Skattefri præmie

Skattefri præmie er til dig, der fortsætter med at arbejde helt eller delvist i stedet for at gå på efterløn.  En skattefri præmie udgør 14.658 kr. (hvis du er fuldtidsforsikret) og du kan højest få 12 præmier, der udbetales, når du går på folkepension.Godt at vide!

 • Uanset om du er lønmodtager eller om du har selvstændig virksomhed, kan du optjene skattefri præmie på baggrund af din skattepligtige indkomst.
 • Skattefri præmie, der er optjent på baggrund af indkomst fra selvstændig virksomhed, bliver dog først udbetalt, når regnskabet er endeligt.
 • Hvis du er selvstændig, kan der altså gå op til 1 ½ år, fra du er blevet folkepensionist, til du får udbetalt din skattefri præmie.

Sådan optjener du skattefrie præmier

Alt efter din alder er det forskelligt, hvor meget du skal arbejde, og hvor lang tid der skal gå efter udstedelsen af dit efterlønsbevis, før du begynder at kunne optjene løntimer til den skattefri præmie.  

For alle aldersgrupper gælder det dog, at har du fået dit efterlønsbevis fra den tidligst mulige dato, har du 3 år at optjene skattefri præmie i.

Så meget kan du nå at optjene

Arbejder du på fuldtid indtil til din pensionsalder, kan du få udbetalt den maksimale præmie, som i 2024 er på 175.896 kr. Har du deltidsrettigheder, er den maksimale præmie på 117.276 kr.

Den skattefri præmie optjenes i hele portioner. Du har optjent en portion, hver gang du har fået løn for 481 timer.

Der skal være tale om danske løntimer eller løntimer fra et andet EØS-land, for at du kan bruge timerne til optjening af skattefri præmie.


Du kan også optjene skattefri præmie efter overgangen til efterløn

Du kan også optjene skattefri præmie af de arbejdstimer, du har, efter at du er gået på efterløn.

Det forudsætter dog, at du  har fået løn for mindst 3.120 timer og har udskudt selve overgangen til efterløn i mindst 2 år, efter at du har fået udstedt efterlønsbeviset.

Er du deltidsforsikret, er det nok med 2.496 timer.

Bemærk

Din præmie kan blive nedsat, hvis du får dagpenge eller efterløn i perioden fra, du har opfyldt udskydelsesreglen, til du når folkepensionsalderen.

Nedsættelsen sker, hvis dine timer for udbetalt efterløn, dagpenge og lønarbejde tilsammen overstiger 5.772 timer.

TImer du kan bruge til skattefri præmie

 • Alle lønnede arbejdstimer fra lønmodtagerarbejde, der er indberettet til SKAT
 • Alle afholdte feriedage, hvor du har fået udbetalt feriegodtgørelse fra din arbejdsgiver
 • Søgnehelligdage, hvor du enten har fået udbetalt løn eller søgnehelligdagsgodtgørelse
 • Sygedage, hvor du har fået udbetalt løn fra din arbejdsgiver

Timer du ikke kan bruge til skattefri præmie

 • Indtægter fra bestyrelsesarbejde og andre tillidserhverv
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Frivilligt ulønnet arbejde
 • Timer ved selvstændigt bibeskæftigelse (med mindre du er på efterløn og har fået en særlig tilladelse)

Hvis dit arbejde er ukontrollabelt

Nogle typer af arbejde er ukontrollabelt. Det er, når du har et arbejde, hvor din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere din arbejdstid. Så skal din indtægt omregnes til timer med en omregningssats, som er på 136,81 kr. i 2024.

Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter dine timer til SKAT's indkomstregister, skal din indtægt omregnes med omregningssatsen til timer.


Sådan får du din skattefrie præmie udbetalt

Den skattefri præmie bliver opgjort og udbetalt, når du når folkepensionsalderen.


Hvis du dør før folkepensionsalderen

Hvis du dør før folkepensionsalderen, vil din optjente præmie blive udbetalt til dine arvinger.

Forstå efterlønnen fra din sofa

Vi har samlet en række videoer til dig, der gennemgår dine muligheder i efterlønsordningen.