Find selv meningen med dit arbejdsliv
Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Find selv meningen
Forside/ .../ Find selv meningen

Find selv meningen med dit (arbejds)liv

Hvem har ansvaret for, at du finder mening i dit arbejdsliv? Af undersøgelsen bag denne rapport fremgår det, at en stor del af danskerne mener, at ansvaret ligger hos ledelsen. Jeg er ikke enig! Meningen i vores (arbejds)liv kan vi kun finde ét sted, og det er hos os selv – uanset vores funktion i virksomheden.
Ikon artikel
seniorkonsulent
Rebekka Bøgelund

Lars Sander

Af Lars Sander Matjeka, bestyrelsesmedlem og ledelsesrådgiver

At finde meningen betyder, at vi er nødt til at tage ansvar og forholde os til, hvad vi rent faktisk ønsker at bruge vores liv på. Det lyder måske højtravende, men i sidste ende er det jo netop dét, det handler om – ikke mindst fordi vi bruger så mange af vores vågne timer på at arbejde. Vi må have en bevidsthed om, hvorfor vi arbejder med dét, vi gør, dér hvor vi gør det. Og vi er nødt til selv at kunne besvare spørgsmålet: ”Hvorfor er jeg netop her?”.

Det er ikke nødvendigvis nemt at finde frem til meningen i (arbejds)livet, og det fordrer, at vi er villige til at gøre en indsats og har modet til at kigge indad og mærke efter. Personligt brugte jeg flere år på at finde min mening, som handler om, at jeg gerne vil bidrage til at gøre livet bedre for mine medmennesker. I min ledergerning er mit ønske at gøre det ved altid at holde hjertet varmt.

Det betyder, at det er vigtigt for mig at være en del af en virksomhed, hvor jeg kan spejle den mening, og hver dag have mulighed for at øve mig på at efterleve det. Samtidig har det gjort det lettere for mig at foretage bevidste til- og fravalg i mit virke i erhvervslivet.

Virksomhedens ledestjerne skal være klar

Virksomheden må også have en klar mening og være i stand til at kommunikere dét, jeg kalder ledestjernen. Det kan omhandle virksomhedens berettigelse og ambition, hvilken forskel den ønsker at gøre, og hvilke værdier virksomheden hviler på. Ledestjernens styrke og tydelighed er afgørende for kvaliteten af ledelsesrummet og for medarbejdernes mulighed for at forholde sig til, om det er en virksomhed, de ønsker at være en del af eller ej.

Er det fx ok for dig at arbejde et sted, hvor ejernes/aktionærernes primære fokus er at øge eget økonomiske udbytte? Eller vil du foretrække at arbejde et sted, der også rummer et samfundsnyttigt element? Der er ikke noget rigtigt eller forkert, men vi kommer ikke uden om, at vi aktivt må forholde os til hvem, og hvad vi ønsker at arbejde for.

Som leder er det helt afgørende at have taget stilling, da en stor del af ledelsesjobbet netop handler om at kommunikere og stå på mål for virksomheden, dens aktiviteter og kultur. Det handler om at sikre, at hele organisationen arbejder i retning mod ledestjernen. Sat på spidsen er det alene muligt at udøve troværdig ledelse, hvis der er tydelighed omkring virksomhedens mening, og at meningen netop giver mening for lederen. Men mening handler også om vores personlige værdier.

Personlige værdier som GPS

Som leder oplever jeg, at det er vigtigt at have klarhed omkring eget værdimæssige afsæt for at være i livet og dermed for at være på en arbejdsplads. Har jeg ikke gjort mig klart, hvilke værdier jeg ønsker som fundament, vil det være svært for mig at navigere – og ligeså at finde meningen.

Når vi taler om mening, er mit råd derfor altid at starte med at definere egne værdier, for de to ting hænger uløseligt sammen. Det kan være en både langstrakt og krævende proces at arbejde med sine værdier, men alene ved at have en bevidsthed om sine værdier er det muligt at stå langt stærkere som leder og medarbejder. Værdierne bliver den GPS vi må styre efter i (arbejds)livet, og mange spørgsmål og situationer bliver uden tvivl lettere at forholde sig til, når værdierne er klare.

Sammenfald i værdier

Når vi baserer vores arbejdsmæssige virke på personlige værdier, bliver det samtidig tydeligt, om der er sammenfald mellem vores egne og virksomhedens værdier, hvilket naturligvis er afgørende. Min påstand er, at jo større sammenfald der er mellem de to, i jo højere grad oplever vi mening i arbejdslivet.

Med værdierne som GPS bliver det desuden lettere for os at være indre styrede frem for ydre styrede,  dvs. at vi i højere grad lytter til vores egen indre stemme end til holdninger fra omverdenen.

I min ledergerning vil jeg altid holde mit hjerte varmt.

Lars Sander Matjeka, Bestyrelsesmedlem og ledelsesrådgiver

Psykologen

Maja Haslebo

Erhvervspsykolog, Maja Loua Haslebo

"Lederen har ikke ansvaret for at motivere medarbejderen. Ansvaret for motivationen ligger primært hos medarbejderen selv. Derfor må vi hver især holde os engageret i kerneopgaven. Fanger den os ikke længere, er det måske bedre for os at finde et nyt job".1.

Filosoffen

Morten Albæk

CEO, Morten Albæk, Voluntas

"Som leder har du en forpligtelse til at lede ud fra en ambition om at skabe mening (fremfor tilfredshed) og at gøre dette gennem professionel intimitet. Her skal arbejdet give rum for, at den platoniske kærlighed mellem leder og medarbejder kan slå rod og udfolde sig"

"Derfor er det vigtigt, at lederen skaber de rammer, der gør det muligt for medarbejderne at opnå meningsfuldhed. Det skal medvirke til, at medarbejderne får en forståelse af formål, oplever et tilhørsforhold og har følelsen af at udvikle sig som mennesker".2

Lederen

Niels Duedahl

CEO, Niels Duedahl, Norlys

"Mennesker følger mennesker, de kan spejle sig i og se mening i. Det er den ultimative test som leder. Derfor skal man overveje, hvordan man som leder får følgeskab, når det hele ikke er så pænt. 
Hvad er dit personlige DNA som leder, og hvorfor skulle folk følge dig gennem liv og død på trods af og ikke på grund af?"
3

 

Denne artikel indgår i rapporten "Mening - fryns eller nødvendighed" . Du kan læse hele rapporten her: krifa.dk/indeks8-mening


1) Haslebo, M. 2014
2) Albæk, M. 2018
3) Duedahl, in Bøgelund, R. 2019