Smilende mandlig callcenter medarbejder
Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ ingen-faglighed-uden-personlighed
Forside/ .../ ingen-faglighed-uden-personlighed

Ingen faglighed uden personlighed

Det er svært at præstere, hvis man kun har sin faglige mestring under armen. Vi har ingen faglighed uden personlighed. Og vores syn på os selv bidrager i høj grad til, at vi kan mestre de udfordringer, vi kommer ud for.

Af Videncenter for God Arbejdslyst

Når vi bliver stillet over for en udfordring eller et krav på arbejdspladsen, er der flere forhold, der indvirker på, hvordan vi møder denne udfordring. Det hænger blandt andet sammen med vores kompetencer inden for den personlige mestring. 

I de kommende afsnit vil vi udfolde den personlige mestring. For det handler ikke kun om vertikal udvikling men i lige så høj grad om den horisontale udvikling. At kunne gå i dybden med sig selv. Det kan være mig som mere lyttende, mere nysgerrig, eller mig med et større selvværd eller en større pondus. Er vi tilstrækkeligt optaget af, hvordan vi personligt mestrer i en arbejdskontekst? For vi kan dokumentere i vores forskning, at det betyder meget for arbejdslysten.

Grafik: Personlig mestring

Vi skal kunne håndtere udfordringer

Vi kan som mennesker godt have en stærk faglig mestring, men hvis vi ikke evner at håndtere de udfordringer, vi kommer ud for på jobbet, så er det svært at bruge sin faglige mestring i praksis. 

Opsummerende kan vi sige, at vi ikke har en faglighed, uden at vi for det meste også har vores personlighed med os. Dette bekræfter vores undersøgelse. Oplever du slet ikke eller kun i mindre grad faglig tilfredshed i arbejdet, så er temperaturen på den personlige mestring på 56. Oplever du i stedet en høj grad eller meget høj grad af faglig mestring, så stiger den personlige mestring til 83.

Hvad er vigtigt for dig?

Den amerikanske forsker Peter Senge1 har opstillet fem veje til en lærende organisation, som han kalder for discipliner. En af disciplinerne er personlig mestring. I hans optik handler personlig mestring bl.a. om evnen til at gøre sig det klart, hvad der er vigtigt for en, og hvor man er i forhold til sine personlige mål – og hele tiden kontinuerligt kunne afklare og uddybe de mål. Altså en personlig stillingtagen men også et løbende arbejde for at være rustet til de udfordringer, der møder en i arbejdslivet.

Grafik: Din faglighed og din personlighed

Personlig mestring har stor indflydelse på arbejdslysten

Vi har undersøgt, hvordan danskerne har det med den personlige mestring. Det står ganske godt til, da gennemsnitstemperaturen for den personlige mestring er på 77 ud af 100 point. Ligeledes kan vi se, at personlig mestring har lige så stor indflydelse på arbejdslysten, som den faglige mestring har – da de har den samme effekt, nemlig 3,9. Det betyder i praksis, at iværksætter du eller din organisation initiativer, der løfter din personlige mestring med ti point, så vil din arbejdslyst stige med 3,9 point.

Men vi kan også se i vores undersøgelse, at oplever du ikke at have tilstrækkeligt personligt overskud til at leve op til kravene i jobbet, så er din arbejdslysttemperatur kun på 43 ud af 100. Oplever du omvendt et stort personligt overskud, så er arbejdslysten på 80. Din arbejdslyst er altså stærkt afhængig af, at du oplever at kunne leve op til de personlige udfordringer, du bliver mødt med på dit arbejde.
Grafik: Personlig mestring og din arbejdslyst

Copingstrategi afgør mestring

Den amerikanske psykolog Richard S. Lazarus har i mere end 30 år forsket i, hvordan vi som mennesker håndterer belastninger og udfordringer i dagligdagen2. Denne forskning har kortlagt en række copingstrategier3, vi benytter i pressede situationer. Disse strategier kan være både nyttige og uhensigtsmæssige. Men vores coping har betydning for, hvordan vi personligt mestrer på arbejdspladsen. Valget af copingstrategi kan resultere i enten succes eller fiasko. Mestrede jeg udfordringen, eller gjorde jeg ikke? 

Når du kan klare det

Vores undersøgelse viser, at de, der har en overbevisning om, at de kan klare næsten alt, de sætter sig for, har en temperatur på personlig mestring på 83. Er man derimod ikke af denne overbevisning, så er temperaturen i forhold til personlig mestring på 59.

De forskellige copingstrategier kan enten være problemfokuserede, emotionelt betingede eller undvigende. Går vi til dagens arbejdsopgaver med en grundlæggende tro på, at vi kan løse dem? Bliver vi frustrerede, kede af det eller måske endda vrede i mødet med dagens opgaver? Eller flygter vi fra den svære opgave ved enten at trække os eller måske forsøge at ignorere opgaven? Dette er blot eksempler på copingstrategier. Fælles for dem alle er, at uanset hvilken strategi, vi bruger, så vil den have betydning for vores mestring af de udfordringer og krav, som møder os i løbet af arbejdsdagen.

Når du tror på dine evner

Her betyder det noget, at vi har en tro på egne evner for at kunne præstere. Ligeledes viser vores undersøgelse, at de danskere, der i høj eller meget høj grad tror på egne evner, har en temperatur på 83 i forhold til den personlige mestring. Omvendt er temperaturen kun på 65, for dem der ikke tror på sig selv.
Grafik: Personlig mestring og tro på egne evner
Denne artikel indgår i rapporten "Mestring - pres eller potentiale". Du kan læse hele rapporten her.

1) Senge 1999
2) Lazarus og Folkman 1987
3) Netterstrøm 2014