemmernes demokratiske rettigheder.


Hvilke rettigheder har du ellers?

Nedenfor kan du læse om din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os eller følge konkrete anvisninger nedenfor – se kontaktoplysninger først i persondatapolitikken.

Ret til at se dine oplysninger (indsigt):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Hvis du er medlem eller tidligere medlem, kan du få indsigt ved at logge på Krifas digitale selvbetjening Mit Krifa og bede om dette. Du vil herefter få leveret et notat i din digitale Krifa postkasse (Krifa Boks) med de oplysninger, som vi behandler om dig. Reglerne er beskrevet i GDPR - artikel 15.

Hvis du er medarbejder eller tidligere medarbejder, kan du få indsigt ved at henvende dig på denne formular.

Hvis du ikke er medlem af Krifa, men mener at Krifa behandler personoplysninger om dig, kan du få indsigt ved at henvende dig på denne formular.

Ret til at få rettet oplysninger (berigtigelse):

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 16.

Ret til sletning:

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt, at vi opbevarer eller behandler dine oplysninger. I mange tilfælde kan vi dog ikke slette personoplysninger på vores medlemmer, enten fordi vi er underlagt forskellig lovgivning, eller for at Krifa skal kunne gøre et retskrav gældende. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 17.

Hvis du er medlem eller tidligere medlem, kan du bede om sletning ved at logge på Krifas digitale selvbetjening Mit Krifa og oplyse om dette.

Hvis du er medarbejder eller tidligere medarbejder, kan du bede om sletning ved at henvende dig på denne formular.

Hvis du ikke er medlem af Krifa, men mener at Krifa behandler personoplysninger om dig, kan du bede om sletning ved at henvende dig på denne formular.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover alene opbevare oplysningerne. Hvis vi skal behandle dem på anden måde, kræver det enten dit samtykke, eller at retskrav kan fastlægges, gøres gældende / forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 18.

Ret til at protestere (indsigelse):

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 21.

Ret til at videregive oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og evt. at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 20.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Find det her www.datatilsynet.dk


Hvem kan du klage til?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Hvordan gemmer vi oplysninger om brug af vores hjemmeside?

Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi registrerer på hjemmesidens brugere, og hvordan vi bruger oplysningerne.

Dine personlige oplysninger er beskyttet

På krifa.dk tilbyder vi en række services. Du kan fx kontakte os, melde dig ind, sende elektroniske dagpengekort mv. Her beder vi dig om personlige oplysninger som fx e-mailadresse, CPR-nummer mv. Vi beskytter personlige oplysninger ved kryptering gennem sikkerhedsprotokollen SSL, så andre ikke kan se dine data. Vi bruger den sikreste form for kryptering: AES256.

Personaliserede budskaber og Cookies

Som et led i at kunne give dig en bedre service, møder vi dig på hjemmesiden med personligt tilrettet indhold.
Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. En cookie er et lille stykke data, som vi gemmer på din enhed. Dette for at sikre, at siden fungerer optimalt, til at huske dine indstillinger, til at gøre din brugeroplevelse mere personlig og til at lave statistik over, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Vi samarbejder også med partnere indenfor sociale medier, annoncering og analyse, så vi kan optimere Krifas markedsføring på sociale medier og andre websites.
 
Vi placerer først cookies, når du har valgt, hvilke vi må benytte. Du kan til- og fravælge typer af cookies ved at klikke på knapperne i vores cookiebanner. 
 
Vær opmærksom på, at nogle cookies er nødvendige for at få teknikken på hjemmesiden til at virke, ligesom siden måske ikke virker optimalt, hvis du fravælger cookies. Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage via cookiebanneret, som kan tilgås via ikonet nederst til venstre på hjemmesiden. Det er dog ikke muligt at fjerne samtykke til kategorien af ”nødvendige” cookies. 
 
Hvis du først tilvælger cookies og sidenhen vælger at fravælge dem, så anbefaler vi at slette de cookies, som allerede er accepteret; se nedenfor.
Cookies er på ingen måde farlig for din computer og kan ikke identificere dig som person, men kun genkende din computer. Disse cookies kan til enhver tid slettes i dine internetindstillinger; se hvordan i dette link. Sådan fjerner du cookies.

Særligt om funktionen "Kontakt"

Når du skriver et spørgsmål til os via "kontakt", får du en e-mail med kvittering for modtagelse af dit spørgsmål. Denne e-mail indeholder dit spørgsmål og sendes ukrypteret. På den baggrund bør du ikke oplyse dit navn, cpr. nummer mv. i tekstfeltet. 

Løbende forbedring af brugeroplevelsen

Hvis du har valgt at acceptere statistiske cookies, så foretages der en stikprøvevis optagelse af brugeradfærden på www.krifa.dk. Disse optagelser anvendes til løbende af forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Krifa anvender onlineværktøjet Mouseflow til at få en bedre forståelse for brugernes behov, og for at optimere brugeroplevelsen på vores websites. Mouseflow er en teknologi, som kan vise Krifa, hvordan brugerne klikker på elementer og bevæger mus eller cursor, så vi kan øge brugervenligheden. Mouseflows videooptagelser af formularer eller tal sløres, så det ikke er muligt at genkende personhenførbare oplysninger i en optagelse af adfærden på krifa.dk.

Mouseflow anvender cookies og andre teknologier til at indsamle data om brugernes adfærd og deres devices (mobil, computer, tablet osv.). F.eks. IP-adresse (opsamles og gemmes kun i anonymiseret format), skærmstørrelse, enhedstype, browser information, geografisk lokation (på landeniveau) og foretrukket sprog på website. Mouseflow opbevarer disse data i en psudonyomiseret brugerprofil. Det betyder, at man ikke direkte kan identificere en bruger ud fra de oplysninger, der er indsamlet på Krifas websites.

Hverken Mouseflow eller Krifa anvender de data, som Mouseflow har opsamlet, til at identificere individuelle brugere eller samkøre med yderligere data for individuelle brugere. For yderligere oplysninger om Mouseflows privatlivspolitik klik her. Du kan fravælge, at Mouseflow opretter en brugerprofil, og efterfølgende opbevarer data om din brug af Krifa websites. Du kan også læse om, hvordan Mouseflow bruger cookies fra krifa.dk på andre websites ved at klikke på dette opt-out link.

Markedsføring

Krifa annoncerer på www.krifa.dk og på andre online medier over for medlemmer og ikke-medlemmer, der har afgivet samtykke til databehandling.

Brugere på Krifas websites identificeres via anonyme cookie ID’er mhp. anvendelse på såvel www.krifa.dk samt på andre hjemmesider.

 

Version 6.0; 23.02.2023