Få sygedagpenge som selvstændig

Hvis du som selvstændig bliver syg, kan du få udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Læs mere om reglerne for sygedagpenge for selvstændige her.

En sikkerhed for dig som selvstændig

Skulle du gå hen og blive syg, er du ikke helt overladt til dig selv som selvstændig. 

Når du driver selvstændig virksomhed eller er medhjælpende ægtefælle, har du nemlig ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder kravene.

Hvornår kan jeg få sygedagpenge som selvstændig?

Du kan få sygedagpenge, hvis du på grund af sygdom:

  • helt eller delvist ikke er i stand til at arbejde
  • har et indtægtstab. 

Sygedagpenge efter to ugers sygdom

Som selvstændig eller medhjælpende ægtefælle kan du få udbetalt sygedagpenge efter to ugers sygdom.  

Det er dog muligt for dig at tegne en sygeforsikring for selvstændige, som giver dig ret til sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. sygedag.

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Du har ret til at få sygedagpenge efter to uger, hvis du opfylder disse krav:

  • Du har inden for de sidste 12 måneder drevet virksomhed i mindst 6 måneder med mindst 18,5 timer pr. uge.
  • Du har i den seneste måned, før dit sygefravær, drevet virksomhed i mindst 18,5 time pr. uge.

Er din virksomhed et selskab (ApS, A/S, I/S)?

Driver du virksomhed i selskabsform, bliver du, ifølge sygedagpengeloven, set som lønmodtager. Det betyder, at de regler, der gælder for dig, er de samme som for lønmodtagere. Her kan du se mere om sygedagpenge til lønmodtagere

Har du ansatte? 

Bliver en af dine medarbejdere syge, er der forskellige regler for, hvordan du skal forholde dig som arbejdsgiver. I nogle tilfælde skal du betale sygedagpenge til din medarbejder og i andre tilfælde fuld løn under sygdom.   

Læs mere om reglerne ved medarbejderes sygdom

Sådan søger du om sygedagpenge som selvstændig

For at få ret til sygedagpenge, skal du anmelde din sygdom. Det gør du på følgende måde:

  1. Gå på virk.dk og anmeld din sygdom gennem det, der hedder Nem Refusion.

  2. Du skal anmelde din sygdom senest tre uger efter din første fraværsdag. Har du en sygeforsikring, skal dit fravær dog være anmeldt en uge efter 1. eller 3. fraværsdag, alt efter, hvad din forsikring siger.

  3. Når du har anmeldt din sygdom, vil du få tilsendt et oplysningsskema fra kommunen via Digital Post, e-Boks eller mit.dk, som du skal udfylde. Her skal du blandt andet skrive, hvor lang tid du forventer at være sygemeldt, og om du tror, at sygdommen vil påvirke din evne til at arbejde fremadrettet. 

Kommunen følger op på din sygemelding

Når du modtager sygedagpenge, vil kommunen løbende kontakte for at følge op på din sygemelding.  

Senest otte uger efter din første sygedag, skal du til en opfølgningssamtale hos kommunen, som handler om, hvilken hjælp du evt. skal have, for at kunne komme tilbage i arbejde. 

Kommunen kan i forbindelse med samtalen bede om at få en lægeerklæring, hvor din læge har vurderet din sygdom og mulighed for at vende tilbage til arbejdet.

Find flere svar om sygedagpenge for selvstændige

Kan jeg få sygedagpenge, hvis jeg stadig har opgaver i virksomheden?

Er du sygemeldt, men laver du stadig få opgaver i din virksomhed – f.eks. betaler regninger eller svarer din telefon, vil du blive betragtet som 25 % rask. I det tilfælde vil du kun få udbetalt 75 % at det beløb i sygedagpenge, du er berettiget til ved fuld sygemelding. 

Hvis du arbejder mere end 50 % af det timetal, du har angivet på oplysningsskemaet, at du arbejdede før sygemeldingen, vil du blive betragtet som fuldt raskmeldt, og du vil kunne miste din ret til sygedagpenge. 

Hvor meget får jeg i sygedagpenge som selvstændig?

Kommunen vil beregne, hvor meget du kan få i sygedagpenge på baggrund af din virksomheds overskud i den seneste årsopgørelse. Hvis din virksomhed ikke har haft overskud, kan du som hovedregel ikke få udbetalt sygedagpenge, medmindre du har en sygeforsikring. 

Har du ret til sygedagpenge, er den maksimale sats du kan få 4.550 kr. pr uge (2024). Og der skal ikke betales AM-bidrag af beløbet.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge som selvstændig?

Du kan som hovedregel få sygedagpenge i 22 uger. Perioden kan dog nogle gange forlænges. Det kan du læse mere om her.

Få rabat på sundhedsforsikring

Som medlem af Krifa Selvstændige får du rabat på sundhedsforsikring gennem Danica Pension.