Sådan får du et fleksjob

Et fleksjob er en mulighed til dig, der har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. Fleksjobbet indrettes efter dine konkrete skånebehov, så du kan blive på arbejdsmarkedet. Bliv klogere på, hvordan du får bevilget et fleksjob, hvordan du er stillet, indtil du bliver ansat i fleksjob, eller hvis du bliver opsagt.


Sådan får du bevilget fleksjob

Du kan få bevilget fleksjob, hvis:

 • Du har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne inden for alle arbejdsområder.
 • Du ikke med revalidering (fx uddannelse, optræning eller omskoling) kan blive i stand til at udføre et job på normale vilkår.
 • Du er under folkepensionsalderen.
 • Du ikke modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension.

Vurderingen af, om din arbejdsevne er varig og væsentligt nedsat, sker ud fra både lægelig dokumentation og arbejdsprøvning.

Se, hvad sker der med dit medlemskab af Krifa, når du får bevilget fleksjob


Hvem bevilger fleksjob?

Din sag skal først vurderes af kommunens rehabiliteringsteam. 

Det foregår på et møde, hvor både du og din sagsbehandler fra kommunen deltager. Og det er ud fra rehabiliteringsteamets indstilling, at jobcentret træffer afgørelse i din sag.

Læs mere om rehabiliteringsteam.


Hvor længe kan du være i fleksjob?

Jobcentret bevilger fleksjob for en periode af 5 år. 

Inden perioden udløber, skal jobcentret tage stilling til, om du har ret til en ny 5-årig periode i fleksjob.

Særligt for dig, der er over 40 år

Er du over 40 år, kan du efter det første fleksjob få bevilget et permanent fleksjob. Det gælder også, selvom det første midlertidige fleksjob ophører inden udgangen af 5 års-perioden.


Fleksjob på din nuværende arbejdsplads

Hvis du ønsker fleksjob på den arbejdsplads, hvor du er eller senest har været ansat på almindelige vilkår, kaldes det et fastholdelses-fleksjob.

For at få bevilget et fastholdelses-fleksjob, skal du:

 • have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler i mindst 12 måneder. Stort set alle overenskomster har sociale kapitler, som bl.a. forholder sig til at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

Kravet om 12 måneders ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, fx en arbejdsulykke, og der helt åbenlyst ikke er udsigt til, at du kan komme tilbage i job på almindelige vilkår.

 • lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver: hvilke funktioner har du svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvilke konkrete skånehensyn I har aftalt for at fastholde dig i ordinært job på arbejdspladsen. 

  En skriftlig aftale kan for eksempel være et referat af en samtale, du har haft med din arbejdsgiver, hvor I har lavet aftaler om dine arbejdsopgaver og særlige hensyn.

  Den skriftlige aftale er nødvendig som dokumentation, hvis du efter de 12 måneder skal have bevilget et fleksjob på arbejdspladsen.

Hvis din arbejdsplads ikke har en overenskomst

Hvis din arbejdsplads ikke har en overenskomst, skal du have været ansat på særlige vilkår i mindst 12 måneder. Det betyder, at din arbejdsplads har taget særlige hensyn til dig på grund af din nedsatte arbejdsevne.

Hvis du har under 6 år til folkepensionsalderen

Har du under 6 år til folkepensionsalderen, kan du med det samme blive ansat i fleksjob på din nuværende arbejdsplads. Det er det, der kaldes ’’Fastholdelses-fleksjob for seniorer’.

Der er ikke noget krav om, at du først skal have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder.


Opfølgning på dit fleksjob

Jobcentret skal følge op på dit fleksjob.

Det betyder, at du bliver indkaldt til opfølgningssamtale, hver gang du har været ansat i fleksjob i 2,5 år.
 
Når du har været ansat i et midlertidigt fleksjob i 4,5 år, skal jobcentret tage stilling til, om du kan klare et job på normale vilkår, eller om du skal blive i fleks-ordningen.

 

Ledighedsydelse – indtil du bliver ansat i fleksjob eller hvis du bliver opsagt

Hvis du er bevilget fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse fra kommunen.

Ledighedsydelse i kroner og øre

Hvor meget du kan få i ledighedsydelse, afhænger af, hvilken ydelse du modtog, før du blev bevilget fleksjob:

Hvis du modtog sygedagpenge, barselsdagpenge eller var under revalidering  Så får du den højeste sats på 18.137 kr. om måneden (2024 sats)
Hvis du modtog ressourceforløbs-ydelse, kontanthjælp eller ingen ydelse Så vil din ledighedsydelse svarer til kontanthjælpssatsen.

Hvis du har børn under 18 år, får du 16.382 kr. om måneden (2024 sats).

Hvis du ikke har børn eller dine børn er over 18 år, får du 12.326 kr. om måneden (2024 sats).

Det har ingen betydning for din ydelse, om du er gift eller har formue.
 

Når du har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har du altid ret til den højeste sats i ledighedsydelse.

Du bevarer din ledighedsydelse, hvis du bliver syg eller går på barsel.

Mens du får ledighedsydelse

Du skal aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, kommunen giver. 

Har du brug for sparring på din jobsøgning og evt. brancheskift, er du altid velkommen til at kontakte vores arbejdslivseksperter.

Læs mere om vores jobskifte- og karrieresamtaler.

Ledighedsydelse under ferie                     

Får du ledighedsydelse i hele ferieåret, optjener du ret til 5 ugers ferie med ledighedsydelse. Ferieåret løber fra 1. september til 31. august det efterfølgende år.

Læs, hvordan du holder ferie som fleksjobber.

 

Fleksydelse: Efterløn for fleksjobbere

En fleksydelse er et offenligt tilskud for borgere i fleksjob, som er tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen.

Når du bliver tildelt fleksjob, bliver du automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen. Hvis du ikke ønsker at være tilmeldt ordningen, kan du altid melde dig ud.

Fleksydelsesordningen er en efterlønslignende ordning for fleksjobbere, der administreres af Udbetaling Danmark.

Du har som hovedregel ret til fleksydelse, når du har nået fleksydelses-alderen, og du har indbetalt fleksydelses- og efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år. Fleksydelses-alderen er den samme som din efterlønsalder.

Fleksydelse svarer til 91 % af højeste dagpengesats. Du kan dog aldrig få mere i fleksydelse end din gennemsnitlige indkomst de sidste 12 måneder, før du startede på fleksydelse.

Har du spørgsmål til reglerne om fleksydelse kan du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 7012 8082.

Godt at vide! Dit medlemskab af Krifa som fleksjobber

Din a-kasse:

 • Som fleksjobber kan du ikke få dagpenge fra a-kassen, hvis du bliver ledig. I stedet kan du få ledighedsydelse.
 • Der er derfor ikke grund til at du fortsætter som medlem af a-kassen.
 • Vi anbefaler dog, at du først melder dig ud, når du fået en skriftlig bevilling af fleksjob, og er blevet tilmeldt fleksydelsesordningen. 

Din fagforening:

 • Vi anbefaler, at du fortsætter dit medlemskab af Krifa Fagforening.
 • Du kan nemlig bruge vores socialrådgivere i forbindelse med din sag ved kommunen.
 • Som alle andre lønmodtagere, kan du også få brug for hjælp til fx at sikre din løn og at der tages hensyn til dine skånehensyn.
 • Læs mere om løn og vilkår
 

Åbningstider

Mandag: kl. 9-16
Tirsdag - torsdag: kl. 9.30-14.30
Fredag: kl. 9.30-14

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med din sag ved kommunen, er du velkommen til at ringe til en af vores socialrådgivere på telefon 7227 7280 eller skrive til os her.