Kan jeg få feriepenge som selvstændig?

Som selvstændig har du ikke ret til feriepenge, da ferieloven kun gælder lønmodtagere. Men der er undtagelser, hvis du fx er ansat i eget firma eller har ferie til gode fra en tidligere arbejdsgiver.

Du kan ikke få feriepenge som selvstændig, medmindre...

Selvstændige har som udgangspunkt ikke ret til feriepenge, da det kun er lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven, og dermed har ret til fem ugers betalt ferie om året.  

Men der er nogle undtagelser, hvis du fx:

  • er ansat som lønmodtager i din egen virksomhed.
  • har feriepenge til gode fra et tidligere lønmodtagerjob.

Læs mere om undtagelserne

Husk derfor selv at spare feriepenge op

Selvom du ikke har ret til feriepenge som selvstændig, betyder det ikke, at du skal droppe ferien. At holde ferie og få ladet batterierne op er vigtig for din trivsel, og for at du måske endda kan yde en endnu bedre indsats, når du vender tilbage efter ferien.  

Husk derfor at lægge penge til side, så du har råd til at holde ferie som selvstændig.  

Du kan fx bestemme at lægge 12,5 % af din indkomst fra som feriepenge (det svarer til det, lønmodtagere får i feriepenge). På den måde har du råd til at holde ca. 25 feriedage om året.

Indtænk feriepenge i din timepris

Når du som selvstændig ikke får feriepenge automatisk, ligesom hvis du var lønmodtager, er det vigtigt, at du husker at indregne det i dine timepriser eller faste priser, så du har et overskud og dermed råd til at holde ferie.  

Er du fx selvstændig freelancer, så husk at din timeløn skal være en del højere, end hvad der svarer til en lønmodtagers timeløn, da der i din timepris skal medregnes feriepenge, pension, sygdom osv.

Find flere svar om feriepenge som selvstændig

Du kan få feriepenge, hvis du er lønmodtager i eget firma

Når du skal vide, om du har ret til feriepenge som selvstændig, skelnes der mellem, om du er selvstændig og ejer af et selskab, og om du er ejer af et personligt eget selskab.

Hvis du ejer et selskab, hvor du ikke er direktør

Hvis du ejer et selskab (ApS eller A/S), hvor du ikke er direktør, og du er ansat og får løn i selskabet, betragtes du som lønmodtager. I det tilfælde er du altså omfattet af ferieloven og har ret til fem ugers betalt ferie om året.

Hvis du ejer et selskab, hvor du er direktør

Er du direktør i dit eget selskab (ApS eller A/S), er du ikke omfattet af ferieloven. Men du kan her selv bestemme, om du vil have din ferie betalt eller ej. Det er blot noget, der skal bestemmes i den kontrakt, du har med dit eget firma.

Hvis du ejer en personlig eget virksomhed

Har du en personlig eget virksomhed, betragtes du ikke som lønmodtager, og er derfor ikke omfattet af ferieloven. Her skal du altså selv sørge for at lægge penge til side, så du har mulighed for at holde ferie.


Udbetaling af feriepenge fra et tidligere lønmodtagerjob

Du kan få udbetalt feriepenge som selvstændig, hvis du har feriepenge til gode fra en tidligere arbejdsgiver.  

Du skal selv søge om at få dem udbetalt via Borger.dk. Det eneste du skal have klar, for at kunne søge om feriepengene, er dit MitID.  

Er du i tvivl om, hvorvidt du har feriepenge til gode, så kan du også tjekke det på Borger.dk

Du kan ikke få feriedagpenge som selvstændig

Når du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen. Er du i tvivl om, hvorvidt du driver din virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse, kan du læse mere her.
 
For at få udbetalt feriedagpenge, skal du være endeligt ophørt med din virksomhed og enten være jobsøgende eller i arbejde som lønmodtager. Lønarbejdet må ikke være i din egen eller din ægtefælles virksomhed.

Ferieregler for dine ansatte

Hvis du har ansatte, er det vigtigt, at du har styr på, hvilke ferieregler, der gælder for dem.  

Udover aftaler om ferie, som i indbyrdes har lavet, fx i forbindelse med ansættelsen, så er der også en række lovpligtige regler omkring ferie, du skal kende.  

Læs om ferieregler for medarbejdere

Har du spørgsmål til din virksomhed?

I Krifa Selvstændige er vi din faste sparringspartner, så du ikke står alene med alle de spørgsmål, der kan dukke op, når du er selvstændig. Du får fx professionel hjælp til jura, regnskab, optimering af salg, trivsel og meget mere.