Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Danskerne føler sig rustet til at indgå i sociale relationer
Forside/ .../ Danskerne føler sig rustet til at indgå i sociale relationer

Danskerne føler sig rustet til at indgå i sociale relationer

Mestring handler om andet og mere end vores faglige mestring. Det handler blandt andet også om, hvorvidt vi føler os tilstrækkeligt rustet til at indgå i sociale relationer med kollegerne på arbejdspladsen. Generelt står det godt til med vores sociale mestring. Men hvordan ser det mon ud, når vi zoomer ind på forskellige aldersgrupper?
Ikon artikel
Videncenter for God Arbejdslyst

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2018, s. 34-35  

God Arbejdslyst Indeks 2018, som undersøger mestring i arbejdslivet viser, at langt de fleste af os føler os godt rustet til at indgå i sociale relationer på arbejdspladsen. Således svarer næsten 73 procent, at de enten i meget høj grad eller i høj grad føler sig rustet til at indgå i sociale relationer på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at have noget socialt sammen. Vi har personalemøder og teambuilding, hvor vi lærer hinanden bedre at kende. Det er vigtigt at komme godt ud af det med de andre.

Kvinde, 24 år, kassemedarbejder

SOCIALE SENIORER

Hvis vi zoomer ind på de forskellige aldersgrupper blandt lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked, tyder vores undersøgelse på, at seniorerne er en smule bedre til det med det sociale, end de unge. Hvor det er 70 procent af de unge, der føler sig godt rustet til at indgå i sociale relationer, er det tilsvarende 75 procent af seniorerne.

FÅR KOLLEGERNE OS TIL AT PRÆSTERE BEDRE PÅ JOBBET?

Resultatet harmonerer umiddelbart godt med en tidligere undersøgelse om mening i arbejdslivet, som Krifas Videncenter for God Arbejdslyst har gennemført. Herudover viser God Arbejdslyst Indeks 2017 samstemmende, at seniorerne også er den gruppe, der oplever størst arbejdslyst, mest mening og størst engagement i arbejdslivet.

KOLLEGERNE KAN BÅDE TRÆKKE OS OP…

I sammenhæng med spørgsmålet om social mestring, har vi også spurgt ind til danskernes oplevelse af kollegernes betydning for den enkeltes præstationer på jobbet. 

Undersøgelsen viser, at vores kolleger generelt ser ud til at have stor betydning for vores oplevelse af mestring i arbejdslivet. Kollegerne kan både få os til at præstere bedre, end vi ellers ville have gjort, og de kan få os til at præstere dårligere. 

Som det fremgår af ovenstående figur, oplever 61 procent af os, ifølge vores undersøgelse, at kollegerne får os til at præstere bedre på jobbet. Kigger vi lidt nærmere på tallene, kan vi se, at det i særlig grad er de unge mellem 18 og 29 år, der oplever, at kollegerne bidrager positivt til deres mestring af arbejdet. Således svarer hele 70 procent af de unge, at kollegerne får dem til at præstere bedre. Ser vi på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til senest afsluttede uddannelse, tyder det på, at det i særlig grad er de højtuddannede, der har en oplevelse af, at kollegerne får dem til at præstere bedre. Blandt de højtuddannede svarer 68 procent ”ja” til, at kollegerne får dem til at præstere bedre, hvor det tilsvarende kun er 48 procent blandt respondenter med folkeskolen som senest afsluttede uddannelse.

... OG NED!

Undersøgelsen viser imidlertid også, at hele 32 procent af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked, har en oplevelse af, at kollegerne får dem til selv at præstere dårligere i jobbet. 4 ud af 10 oplever ugentligt at skulle løse opgaver for kolleger, fordi kollegerne ikke er dygtige nok. Faktisk mener 30 procent, at kollegerne trænger til efteruddannelse. Zoomer vi ind på de enkelte aldersgrupper, kan vi se, at det igen er de unge mellem 18 og 29 år, der skiller sig ud. Således svarer 54 procent af de unge ”ja” til, at kollegerne får dem til at præstere dårligere på jobbet, mens det omvendt kun er 25 procent af dem mellem 50 og 59 år, der svarer det samme.

KRÆVER FOKUS FRA LEDEREN

Der er ingen tvivl om, at de sociale relationer på arbejdspladsen har stor betydning for vores oplevelse af mestring, og at kollegerne i den sammenhæng både kan være med til at fremme og hæmme vores mestring. Det sociale samspil på arbejdspladsen bør således også have ledelsens bevågenhed og interesse, hvis man ønsker at sikre de bedste betingelser for både den enkeltes og teamets mestring.