Er du selvstændig eller lønmodtager?

Her vejleder vi dig i, hvordan du finder frem til om du betragtes som værende selvstændig eller lønmodtager.

Svaret kan nemlig godt afhænge af, hvem du spørger. Det betyder også, at der kan være forskellige definitioner på, hvornår du er selvstændig. 

Vi vil gerne hjælpe dig – for det kan være afgørende om du bliver set som det ene eller det andet.

Det er ikke os, der laver reglerne, men vi vil rigtig gerne vejlede dig om dem, så du både udnytter de rigtige tilbud og ikke risikerer at stå i en dårlig situation på et tidspunkt.  
Kontakt os endelig. Hellere en gang for meget end for lidt. 

Nedenfor har vi forsøgt at lave et kort overblik på de forskellige instansers definition på ”selvstændig” og ”lønmodtager”.


A-kassen:

I a-kassen kigger vi på, om du har ejerskab i virksomheden, hvor du er beskæftiget, og i så fald, hvor meget du ejer.

Enkeltmandsvirksomhed og I/S

Hvis du er ejer af en enkeltmandsvirksomhed, eller er interessent i et I/S, så vil du altid betragtes som selvstændig erhvervsdrivende med den beskæftigelse, du har i virksomheden.

Selskaber

Når vi derimod har med selskaber at gøre, så skal du alene eller sammen med nærmeste familie eje mindst 50% af selskabets kapital eller selskabets stemmeværdi, før du betragtes som selvstændig.
Nærmeste familie er kendetegnet af følgende personer
 

Ægtefælles virksomhed:

Arbejder du i en virksomhed, hvor din ægtefælle er selvstændig, uden at du selv ejer noget, så betragtes du som lønmodtager, hvis du får almindelig løn for dit arbejde.Får du ikke løn for dit arbejde, eller er du registreret som medhjælpende ægtefælle i skattemæssig henseende (får overført beløb til beskatning på din årsopgørelse), betragtes du også som selvstændig.

Læs mere om hvornår du betragtes som selvstændig?

B-indkomst / honorar:

Modtager du B-indkomst eller honorar for dit arbejde, bliver det måden, du lader dig beskatte af indkomsten, der bliver afgørende for, om du betragtes som selvstændig eller lønmodtager.

Selvom du ikke har et cvr-nr., kan du godt bruge skatteregler for selvstændige. I disse situationer betragtes du i a-kassen som selvstændig erhvervsdrivende.
Lader du dig derimod beskatte af indkomsten som personlig indkomst, betragtes du som lønmodtager i a-kassen. 

Det er ofte musikere, foredragsholder, freelancere, privat pasningsordning m.fl., der modtager B-indkomst eller honorar. Du skal kontakte SKAT for at få vejledning om dine muligheder. Du skal også lave en aftale med SKAT om løbende betaling af skatten af indtægten, da den ikke bliver tilbageholdt af en arbejdsgiver, som den gør, når du modtager A-indkomst. 
 

Fagforeningen:

Fagforeningen er for lønmodtagere. Fagforeningen læner sig meget op ad reglerne fra a-kassen, i forhold til, hvornår du betragtes som lønmodtager eller selvstændig.

Der kan dog være situationer, hvor fagforeningen ikke rigtig kan hjælpe dig, selvom du reelt er lønmodtager. Det kan f.eks. være, hvis du er ansat som administrerende direktør, eller har medejerskab i et selskab, men medejerskabet er på under 50%.

Det betyder, at selvom du er lønmodtager, så kan du stadig betragtes som arbejdsgiver. Yderligere vil du i disse situationer ikke være dækket af lønmodtagerne garantifond ved f.eks. konkurs. Er du medlem af fagforeningen, har du også adgang til erhvervsrådgivningen, som bl.a. tilbyder iværksætterrådgivning og rådgiver om drift af virksomhed og personaleforhold. 

Krifa Selvstændige:

Også her, læner man sig meget op af reglerne fra a-kassen, i forhold til, hvornår du betragtes som lønmodtager eller selvstændig.

Krifa Selvstændige giver bl.a. rådgivning til drift af virksomhed, iværksætterrådgivning og rådgivning i personaleforhold.

Hvis du har et fagligt medlemskab som lønmodtager, kan du blot overføre det til Krifa Selvstændige og på den måde få adgang til de mange tilbud.


Offentlige myndigheder:

I forhold til offentlige myndigheder, som f.eks. sygedagpengekontoret, så er det ofte måden, du bliver beskattet af din indkomst på, der bliver afgørende for, om du betragtes som lønmodtager eller selvstændig.

  • Hvis du beskattes af A-indkomst, vil du oftest blive betragtet som lønmodtager.
  • Som ejer eller medejer i et selskab, vil du som oftest udbetale løn til dig selv som A-indkomst. Og dermed blive betragtet som lønmodtager.
  • Hvis du derimod bliver beskattet af overskud fra virksomheden, vil du blive betragtet som selvstændig.
 

Brug for en sparringspartner?

I Krifa Selvstændige tilbyder vi at være din faste sparringspartner. Hvis du har brug for hjælp eller vejledning i forhold til din virksomhed, er vi altid kun et opkald væk.