Kvinde underskriver jobkontrakt

Få papir på dit første job

Du har lige fået dit første rigtige job. Jakob Kjær Thorborg, advokatfuldmægtig i Krifa, guider dig til, hvordan du også får papir på din første ansættelse.
Lars Stig Madsen

Når du laver en aftale med en arbejdsgiver, skal du have aftalen skrevet ned. På den måde sikrer du, at I er enige om de vilkår, du skal være ansat på. Den aftale kaldes en ansættelsesaftale, en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbevis.

Alle væsentlige aftaler omkring dit job skal stå i et ansættelsesbevis, som du skal have senest en måned efter, du er begyndt. Det kan være en god ide at få ansættelsesbeviset på plads før din første arbejdsdag, hvis det er muligt.

Det væsentlige skal med

Det kan være svært at sige på forhånd, hvilke aftaler der er så væsentlige, at de skal med. Der er dog nogle forhold, der altid skal stå noget om i et ansættelsesbevis.

Både din arbejdsgivers og dit navn og jeres adresser skal stå i ansættelsesbeviset. Så er der ikke tvivl om, hvem der har indgået aftalen. Der skal også stå, hvad du er ansat som, eller hvad du skal lave.

Hvis det senere bliver nødvendigt at finde ud af, hvilke rettigheder du har, er det også vigtigt at skrive, hvornår du er ansat fra. Er du ikke ansat i en fast stilling, skal der stå, hvornår din ansættelse udløber. Er det en fast stilling, skal der stå, hvilke opsigelsesregler der gælder for dig og din arbejdsgiver.

Da du blev ansat, har I sikkert også forhandlet din løn. Er du Krifa Basis- eller Krifa Plus-medlem var du måske i forvejen klædt på til din lønforhandling af Krifas lønspecialister, som gav dig gode råd til forhandlingen og et fingerpeg om lønniveauet.

Under alle omstændigheder skal din løn stå i ansættelsesbeviset. Der skal også stå, hvornår den bliver udbetalt. For eksempel hver 14. dag eller den sidste hverdag i måneden.

Tjekliste: Det skal din ansættelseskontrakt indeholde
Det siger loven, der skal stå i din kontrakt

□     Navne og adresser på dig og din arbejdsgiver

□     Arbejdspladsens adresse

□     Den stilling du er ansat i, og hvad du skal lave

□     Hvornår du starter i jobbet

□     Hvor længe din ansættelse varer, hvis det er et midlertidigt job

□     Om du har ferie med løn eller feriepenge

□     Hvilke opsigelsesvarsler der gælder

□     Hvad din løn er, og hvornår den bliver udbetalt

(Og evt. andre tillæg som pensionsbidrag og kost og logi)

□     Din normale arbejdstid

□     Hvilke overenskomster eller aftaler der evt. gælder for dig

Ansættelsesbevislovens § 2, stk. 1

Andre gode ting at afklare

□     Feriefridage og andre fridage

□     Ret til løn under sygdom

□     Ret til betalt fri ved barns sygdom

□     Ret til betalt barsel

□     Ret til pension

Hold da helt ferie

Du er sikkert lige nu frisk og fuld af gåpåmod. Men uanset hvor spændende dit nye job er, får du brug for at holde ferie for at kunne holde dampen oppe. Der skal i dit ansættelsesbevis stå, om du har ferie med løn eller med feriekort.

Alle har ret til 25 dages ferie om året. Men det første år har du ikke optjent ret til betalt ferie fra din arbejdsgiver. Her skal du være opmærksom på, at du måske kan aftale med din arbejdsgiver, at der alligevel helt eller delvist er lønnet ferie det første år. Laver I sådan en aftale, skal det også stå i ansættelsesbeviset.

Arbejdstider og overenskomst

Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal stå i ansættelsesbeviset. Så ved du, hvornår du skal møde, og hvis du er timelønnet, hvad du kan forvente af indkomst fremover.

På mange arbejdspladser er der en overenskomst, som ligger bag den aftale, du selv laver med arbejdsgiveren. Har din arbejdsgiver en overenskomst, skal der stå i ansættelsesbeviset, hvilken overenskomst der er tale om, og hvem der har indgået den. Uanset om Kristelig Fagforening er part i overenskomsten eller ej, er du omfattet af den på samme måde som dine kolleger, når det står skrevet i dit ansættelsesbevis. Det er blot Kristelig Fagforening, der hjælper dig, hvis du er medlem og får brug for det.

Tjek ansættelsesbeviset, inden du skriver under

Når du får et ansættelsesbevis fra din arbejdsgiver, er det en god ide at få det tjekket, inden du skriver under på det. Er du Krifa Basis- eller Krifa Plus-medlem, kan du sende en mail til os eller sende det via krifa.dk. Vi kan hurtigt gennemgå den for dig og fortælle, om der er de oplysninger, der skal være, før du skriver under.

Er alt i orden, kan vi hjælpe dig med ideer til, hvad det ellers kunne være fornuftigt at forsøge at få en aftale med din arbejdsgiver om. Det kunne være noget, som du ikke har krav på, medmindre det er aftalt, for eksempel feriefridage, ret til betalt barsel eller pension.

Når ansættelsesbeviset er, som det skal være, er der blot tilbage for os at ønske dig god arbejdslyst med dit nye job.

Har du styr på din ansættelseskontrakt?

Vores juridiske konsulenter står klar til at tjekke den for dig.