Få dagpenge som selvstændig

Du har mulighed for dagpenge som selvstændig, hvis du bliver nødt til at ophøre med din virksomhed. Dine muligheder afhænger af, om du har drevet din virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse.

Er du i tvivl, om dit arbejde er selvstændigt arbejde? 

Når du skal søge om dagpenge som selvstændig, er det vigtigt at vide, om dit arbejde rent faktisk betegnes som selvstændigt arbejde.

Der kan nemlig være forskel på, hvordan du selv opfatter dit arbejde, og hvad dit arbejde betegnes som ifølge a-kassereglerne.

I nogle tilfælde kan du selv vælge, hvad dit arbejde betegnes som.  

Bemærk: Er du medarbejdende ægtefælle, betragtes du også som selvstændig.

Er du i tvivl, så ring til os på 7227 7227 eller kontakt os her

Dagpenge for dig, der er selvstændig som hovedbeskæftigelse 

Har du drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, kan du få ret til at modtage dagpenge, hvis du ophører med din virksomhed.  

For at få dagpenge som selvstændig skal du:

 1. Have været medlem af a-kassen i mindst et år
   
 2. Opfylde indkomstkravet på 263.232 kr.  (I nogle situationer skal du opfylde et timekrav)

 3. Have lukket eller solgt din virksomhed helt (eller være ophørt på anden vis)

 4. Melde dig ledig på din første ledighedsdag

Hvad vil det sige at ophøre med din virksomhed?

At ophøre med din virksomhed betyder, at du vælger at lukke eller sælge din virksomhed.

Men du kan også ophøre ved konkurs, bortforpagtning, udtræden af virksomhed, eller hvis du omdanner virksomheden til formueforvaltning.

3 ting du som selvstændig skal være opmærksom på for at få dagpenge

 1. Du skal kunne dokumentere dit ophør.

 2. Du bliver omfattet af en venteperiode.

 3. Du må ikke starte ny virksomhed, før der er gået seks måneder.

Sådan dokumenterer du dit ophør

Hvis du har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du – udover at opfylde kravene beskrevet under ‘Generelle krav’ - også kunne dokumentere, at du er ophørt med din virksomhed.
 
Hvis dit ophør skyldes  Du skal sende os
Almindeligt ophør fx salg eller lukning Dine ophørsbeviser fra SKAT og Erhvervsstyrelsen.
Afvikling af virksomheden

Underskrevet tro og love-erklæring.

 • Du får automatisk mulighed for at erklære ophør, når du udfylder din ledighedserklæring.
 • Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan blive betragtet som ophørt, fra den dag, a-kassen modtager din erklæring.
Udtræden - medejer  Registreringsbevis fra SKAT med oplysninger om ændrede ejerforhold.
Udtræden - ægtefælle  
 • Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan blive betragtet som ophørt, den dag a-kassen modtager din erklæring.
Bortforpagtning eller udlejning  Din forpagtningsaftale eller din lejekontrakt
Ændring af virksomhedsform fx til formueforvaltning  Dokumentation fra Erhvervsstyrelsen om den ændrede virksomhedsform.
Skilsmisse  Separations - eller skilsmissebevilling.
Konkurs  Konkursdekret fra skifteretten.

Hvad er en venteperiode?

Har din virksomhed har været din hovedbeskæftigelse? Så er der normalt en venteperiode, før du kan få dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen.

Venteperioden begynder dagen efter din ophørsdato. Hvor længe din venteperiode varer, afhænger af, hvorfor du er ophørt:

Hvis dit ophør skyldes Så er din venteperiode 
Konkurs og tvangsauktion 1 uge
Almindeligt ophør fx salg og lukning 3 uger
Bortforpagtning og udlejning
Udtræden af virksomhed med flere ejere
Udtræden af ægtefælles virksomhed
Separation og skilsmisse
Ændring til formueforvaltning
Ophør med arbejde med lønaftale i ægtefælles virksomhed
Ophør på tro og love 2 måneder

Hvad sker der, hvis man starter en ny virksomhed før der er gået seks måneder?

Når du ophører med din selvstændige virksomhed for at få dagpenge, må du ikke starte en ny virksomhed igen, før der er gået seks måneder.

Starter du alligevel? Så kan du ikke få dagpenge, før de seks måneder er gået. Det er det, der kaldes en jobsøgningsperiode.

Du skal være medlem af en a-kasse

For at få ret til dagpenge som selvstændig, skal du være medlem af en a-kasse.

Læs mere om Krifas a-kasse for selvstændige

Supplerende dagpenge - selvstændig som bibeskæftigelse

Er du ikke selvstændig på fuldtid, så har du mulighed for at få supplerende dagpenge ved siden af dit selvstændige arbejde. Det gælder, når du har en selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse - det kan fx være, at du har et fritidsarbejde eller lønarbejde ved siden af.  

Du vil altså med de supplerende dagpenge få dækket forskellen mellem det antal timer, du arbejder, og det antal timer, du normalt ville få dagpenge for.  

Du kan få supplerende dagpenge som selvstændig i op til 30 uger.  

Læs mere om reglerne for supplerende dagpenge

Sygedagpenge - selvstændig

Heldigvis er der et økonomisk sikkerhedsnet til dig som selvstændig, hvis du skulle blive ramt af sygdom eller en skade og derfor ikke kan arbejde. Du har nemlig mulighed for at søge om sygedagpenge for selvstændige ved kommunen. Det gælder også for dig, der er medarbejdende ægtefælle. 

Som udgangspunkt kræver det, at du bor og betaler skat i Danmark – men der kan være undtagelser. 

Her kan du læse mere om, hvordan du søger om sygedagpenge som selvstændig.

Barselsdagpenge - selvstændig

Er du selvstændig og skal på barsel? Så kan du godt have ro i maven, hvad angår økonomien, når den lille ny er kommet til verden. Som selvstændig har du nemlig mulighed for at få barselsdagpenge, imens du er på barsel. Det kræver dog at du opfylder en række betingelser om fx overskud i din virksomhed og arbejdsmængde.  

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge som selvstændig afhænger blandt andet af, hvad overskuddet har været i din virksomhed.  

Det er også muligt at arbejde delvist under din barsel. Her vil den tid, du arbejder, bare blive modregnet i dine barselsdagpenge.  

Her kan du læse mere om barselsdagpenge for selvstændige.

Find flere svar om dagpenge til selvstændige

 

Kan man få dagpenge som selvstændig?

Ja, hvis du af den ene eller anden årsag bliver nødt til at lukke din virksomhed, har du mulighed for at få dagpenge. Det kræver dog, at du opfylder en række betingelser – og har været medlem af en a-kasse. 

Du har også mulighed for at få supplerende dagpenge. Det kan du få sideløbende med, at du driver din virksomhed på nedsat tid.

Skal jeg lukke min virksomhed helt for at få ret til dagpenge?

Hvis din virksomhed har været din hovedbeskæftigelse, skal du lukke den helt for at få ret til dagpenge. Har din virksomhed derimod har været din bibeskæftigelse, kan du få dagpenge uden at lukke den – i det tilfælde, vil du få supplerende dagpenge

Se forskellen på hoved- og bibeskæftigelse

Hvad er forskellen på hoved- og bibeskæftigelse som selvstændig?

Skal du have dagpenge som selvstændig, er det vigtigt at vide, om din virksomhed er hoved- eller bibeskæftigelse. Det er nemlig afgørende for, om du skal lukke din virksomhed helt, eller om du må køre den videre sideløbende med, at du får dagpenge. 

Din virksomhed er hovedbeskæftigelse, hvis du har haft under 480 løntimer - altså arbejdstimer fra et job som lønmodtager

Din virksomhed er bibeskæftigelse, hvis

 • du har haft mindst 480 løntimer - altså arbejdstimer fra et job som lønmodtager

 • dine løntimer fordeler sig i mindst 5 af de 6 måneder på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. 

Er jeg lønmodtager eller selvstændig som medarbejdende ægtefælle?

Når du er medarbejdende ægtefælle, betragtes du som selvstændig, når du får overført overskud fx fra din ægtefælles enkeltmandsvirksomhed eller I/S. Også selvom du måske har set dig selv som lønmodtager, fordi du får udbetalt almindelig løn for dit arbejde og ikke ejer en del af den virksomhed, du arbejder for.  

Du betragtes dog dom lønmodtager, hvis...  

… din ægtefælles virksomhed er et selskab fx A/S, ApS el., og du har en lønaftale ifølge kildeskattelovens §25 a og får udbetalt løn af virksomheden.   

A-kassen kan dog først bruge din løn til at udbetale dagpenge, når du har en endelig årsopgørelse (og den er indberettet korrekt efter SKATs regler) – altså præcis som når din selvstændige ægtefælle skal have dagpenge.  

Usikker på, hvad det kommer til at betyde for dig? Så er du velkommen til at kontakte os - så gennemgår vi din situation sammen.