Portræt af Ulla Palm, leder og coach, PeerSpirit Master, systemisk ledelses- og organisationsudvikler, designer og skrædder.

Drømmer du om forandring?

Drømmer du om mod til at forandre dit arbejdsliv? Ulla Palm, der arbejder med udviklings- og forandringsprocesser, giver dig en guide til at finde svaret.
Lars Stig Madsen

Hvad skal der til for at finde ud af, om det er tid til forandringer på jobbet? Kan det klares med en ekstra lang middagssøvn? Eller er der noget mere grundlæggende på spil? Ifølge Ulla Palm er der en række symptomer til forskel.

Tjek dine symptomer

Symptomerne på, at det kan være tid til en forandring i livet, kan være mange. For eksempel træthed, hoved- og mavepine, rastløshed, glemsomhed og svært ved at sove om natten. Det kan også være en indre følelse af utilstrækkelighed. Man kan føle sig misforstået og føle sig uduelig på nogle områder. Hvornår opdager andre, at man ikke er god nok.

- Der kan være årsager, der bunder i ens omgivelser. For eksempel forholdet til ens børn, hvad har jeg med mig fra tidligere, eller det kan være relateret til arbejdspladsen eller kulturen på jobcentret, hvis du er ledig, siger Ulla Palm.

Det fikser vi lige – eller gør vi?

Når man ønsker en forandring, er det ifølge Ulla Palm ikke bare noget, man lige fikser. Også selvom der både i samfundet og i medierne er en udbredt holdning til, at forandringer i vores liv er noget, der hurtigt kan fikses. En let opgave, som løses ved at læse en bog eller tage på en kur.

Lette løsninger findes ikke. Ser det let ud, er der alene tale om symptombehandling.

- Ulla Palm, ledelses- og organisationsudvikler

- Lette løsninger findes ikke. Ser det let ud, er der alene tale om symptombehandling. Problemerne vil dukke op igen. Skal der ske en forandring i dit liv, er der nogle trin, du skal igennem og arbejde med. Du skal for det første have en følelse af, at forandringen er nødvendig. Det kan ikke nytte, at andre synes, du skal lave dig om. Du skal selv fornemme, at det ikke kan fortsætte på denne måde længere.

Et håb

- Det næste, du skal have, er en følelse af, at der er håb, at det kan lykkes. Også selvom drivkraften til forandringen i første omgang måske var vrede, frustration eller andre negative oplevelser.

Du skal turde give slip på det gamle. Det kan være svært. For vi har som mennesker tre grundbehov:  At være kompetent, at føle sig accepteret og at have kontrol.

Når vi ønsker forandring, er vi nødt til at slippe kontrollen og have mod til at tage en risiko. Du skal tro på dig selv.

- Ulla Palm, ledelses- og organisationsudvikler

- Når vi ønsker forandring, er vi nødt til at slippe kontrollen og have mod til at tage en risiko. Du skal tro på dig selv. Du skal have tillid til, at dit billede af, hvem du er, hvor du er og hvor du vil være i fremtiden, er o.k. At have tro på, at du har evnen til at forandre dig, handler grundlæggende om, at du kan se din frygt i øjnene uden at blive lammet af den.  Det giver dig beslutsomhed, motivation og engagement.

Og så videre

Det kan være fint nok at have besluttet sig for at forandre sit liv. Men i hvilken retning skal forandringen så gå? Ulla Palm fortsætter:

- Du skal sætte ord på, hvilken værdi og mening forandringen giver dig. Hvad er din vision? Hvad er din ønskesituation, hvis du havde frit valg på alle hylder? Det kan for eksempel være, at du vil få mere energi, tjene flere penge eller få det bedre med dig selv. Husk, målene skal være målbare.

Modstand mod forandring

Ulla Palm understreger, at der kan være mange tanker og følelser inde i os selv, der skyder det hele ned: ”Det kan ikke betale sig, vær nu realistisk, og erfaringen siger jo sådan og sådan. Man kan jo ikke leve af det, man vil.”  I stedet vælger mange at lade vanerne være en slags autopilot, der tager styringen.

Men det er ikke alene en selv, der forhindrer forandring.

- Måske omgiver du dig med mennesker, der roser og anerkender dine opgaver og den, du er nu. Men hvis du ikke ønsker at være den person med de opgaver, kan det være svært at tage hul på forandringer.

Klare mål brænder igennem

- Derfor er det vigtigt, at du får aftalt klare og målbare mål med dig selv og andre involverede. Handler det om forandring på din arbejdsplads, kan det være, at du får afklaret med din leder og dine kolleger, hvilke nye mål du har, og hvordan det kan rummes i jeres fælles opgaver på arbejdspladsen.

- På samme måde derhjemme, hvis du ønsker at tage en ny uddannelse eller få et andet job. Er familien parat til at støtte og rumme dine ønsker? Hvad siger din strategi? Hvilke ressourcer vil du investere? Hvor lang tid må det tage, hvad må det koste?

Se gevinsten ved forandringen

Ulla Palm understreger, at man skal gennemtænke de forskellige trin i en forandringsproces. Intet kan springes over. Det er der en god grund til.

Har du ikke en vision, mennesker, der støtter dig, en resursestrategi og en konkret handlingsplan, får du ingen energi til at drive din forandring igennem.

- Ulla Palm, ledelses- og organisationsudvikler

- Hvis du ikke har en vision, mennesker, der støtter dig, en resursestrategi og en helt konkret handlingsplan, får du ingen energi til at drive din forandring igennem. For du ved ikke, hvad du skal, hvornår og hvorfor. Du ender med at skabe en forandring, fordi andre siger, du skal. Og det er ikke en vedvarende forandring. Du kan ende mere frustreret, stresset og udbrændt, end da du begyndte. Så husk tålmodighed og små skridt.

I dag arbejder Ulla Palm professionelt med forandringsprocesser. Det skyldes blandt andet, at hun selv har gennemlevet adskillige forandringsprocesser.

- Jeg ved, hvor svært det er. Er blevet skilt, har været syg flere gange, har skiftet arbejde både frivilligt og ufrivilligt. Men jeg ser altid gevinsten, gaven, ved at have været gennem disse ting. Jeg har fået en større accept af mig selv og en stolthed ved at være kommet gennem forandringerne.

Om Ulla Palm

Uddannet pathfinder, leder og coach, PeerSpirit Master, systemisk ledelses- og organisationsudvikler, designer og skrædder.

Oprindeligt uddannet advokatsekretær plus 15 andre ting via masser af forandringsprocesser.

Ulla Palm arbejder primært med udviklings- og forandringsprocesser. Blandt andet for private kunder, små og mellem store virksomheder, samt hos Danish Crown, Domstolsstyrelsen og Horsens Kommune.

Få en jobskifte- og karrieresamtale

Skal dit arbejdsliv have en ny retning? Få sparring på hvordan, du kommer godt videre i dit arbejdsliv.