Filosof viser nye veje til at forstå og bekæmpe stress
Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Filosof viser nye veje til at forstå og bekæmpe stress
Forside/ .../ Filosof viser nye veje til at forstå og bekæmpe stress

Filosof viser nye veje til at forstå og bekæmpe stress

Ledelsesrådgiveren og filosoffen Mette Vesterager gør i en ny bog op med de individuelle årsagsforklaringer på stress og ser i stedet stress som en eksistentiel belastningstilstand, der skyldes, at vores grundlæggende eksistensmuligheder er under forandring.
Ikon artikel
Seniorkonsulent
Christian Borrisholt Steen

Af Videncenter for God Arbejdslyst

Tydeligt inspireret af sociologen Hartmut Rosa beskriver Mette Vesterager den grundlæggende dynamik i vore dages samfund på denne måde: ”Vi lever i en social acceleration, hvor vores liv foregår i et stadig stigende tempo, der tømmer det for mening og øger fremmedgørelsen og frygten for at sakke bagud. Vi lever i en verden, hvor samfundsmæssige kriser gøres til psykologiske kriser hos individet” (Vesterager, 2019).

Mette Vesterager gør i bogen ”Stress og eksistens – nye veje til at forstå og bekæmpe stress” op med det individualiserede syn på stress og anviser, med afsæt i eksistensfilosofien, ti eksistentielle grundvilkår som også er knyttet til stress. Blandt de ti eksistentielle grundvilkår finder vi ifølge Mette Vesterager fænomener som tid, ensomhed, frihed, død, meningsløshed og forbundethed. I denne artikel kigger vi nærmere på de to sidstnævnte eksistentielle grundvilkår; meningsløsheden og forbundetheden.

Vi har behov for mening

For den anerkendte østrigske psykiater Viktor Frankl var der ingen tvivl om, at oplevelsen af mening er det samlende princip bag menneskelig motivation, og at tabet af mening er den største trussel mod det moderne menneske (Frankl, 2000). Mette Vesterager henviser netop til Frankl og konkluderer blandt andet i sin nye bog, at ”vi har et eksistentielt behov for mening, og meningsløsheden er netop forbundet med stress og relaterede lidelser som depression, der kan være en konsekvens af langvarig stress” (Vesterager, 2019).

Mening og arbejdslyst

I Videncenter for God Arbejdslyst har vi årligt siden 2015 kortlagt danskernes oplevelse af trivsel og arbejdslyst i arbejdslivet, og hvert år har det vist sig, at netop oplevelsen af mening er den faktor, der har størst betydning for vores oplevelse af arbejdslyst. Det er derfor heller ikke så overraskende, at oplevelsen af det modsatte, meningsløshed og mistrivsel, øger risikoen for arbejdsrelateret stress.
God Arbejdslyst Indeks 2019 viser, at hver fjerde dansker dagligt eller ugentligt oplever symptomer på stress, ligesom hver fjerde dansker også bekymrer sig om forandringer i arbejdslivet. Vi er som samfund således langt fra i mål med at få bugt med stress og mistrivsel i arbejdslivet, og derfor giver det også rigtig god mening at få kortlagt nye veje til at forstå og bekæmpe stress, som Mette Vesterager gør i sin nye bog.

Bureaukratiske procedurer og manglende organisatorisk mening

Ifølge Mette Vesterager skyldes oplevelsen af meningsløshed i arbejdslivet typisk uigennemskuelige arbejdsprocesser og bureaukratiske procedurer. Denne iagttagelse understøttes af undersøgelsen ”Hvad er mening? Mening som motivationsfaktor i arbejdslivet”, som Videncenter for God Arbejdslyst lancerede tilbage i 2016. Heri fandt vi blandt andet frem til, at mange danske lønmodtagere - særligt i den offentlige sektor - har en oplevelse af manglende organisatorisk mening. Det betyder blandt andet, at særligt de offentligt ansatte har vanskeligt ved at se meningen i de organisatoriske forandringer og beslutninger, som træffes på arbejdspladsen.

Vi er forbundet med andre

For Mette Vesterager hænger oplevelsen af mening og oplevelsen af forbundethed sammen. Vi er altid forbundet med andre mennesker, og det er derfor en illusion at se os som løsrevne individer. I en arbejdslivssammenhæng kan vi således ikke bare se vores kolleger som ressourcer, vi kan trække på i større eller mindre grad alt afhængigt af omgivelsernes krav til os, men kollegerne er med til at forme vores verden, og hvem vi er. Oplevelsen af forbundethed- eller mangel på samme – kan også være stressudløsende. Vesterager peger i sin bog på et fænomen som moralsk stress, som vi kan opleve, når vi føler os tvunget til at behandle vores medmennesker umenneskeligt. Men forbundetheden kan også modvirke stress. Vi mennesker har behov for at indgå i fællesskaber, der kan tilbyde tillid, tryghed og mening, og når vi oplever det, mindskes risikoen for stress, skriver Mette Vesterager videre i sin bog.

Hvorvidt Vesteragers nye bog i sig selv kan være med til at sænke hastigheden på den sociale acceleration, er nok tvivlsomt, men forhåbentligt kan en større bevidsthed om sammenhængen mellem en række eksistentielle grundvilkår og oplevelsen af stress være med til at anvise nye veje ud af en stresset hverdag for både enkeltindivider, organisationer og samfund.

Læs mere:

Stress og eksistens – nye veje til at forstå og bekæmpe stress, Hans Reitzels Forlag, 2019

Hvad er mening? – mening som motivation i arbejdslivet, Videncenter for God Arbejdslyst, 2016

God Arbejdslyst Indeks 2019 – Dit liv – Din arbejdslyst, Videncenter for God Arbejdslyst, 2019