Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Et blik på resultaterne
Forside/ .../ Et blik på resultaterne

Et blik på resultaterne

Vi vil gerne give dig som læser det bedste overblik på alle rapportens resultater. Derfor får du her en lille teaser, der kan vække nysgerrigheden. Vi håber, at du vil benytte overblikket til at blive klogere på de emner, der interesserer dig.
Ikon artikel
seniorkonsulent
Rebekka Bøgelund

Af Videncenter for God Arbejdslyst

Gør en forskel og få mere mening

51 procent af danskerne går bare på arbejde for at tjene deres løn. Det er mere end halvdelen af danskerne, der oplever, at lønnen kun er et middel til at tjene til livets ophold.  Ligeledes svarer ti procent, at de slet ikke eller i ringe grad bidrager til et større formål, og 13 procent føler ikke, at de gør samfundet bedre. Her kan vi se, at det i høj grad halter for de unge. Få et perspektiv på, hvad det reelt betyder for de unge at gøre en forskel i samfundet, og hvordan man som leder sætter rammerne for, at de føler sig motiveret. Læs ligeledes hvilken betydning den større mening har for medarbejderne på Sinatur Hotel & Konference, og hvordan man som leder guider Generation Z, der vil have helhed, mening og relationer i deres job.

Høj mening er høj motivation

Analysen viser en særdeles stærk sammenhæng mellem at opleve mening og så samtidig trives og være motiveret på sin arbejdsplads. Men 39 procent af danskerne oplever kun i nogen grad, at deres primære arbejdsopgaver giver energi, og 44 procent oplever, at de kun i nogen grad kan se mening i de forandringer, der sker på deres arbejdsplads. Bliv klogere på, hvilken betydning det har, at vi selv får mulighed for at træffe beslutninger på vores arbejde, at vi er udstyret med de rigtige kompetencer i forhold til opgaven, og at vi er omgærdet af sunde relationer.

Har medarbejderen eller lederen ansvar for meningen?

Mere end 25 procent af danskerne mener i høj grad eller i meget høj grad, at det er lederen, der skal skabe mening i deres arbejdsliv, men hvis ansvar er det egentligt? Er det lederen, er det medarbejderen, eller er det kollegerne, der har ansvaret for oplevelsen af mening i arbejdslivet? Vi kan i analysen se, at 15 procent af danskerne oplever, at lederen i ringe grad formår at kommunikere tydeligt, hvilke opgaver der skal løses i afdelingen. Dette udfordrer medarbejderens oplevelse af mening og gør det svært at løse kerneopgaven. Bliv klogere på, hvad man som medarbejder og leder selv kan gøre.

Kan du have for meget mening i arbejdet?

Vores undersøgelse viser, at de personer som bare går på arbejde for at tjene deres løn har en lavere arbejdslysttemperatur end dem, der oplever, at de gør en forskel. Men er det nødvendigt med en balance for ikke at brænde ud? Bliv ligeledes klogere på, om kollegerne kan gøre en forskel for din arbejdslyst og måske lade dine batterier op.

Når kolleger = arbejdslyst

Vores kolleger har betydning for vores arbejdslyst og vores oplevelse af mening. Vores analyse viser, at medarbejdere som ikke er en del af et team eller som kun sidder i små teams, har en  lavere temperatur på mening end de medarbejdere, som er en del af teams på mere end 20 personer. Samtidig ved vi fra forskningen, at tætte relationer i arbejdslivet har betydning for vores motivation og evne til at præstere. Bliv klogere på, hvordan I styrker de gode fællesskaber.

Når utryghed står i vejen for meningen

41 procent af danskerne oplever slet ikke, i mindre eller kun i nogen grad, at de trygt kan stille spørgsmål i alle sammenhænge på jobbet, og mere end halvdelen af danskerne oplever, at det slet ikke eller kun i nogen grad er okay at begå fejl på jobbet. Føler vi os utrygge, så bliver vi også bange for at begå fejl. Og fejl er en uundgåelig del af livet, hvis vi vil være innovative og udvikle os som mennesker1. Få et perspektiv på, hvad psykologisk tryghed betyder for arbejdslysten og oplevelsen af mening. Og læs hvordan energiselskabet SEF A/S helt konkret arbejder med den psykologiske tryghed. Bliv ligeledes klogere på, hvordan byråd, kommunaldirektør og kommunens medarbejdere i Mariagerfjord Kommune sammen har lagt en strategi for arbejdet med den psykologiske tryghed de næste 3 år.

Når tvivl og sårbarhed ikke er en svaghed

Vores analyse viser, at næsten halvdelen af medarbejderne enten slet ikke oplever at have retning for deres arbejde, eller i hvert fald kun at have det i ringe eller nogen grad. Det kan være frustrerende, at chefen ikke altid har svar på rede hånd. Men få her førende eksperters view på, hvordan vi kan vende tvivl og sårbarhed til en styrke, så vi får autentiske ledere og sunde relationer i vores organisationer. Bliv også klogere på, hvordan man stiller kraftfulde spørgsmål som leder, i stedet for altid at have svarene på rede hånd. Og læs en topleders betragtninger om, hvorfor egenskaben mod får os til at vokse som mennesker, så vi bidrager til virksomhedens udvikling og oplever mening i vores arbejde.

Fremtidens organisationer med mening

Ifølge analysen kan 14 procent af danskerne slet ikke se mening med de daglige beslutninger, og 22 procent kan ikke se mening med de større forandringer i organisationen. 
Det giver stof til eftertanke, for kan du ikke se meningen med dit arbejde i organisationen, så viser vores analyse og anden relevante forskning på området, at det er svært at finde motivationen til at fortsætte. Få her et bud på, hvordan fremtidens organisationer kan tage livtag med strukturer, der ofte begrænser menneskers oplevelse af mening. Her ligger beslutningskraften hos medarbejderne i virksomheder med færre eller ingen ledere.

Denne artikel indgår i rapporten "Mening - fryns eller nødvendighed". Du kan læse hele rapporten her: krifa.dk/indeks8-mening


1) Edmondson, A, 2012 og Bøgelund, R., 2019: 115