Kontanthjælp

Du kan søge kontanthjælp, hvis du ikke har et arbejde og ikke kan få dagpenge eller sygedagpenge og dermed ikke kan forsørge dig selv og din familie. Læs mere om reglerne for kontanthjælp her.


Det skal der til for at få kontanthjælp:

  • Der skal være sket en afgørende forandring i dit liv. Det kan fx være at du er blevet syg, er på barsel, har mistet dit job, er blevet separeret eller skilt.
  • Det skal være klart, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie på grund af det, du har været ude for – og du heller ikke har en ægtefælle, der kan forsørge dig.
  • Du må ikke få penge andre steder fra. Du må fx ikke få dagpenge fra a-kassen, sygedagpenge fra kommunen eller pension.
  • Du og evt. din ægtefælle skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. søge arbejde og tage imod tilbud om arbejde, praktik, kurser mv. fra jobcentret. Er din udfordring ikke, at du står uden job, men derimod, at du fx er syg, skal du i stedet deltage i behandling og aktiviteter, der kan forbedre dine muligheder for at varetage et arbejde.

Du må ikke have formue

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du har en formue på over 10.000 kr. Og er du gift, må du og din ægtefælle tilsammen have en formue på max 20.000 kr., for at du kan modtage kontanthjælp.

Formue er for eksempel penge på bankkontoen, værdipapirer, aktier, friværdi i bil og sommerhus. En stor friværdi i ens egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.


Er du gift?

Er du gift, har du og din ægtefælle pligt til at forsørge hinanden. Det betyder, at du ikke har ret til kontanthjælp, hvis din ægtefælle tjener mere end det dobbelte af det, man kan få i kontanthjælp.

Hvis du bor sammen med din kæreste uden at være gift, har det ingen betydning for din kontanthjælp.
 
Kontakt din kommune, hvis du gerne vil vide mere.


Er du under 30 år, og har du ikke en uddannelse?

Er du under 30 år, og har du ikke en erhvervs- eller videregående uddannelse, kan du ikke få kontanthjælp. I stedet kan du få uddannelseshjælp, som svarer til det, man får i SU som studerende. Her er der forskellige satser for bl.a. hjemmeboende, udeboende og forsørgere.

Hvis du får uddannelseshjælp, vil kommunen kræve, at du hurtigst muligt går i gang med en uddannelse.

Kontakt din kommune, hvis du gerne vil vide mere.

Er du under 30 år og har en uddannelse?

Er du under 30 år og har en erhvervs- eller videregående uddannelse, får du mindre i kontanthjælp end dem, der er over 30 år. Der er forskellige satser for bl.a. hjemmeboende, udeboende og forsørgere.

Kontakt din kommune, hvis du gerne vil vide mere.


Er du 30 år eller derover

Er du 30 år eller derover, og har du børn under 18 år, vil du få 16.382 kr. om måneden (2024) i kontanthjælp. Har du ingen børn, eller er dine børn over 18 år, vil du få 12.326 kr. (2024).


225-timersreglen

Har du modtaget integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp i sammenlagt 1 år eller derover, inden for de seneste 3 år? Hvis ja, så skal du have arbejdet mindst 225 timer inden for de seneste 12 måneder for at beholde din ret til at få fuld kontanthjælp.

Hvis du ikke har arbejdet de 225 timer inden for de seneste 12 måneder, kan du enten ikke længere få kontanthjælp eller også nedsættes det beløb, du får. Du kan få kontanthjælp igen, når du har arbejdet 225 timer, efter at din kontanthjælp er stoppet eller blevet nedsat.

Hvis kommunen vurderer, at din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke kan varetage 225 timers arbejde inden for et år, kan du undtages for 225-timersreglen.

Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere om 225-timersreglen.

Kontanthjælpsloft

Der er et loft for, hvor meget du kan modtage i integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, diverse tillæg, særlig støtte og boligstøtte. Dette loft kaldes "kontanthjælpsloftet".
Hvis din samlede hjælp overstiger kontanthjælpsloftet, nedsættes hjælpen med den del, der overstiger kontanthjælpsloftet. Der kan kun ske en nedsættelse af den særlige hjælp og boligstøtten. Først reduceres der i den særlige støtte og derefter reduceres der i boligstøtten.

Hvad kontanthjælpsloftet er for dig, afhænger blandt andet af, om du er gift/samlevende, enlig, forsørger og hvilken alder, du har.

Kontakt din kommune, hvis du har brug for mere viden om kontanthjælpsloftet.

Er du på vej videre i dit arbejdsliv?

Det kan være, at du ikke kan vende tilbage til dit nuværende arbejde på grund af sygdom, eller oplever tegn på stress, og har brug for hjælp til at håndtere det. Vi tilbyder en række samtaler og værktøjer, som kan hjælpe dig til at komme videre.