Sæt spot på samarbejdet

Det er vanskeligt at komme igennem en arbejdsdag uden at skulle samarbejde med andre. I denne e-bog finder du nemt tilgængelige øvelser, som kan bruges til at skabe dialog om et godt kollegialt samarbejde.
Cover image

Vi har alle forskellige opgaver i løbet af en arbejdsdag. Det kan både give udfordringer og muligheder alt efter, hvor gode vi er til at bruge hinandens ressourcer og kompetencer, når de daglige opgaver skal løses.

Brug dialogøvelserne i e-bogen til styrke samarbejdet og til at blive klogere på, hvad der motiverer dig og dine kollegaer. Øvelserne kan eksempelvis bruges som indledning til et afdelingsmøde eller et teammøde.

Styrk forholdet til dine kolleger

Kolleger har stor betydning for din arbejdslyst. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du styrker forholdet til dem. Læs meget mere om kollegaskabet her.