Førtidspension

Er din arbejdsevne nedsat så meget, at du ikke kan arbejde, kan du være berettiget til førtidspension. Nedenfor kan du læse om reglerne for førtidspension.Hvem kan få førtidspension?

  • Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale grunde
  • Din arbejdsevne skal være så meget nedsat, at du ikke er i stand til at arbejde, hverken på almindelige vilkår eller i fleksjob.
  • Du skal som udgangspunkt have deltaget i mindst ét ressourceforløb.

Er du under 40 år?

Du kan som udgangspunkt ikke få førtidspension, hvis du er under 40 år.
I stedet vil Jobcentret tilbyde dig et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der varer fra ét til fem år. Du kan godt få tilbudt flere ressourceforløb.

I helt særlige tilfælde kan du få tilkendt førtidspension, inden du bliver 40 år, men det skal være helt klart at din arbejdsevne ikke kan forbedres.

Er du over 40 år?

Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt deltage i ét ressourceforløb, inden du kan få førtidspension.


Hvem bevilger førtidspension?

Det er kommunen, der tilkender førtidspension, og deres rehabiliteringsteam er de første, der tager stilling til din sag.

Læs mere om rehabiliteringsteam.


Ansøgning om førtidspension

Vurderer kommunen, at du skal have et fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, sender de din sag til rehabiliteringsteamet.

Søger du selv

Du har også mulighed for selv at søge om førtidspension. Gør du det, skal du være opmærksom på, at kommunen skal behandle din ansøgning udelukkende ud fra den dokumentation, der allerede findes på ansøgningstidspunktet. Dokumentation kan for eksempel være en udtalelse fra din læge.

Kommunen skal fremskaffe dokumentationen, inden de træffer afgørelse om førtidspension, men de må altså ikke medtage dokumentation, der laves efter ansøgningstidspunktet.

Vi anbefaler, at du ikke søger selv, da det kan betyde, at din sag bliver afvist, fordi dokumentationen er mangelfuld.


Åbningstider

Mandag: kl. 9-16
Tirsdag-torsdag: kl. 9.30-14.30
Fredag: kl. 9.30-14

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med din sag ved kommunen, er du velkommen til at kontakte socialrådgiverne på telefon 7227 7280 eller via kontaktformularen.

Hvor meget får du i førtidspension?

Pensionen er indkomstbestemt. Din egen indtægt og evt. samlevers eller ægtefælles indkomst indgår i et vist omfang i det grundlag, Udbetaling Danmark beregner pensionen på.

Hvis du er enlig, er grundsatsen for førtidspension 20.370 kr. om måneden (2024). Hvis du har en ægtefælle eller samlever, er grundsatsen 17.315 kr. om måneden (2024).

Hvis du spørgsmål eller brug for hjælp til beregning af førtidspensionen, skal du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 7012 8061.