Vi droppede kontoret og fik bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv

Vi fik bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, da vi droppede kontoret

Da coronapandemien sendte medarbejderne hos konsulenthuset Bornerups hjem, resulterede det i større arbejdslyst og bedre balance. Derfor tog direktøren konsekvensen og opsagde det 500 kvm store lejemål, som var blevet overflødigt.

Af Videncenter for God Arbejdslyst

”Du bestemmer, om vi skal mødes fysisk, eller vi skal tage snakken over Teams”. Sådan sagde Carsten Søe-Larsen, der er administrerende direktør hos Bornerups, da vi kontaktede ham for at få en snak om hans beslutning om at droppe de dyre kontorkvadratmeter og i stedet sætte medarbejderne fri til enten at arbejde hjemmefra eller fra de nye og noget mindre drop-in kontorer i henholdsvis Thisted og København.

Nedlukningen modnede beslutningen

Beslutningen om at droppe det store kontor var ikke en fiks idé, som pludseligt opstod i direktørens hoved. 
”I forbindelse med coronanedlukningen stod det mere og mere klart for os, at medarbejderne trivedes godt med muligheden for at arbejde mere hjemmefra”, siger Carsten Søe-Larsen og fortæller videre:

Vi fandt ud af, at muligheden for at fange hinanden via Teams og andre sociale platforme fungerede fint, og at behovet for at sidde fysisk sammen på samme kontor ikke var helt så stort, som vi måske gik rundt og troede.

- Carsten Søe-Larsen, administrerende direktør hos Bornerup

Før den endelige beslutning om at droppe kontoret blev truffet, snakkede Carsten Søe-Larsen med hver enkelt medarbejder for at finde ud af, hvor meget de hver især kunne tænke sig at komme på kontoret, når coronapandemien igen slap sit tag i verden. ”Vi blev hurtigt klar over, at langt de fleste af vores medarbejdere faktisk havde et ønske om at kunne fortsætte en del af deres arbejdsliv hjemmefra”, fortæller Carsten Søe-Larsen og fortsætter; ”men det var også vigtigt for os at sikre, at de medarbejdere, som fortsat havde brug for faste rammer, faste arbejdstider og for at møde ind på kontoret hver dag, skulle have mulighed for det”.

Fleksibilitet letter rekruttering

Da vi satte Carsten Søe-Larsen stævne over Teams, havde han netop ansat en ny medarbejder. Den nye medarbejder er bosat i Aarhus og bliver tilknyttet Bornerups afdeling i Thisted. ”I gamle dage ville det have været vanskeligt for os at rekruttere en IT-profil fra Aarhus, fordi vedkommende ville være nødt til at rykke teltpælene op og flytte til Thisted. I dag kan medarbejderen blive boende i Aarhus, arbejde hjemme fra de fleste dage og møde ind på drop-in kontoret i Thisted en gang imellem, når det er påkrævet, eller når det giver god mening i forhold til den opgave, der skal løses eller i forhold til arbejdsfællesskabet”, fortæller Carsten Søe-Larsen. 

Med ryggen mod Vesterhavet

Den øgede fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejde har givet Bornerups langt bedre rekrutteringsmuligheder, og som Carsten Søe-Larsen siger: 
”Her i Thisted har vi jo lidt ryggen mod Vesterhavet, så vores traditionelle opland er ret begrænset. Nu er rekrutteringsmulighederne udvidet markant, og det er i princippet ligegyldigt, om medarbejderen har 5 km eller 300 km til kontoret”.

Inspireret af Microsoft

Carsten Søe-Larsen lægger ikke skjul på, at han er inspireret af blandt andre Microsoft, når det drejer sig om indretningen af kontor og arbejdsplads. IT-gigantens danske afdeling flyttede i 2015 ind i et helt nyt domicil i Lyngby. 

Her har Carsten Søe-Larsen flere gange været til møde: ”Microsoft har indrettet en modern work place, hvor man den ene dag kan sidde og netværke med nogle kolleger fra en helt anden afdeling, og den næste dag mødes man måske med sit eget team. Det virker utroligt inspirerende på mig”, fortæller Carsten Søe-Larsen.

Team Tant og Fjas

Under coronanedlukningen begyndte Bornerups at bruge Teams endnu mere, end de havde gjort før, og det har ifølge Carsten Søe-Larsen været med til at styrke sammenhængskraften i arbejdsfællesskabet: ”Vi holder hver torsdag et længere møde, som vi har valgt at kalde for ’Team Tant og Fjas’. Her er der  plads til uformel snak om løst og fast, men også plads til sparring af mere faglig karakter. Endelig bruger vi også en del tid på at drøfte medarbejdernes erfaringer med den større fleksibilitet og bedre mulighed for at arbejde hjemmefra”.

Fleksibilitet forbedrer balancen

Undervejs i interviewet spurgte vi også Carsten Søe-Larsen, hvad det har betydet for medarbejdernes oplevelse af balance mellem arbejdsliv og familieliv, at kontorpladsen er droppet. ”De fleste kan slet ikke få armene ned”, fortæller direktøren, da samtalen falder på den frihed, som den øgede fleksibilitet har medført. ”Flere af mine medarbejdere fortæller, at de har en oplevelse af en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv nu, og at de sætter stor pris på at kunne være hjemme, når børnene kommer hjem fra skole eller daginstitution”.

Naya fik tvillinger – og en bedre balance

Én af de medarbejdere, der er rigtig glad for en mere fleksibel arbejdsdag med bedre mulighed for hjemmearbejde, er Naya Halskov Larsen. Hun har arbejdet hos Bornerups som projektleder de seneste fem år, hvor hun også har boet i Thisted. I forbindelse med barsel med tvillinger valgte Naya imidlertid at flytte tilbage til sin hjemegn ved Viborg bl.a. for at komme tættere på familien. Vi fangede Naya på telefonen, da hun var på vej hjem fra arbejde én af de dage, hvor hun fysisk havde været på kontoret i Thisted.

”Jeg har tidligere haft lidt en oplevelse af, at jeg var nødt til at vælge mellem familie eller karriere. Men nu hvor jeg i høj grad kan planlægge min arbejdstid selv og for det meste arbejde hjemmefra, føler jeg en langt bedre balance mellem mit familieliv og mit arbejdsliv, og det er fantastisk”, fortæller Naya. Muligheden for at arbejde hjemmefra passer perfekt ind i Neyas aktuelle livssituation: ”Tvillingerne begyndte i vuggestue i august og efter en uge, var de begge to syge. I den situation var det jo fantastisk, at jeg kunne arbejde lidt forskudt, og at jeg i øvrigt var tæt på tvillingernes bedsteforældre, der hurtigt kunne tage over”.

Effektivitet på hjemmekontoret

For Naya  bliver forstyrrelserne langt færre, og hun kan arbejde mere effektivt og struktureret, når hun arbejder hjemmefra. ”Jeg har oplevet at vi helt generelt er blevet bedre til at give hinanden tid og ro til at få løst arbejdsopgaverne ordentligt kollegerne imellem”. Men for Naya er det også en vigtig lære af den øgede fleksibilitet, at det kræver en stærk tillidskultur i arbejdsfællesskabet:

Hvis man ikke stoler på hinanden og har en høj grad af gensidig tillid til hinanden ledelse og medarbejdere imellem kommer det aldrig til at kunne fungere.

- Naya Halskov Larsen, Bornerups
Denne artikel indgår i rapporten ”Balance – harmoni eller hamsterhjul”. Du kan læse hele rapporten her krifa.dk/indeks11-balance.