Jobafklaringsforløb

Kan du ikke få forlænget dine sygedagpenge, og kan du fortsat ikke arbejde pga. sygdom, har du ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Det kan du læse mere om her på siden.Hvad er et jobafklaringsforløb?

Hvis du får et jobafklaringsforløb, er det fordi, du stadig er syg og derfor ikke kan arbejde. Du kan altså se et jobafklaringsforløb som en fortsættelse af din sygemelding.
 
Et jobafklaringsforløb skal tilpasses din situation. Det kan bestå af mange forskellige tilbud, der har det formål at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan fx være praktik i en virksomhed, hvor du for mulighed for enten at afprøve, hvor mange timer du kan arbejde med hvilke opgaver, eller hvor du langsomt får lov til at trappe op i tid, indtil du er klar til at blive raskmeldt.

Du kan få et jobafklaringsforløb i op til 2 år. Hvis du ikke er klar til at arbejde på grund af din sygdom, efter de første 2 år, kan perioden forlænges.

Under jobafklaringsforløbet får du en sagsbehandler fra kommunen, som vil være din faste kontaktperson i forløbet. Sagsbehandleren skal sørge for en løbende kontakt til dig og sikre, at den plan I har aftalt, gennemføres som planlagt, og evt. justeres undervejs i forløbet.


Åbningstider

Mandag: kl. 9-16
Tirsdag - torsdag: kl. 9.30-14.30
Fredag: kl. 9.30-14

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med din sag ved kommunen, er du velkommen til at kontakte Krifas socialrådgivere på telefon 7227 7227 eller via kontaktformularen.

Jobafklaringsforløb gælder, så længe du ikke er i stand til at arbejde

Dit jobafklaringsforløb stopper, den dag du kan arbejde igen. Jobcentret tager løbende stilling til, om du er i stand til at arbejde.

Du kan komme i den situation, at jobcentret mener, du er i stand til at arbejde og derfor raskmelder dig, selvom du ikke er enig, og også selvom du har et arbejde, du ikke kan vende tilbage til.   
Hvis du kommer i den situation, så kontakt meget gerne os for nærmere rådgivning.


Kan jeg holde ferie, mens jeg er i jobafklaringsforløb?

Du modtager ressourceforløbsydelse, mens du er i jobafklaringsforløb. Når du har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har du ret til 5 ugers ferie med ydelsen.

Ferien skal afholdes inden for de 12 efterfølgende måneder.

Du kan kun afholde ferie med ressourceforløbsydelse, så længe du er berettiget til ydelsen. Det betyder, at du ikke kan holde ferie med ydelsen, efter du er blevet meldt rask og er stoppet i jobafklaringsforløbet.

Har du optjent ret til ferie med feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver, skal denne ferie afholdes før, du holder ferien, du har optjent på ressourceforløbsydelse. Den samlede ferie kan højst være 5 uger.

Det er vigtigt, at du aftaler ferien med jobcentret.

Ressourceforløbsydelse

Du vil under jobafklaringsforløbet modtage ressourceforløbsydelse. Har du børn under 18 år, vil du få 16.382 kr. om måneden (2024 sats). Har du ikke børn, eller er dine børn over 18 år, vil du få 12.326 kr. om måneden (2024 sats). Det har ingen betydning for ydelsen, om du er gift eller har en formue.

Hvis du har andre indtægter, fratrækkes de som udgangspunkt i ressourceforløbsydelsen. Det gælder også, hvis du får løbende udbetalinger fra en forsikring, som dækker tab af erhvervsevne.

Få styr på kompetencerne

Bliv klogere på, hvad du kan – og få en helt konkret øvelse til, at få styr på dine kompetencer.